23 01 2017


Król dinozaurów jest tylko jeden

Autor:

|

8 stycznia 2017

|

Edytowany: 19 stycznia 2017

|

65 komentarzy

|

Kategoria: Dinozaury / Dinozaury drapieżne

Król dinozaurów jest tylko jeden

Królem dinozaurów jest…

Wiele osób zafascynowanych jest ogromnymi rozmiarami drapieżnych dinozaurów. Często pojawia się pytanie który teropod był największy, jaką miał długość, ile ważył, itp.

Dziś postaramy się odpowiedzieć bardziej szczegółowo na to pytanie. Poniższy artykuł przygotował Krzysztof, który zajmuje się analizą dinozaurów od niepamiętnych czasów. Ponieważ publikujemy go bez korekty, może wydać nieco hermetyczny (analizy długości, specjalistyczne słownictwo, etc.). Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania – zachęcamy do dyskusji – zarówno Krzysztof, jak i my postaramy się na te pytania odpowiedzieć.

Spinozaur, Spinosaurus

Spinozaur vs T. rex

Czy Spinosaurus jest największym znanym teropodem?

Media oraz wiele popularno i pseudonaukowych publikacji kreuje spinozaura jako największego lądowego drapieżcę w dziejach ziemi. W dużej mierzy przyczynili się do tego autorzy filmu ”Park Jurajski”. Ale czy na pewno tak było?

Powołując się na wcześniejszy artykuł „Król jest tylko jeden” przytoczmy to co podawał na swoim blogu Andrea Cau – według jego obliczeń czaszka największego okazu spinozaura MSNM V4047 została znacznie przeszacowana. Sam Cau podawał jej rozmiary na ok. 140-150 cm długości (znacznie mniej niż pierwotne szacunki – 175 cm).

Rozmiary spinozaura zostały zrewidowane na 15 m (Ibrahim w 2014 roku) i 15,1 m (Franoys online 2016).

Jeżeli porównamy rozmiary czaszki z innymi spinozaurydami oraz bardziej kompletnym okazem  FSAC-KK 11888 to największe osobniki, takie jak MSNM V4047 osiągały wspomnianą długość 15 m.

Spinozaur vs T.rex

Spinozaur vs T. rex

Zniszczony holotyp spinozaura osiągał ~11,5 długości (po przeskalowaniu na podstawie rekonstrukcji czaszek – Franoys online 2016 – dla MSNM V4047 długość czaszki ~158 cm, a dla holotypu 121 cm), co zgadza się również z doniesieniami Cau który stwierdził, że holotyp był porównywalnych rozmiarów z barionyksem – (Cau online 2013) niemal identycznie, tyle co opisany w 2014 roku przez Ibrahima osobnik szacowany przez Mortimera (2016) na 11,3 m a przez Cau na ok. 11 m (Cau online 2014). A więc największy osobnik spinozaura po przeskalowaniu osiągał według aktualnych szacunków 15 m długości.

W roku 2016 na podstawie rekonstrukcji spinozaura wykonano obliczenia masy dla największego znanego osobnika metodą GDI (Franoys online 2016) przy identycznych założeniach jak dla wcześniejszych obliczeń Hartmana dla tyranozaura i giganotozaura. Wynik to 7,557-7,713 tony.

Cau wcześniej twierdził na swoim blogu, że spinozaur był znacznie lżejszy od tyranozaura, porównując kręgi i żebra obydwóch teropodów trudno nie zgodzić się z tym, że tyranozaur był znacznie masywniejszy i co za tym idzie cięższy.

Spinozaur (Spinosaurus)

Spinozaur (Spinosaurus)

Czy MSNM V4047 jest największym znanym osobnikiem spinozaura?

Żuchwa o numerze BMNH R 16421 która została przypisana do Spinosaurus jest ogromnych rozmiarów. Jednak nie jest pewne do którego spinozauryda należała. Może chodzić także o Sigilmassasaurus brevicollis. Zachowany fragment żuchwy mierzy 69 cm (Milner 2003) długości, jest ona złamana na wysokości 17 zębodołu (co ciekawe u spinozaura jest ich 15 w części zębowej). Jak obliczono na dinozaury.com, w porównaniu do holotypu spinozaura gdzie część uzębiona ma długość 51,7 cm, żuchwa BMNH R 16421 jest dłuższa od niego o 33%.

Zatem ów spinozauryd powinien mierzyć po przeskalowaniu ok. 15,3 m długości. Oszacowanie tego osobnika (BMNH R 16421) na 17,5 m wynika z założenia, że holotyp spinozaura miał 13.2 m, ale według obliczeń i porównań wyżej wychodzi, że był mniejszy i miał 11,5 m długości. Potwierdza to także porównanie MSNM V4047 (ok. 79 cm fragment ujęty na zdjęciu) do BMNH R 16421, jeżeli zestawimy obie kości razem, to będą pasować niemal w 100% do siebie, zatem oba osobniki były identycznych lub bardzo porównywalnych rozmiarów.

Jeśli zatem chodzi o spinozaura to największe znane osobniki osiągały długość 15 m (Ibrahim 2014) lub 15,1 m (Franoys online 2016) lub 15-15,3 m (Stuchlik 2017) na podstawie porównania BMNH R 16421 z holotypem i MSNM V4047 i masę 7,7 tony.

Oxalaia quilombensis

Oxalaia quilombensis

Jak duża była Oxalaia quilombensis?

W Internecie niemal wszędzie są cytowane ogromne rozmiary dla tego teropoda, -14 m długości i 7 ton masy ciała. Długość czaszki oszacowano na 135 cm, ale należy pamiętać , że oszacowanie pochodzi z porównania do 175 cm czaszki spinozaura w publikacji Dal Sasso i Inni (2005), gdzie jak wspomniałem wyżej Cau oraz inni szacują tę samą czaszkę na 140-158 cm długości a jej właściciela na 15 m długości.

Oxalaia quilombensis była zatem o 23% (135 do 175 cm czaszka) mniejsza od największego okazu spinozaura i mierzyła tylko ok. 11,5 m długości (skalując do 15 metrowego osobnika spinozaura) oraz ważyła 3,5 tony (skalując do szacunku 7,7 tony dla 15 metrowego spinozaura).

Karcharodontozaur (Carcharodontosaurus) - wizualizacja.

Karcharodontozaur (Carcharodontosaurus) – wizualizacja

Jak duże były karcharodontozaurydy?

Hartman na podstawie swojej rekonstrukcji oszacował holotyp giganotozaura MUCPv-Ch1 na 12,4 m długości i 6,8 tony. Natomiast osobnika większego od holotypu – MUCPv-95 o ok. 6,5 % na 13,2 m długości i 8,2 tony (a więc więcej od spinozaura). Trzeba jednak pamiętać, że szacunek dla osobnika MUCPv-95 jest tylko na podstawie fragmentu żuchwy i nie musi wcale dowodzić tego, że całe zwierzę było rzeczywiście większe o 6,5% , z wiekiem czaszka prawdopodobnie rosła bardziej (zobacz niżej w opisie o osobnikach tyranozaura).

Carcharodontosaurus

Carcharodontosaurus miał mniejszą czaszkę od Giganotosaurus, neotyp i największy znany osobik karcharodontozaura mierzył ok. 12,35 m (Franoys 2016 online), 12,5 m (Stuchlik 2016 – na podstawie porównania długości czaszki z giganotozaurem bazując na rekonstrukcji Hartmana) lub 12,8 m (Mortimer na teropod database). Carcharodontosaurus był również smuklejszy od holotypu giganotozaura którego kość udowa była o ok. 12% dłuższa, ale masywniejsza o ok. 28% (Benson 2014).

Mapuzaur (Mapusaurus).

Mapuzaur (Mapusaurus)

Mapusaurus

Mapusaurus – kość udowa miała długość 130 cm i 45,5 cm – obwód wału natomiast u giganotozaura 132 cm i 52,5 cm obwód wału (dane z Benson 2014), a więc ten pierwszy był znacznie smuklejszy. Biorąc pod uwagę, nawet szacunki dla największego osobnika mapuzaura którego szacowano na 10% większego (dłuższego) od holotypu giganotozaura otrzymujemy 13,6 m długości, ale masa po skalowaniu wyniesie ok. 7,5 ton (uwzględniając proporcję obwodu kości udowych).

Inne karcharodontozaurydy były jeszcze mniejsze.

Największym z nich jest zapewne Giganotosaurus który osiągał 13,2 m i 8,2 tony – lub nieco mniej w zależności czy MUCPv-95 faktycznie jest większy od holotypu i o ile.

T. rex

T. rex

Król jest tylko jeden! – Tyrannosaurus rex

Największy znany osobnik tyranozaura FMNH PR2081, czyli „Sue” mierzy 12,3 m (Hutchinson 2011, Hartman 2013) i został oszacowany wspomnianą wyżej metodą GDI na 8,4 tony, więcej niż wszystkie inne teropody wymienione wyżej, w dodatku osobnik ten jest wyjątkowo kompletny a nie tak jak największe przypisywane osobniki spinozaura czy giganotozaura.

Jeżeli spojrzeć do badania Benson (2014) polegającym na obliczaniu masy teropodów na podstawie alometrii kończyn, tyranozaur także wygrywa pod tym względem i to z jeszcze większą przewagą. Dla holotypu Giganotosaurus uzyskano tą metodą 6,1 tony, po przeskalowaniu osobnik większy czyli MUCPv-95 miałby 7,4 tony. Gdzie tą samą metodą dla tyranozaura uzyskano 7,7 tony w dodatku chodzi o osobnika ‚Scotty’ (RSMP 2523.8) który był mniejszy od największego okazu- Sue.

Wniosek z tego taki, że zarówno metodą GDI jak i obliczeń alometrii kończyn tyranozaur jest największym znanym teropodem. To samo można wywnioskować porównując kręgi grzbietowe tyranozaura i spinozaura. W dodatku, ludzie często powołują się na niekompletne okazy znane z pojedynczych kości takie jak wspomniane spinozaury MSNM V4047 i BMNH R 16421 oraz giganotozaur MUCPv-95, a zapominają o tym, że skalowanie takich szczątków jest równie niepewne co rzekomo większych osobników tyranozaura.

Tyranozaur (T. rex) - tyrannosaurus rex

Tyranozaur (T. rex)

Nie brakuje również obliczeń na podstawie pojedynczych kości sugerujących, że niektóre osobniki tyranozaura były większe od SUE. Jeżeli np. Horner ma rację i osobnik MOR 1126 jest faktycznie większy od Sue o 10% to znaczy, że mierzył 13,5 długości a masa wynosiła 11 ton!

Problem polega na tym, że poszczególne kości różnych osobników tyranozaura nie są do siebie proporcjonalne np. u FMNH PR2081’s szczęka jest o 25% większa od holotypu tyranozaura łopatka jest większa o 20%, kość zębowa o 15%, kość udowa o 3% kość krzyżowa o 1%, piszczele są takiej samej długości a paliczki są o 5% krótsze.

Gdybyśmy więc znali tylko szczękę, to szacowalibyśmy FMNH PR2081 na ok. 14,9 m (bo holotyp oszacowano na 11,9 m – Hartman online), podczas gdy w rzeczywistości mierzy on ok. 12,3 m długości. To samo zapewne tyczy się również innych wielkich teropodów.

Wniosek może być tylko taki że wbrew temu co podają media i wiele popularnonaukowych stron to Tyrannosaurus rex jest największym znanym lądowym drapieżnikiem jaki chodził po ziemi. Potwierdzają to obliczenia.

Giganotosaurus carolinii

Giganotosaurus carolinii – szkielet.

Ranking największych teropodów wyglądałby następująco:

 1. Tyranozaur (Tyrannosaurus rex) – 12,3 m i 8,400 kg (lub 13,5 m i 11,000 kg dla MOR 1126)
 2. Giganotozaur (Giganotosaurus carolinii) – 12,4-13,2 m i 6,800-8,200 kg
 3. Spinozaur (Spinosaurus aegyptiacus) – 15 m i 7,700 kg
 4. Mapuzaur (Mapusaurus roseae) – 13,6 m i ok. 7,500 kg (dla największego osobnika)
Zapraszamy do dyskusji na temat największych drapieżnych dinozaurów.
Lewy górny róg to BMNH R 16421 a prawy MSNM V4047 można je sobie zmierzyć w programie ze skalą i porównać z jakąś rekonstrukcją czaszki spinozaura, wyjdzie, że należą do osobników tych samych rozmiarów.

Lewy górny róg to BMNH R 16421 a prawy MSNM V4047 można je sobie zmierzyć w programie ze skalą i porównać z jakąś rekonstrukcją czaszki spinozaura. Okaże się, że należą do osobników tych samych rozmiarów.

Porównanie tyranozaura z giganotozaurem – Hartmana

Porównanie tyranozaura z giganotozaurem – Hartman

Porównanie tyranozaura z hipotetycznie największym osobnikiem spinozaura (u dołu po prawej)

Porównanie tyranozaura z hipotetycznie największym osobnikiem spinozaura (u dołu po prawej)

Porównanie kręgów grzbietowych spinozaura i giganotozaura (różowe to skalowane dla największego osobnika spinozaura)

Porównanie kręgów grzbietowych spinozaura i tyranozaura (różowe to skalowane dla największego osobnika spinozaura)

Osobniki tyranozaura i szacunki wielkości.

Osobniki tyranozaura i szacunki wielkości.

Polecamy:

____________________

Zwierzaki się ucieszą jeśli je polubiszDinoAnimals.pl

Poleć artykuł

Podobne Artykuły

Pachycefalozaur (Pachycephalosaurus)
Siats (Siats meekerorum)
Afrowenator (Afrovenator abakensis)
Ceratopsy (Ceratopsia) – niezwykłe dinozaury
Czilantajzaur (Chilantaisaurus)
Barionyks (Baryonyx walkeri)
Jangczuanozaur (Yangchuanosaurus)
Rugops – afrykański drapieżca
Austroraptor
Mażungazaur (Majungasaurus)
Abelizaur (Abelisaurus) – tajemniczy dinozaur
Ceratozaur (Ceratosaurus)
Prenocefal (Prenocephale) – zadziorny dinozaur
Megaraptor – „wielki złodziej”
Karnotaur (Carnotaurus)
Gigantoraptor (Gigantoraptor erlianensis)
Zaurofaganaks (Saurophaganax)
Największa baza dinozaurów – 2600 dinozaurów
Największe pterozaury Top10
Pterozaury, gady latające (Pterosauria)
Przyczyny masowych wymierań

O Autorze

Redakcja DinoAnimals.pl

Wydawnictwo Dobre Ściągi - DobreSciagi.pl, DinoAnimals.pl, DinoAnimals.com, Zonka.pl

(65) Komentarze

 1. Marek
  8 stycznia 2017 at 12:10

  Czyli tyranozaur był najcięższy, ale nie najdłuższy (spinozaur mógł być nieco dłuższy). Gdyby jednak T. rex ważył 11 ton, to czy byłby w stanie polować, czy raczej byłby padlinożercą?

  • Max
   8 stycznia 2017 at 12:29

   Na to wygląda, że spino mógł być nieco dłuższy, ale wagą tyranozaur go przewyższał zdecydowanie. Myślę, że 11 tonowy tyranozaur to raczej rączy nie był i pewnie jednak żywił się w dużej mierze padliną – chociaż z drugiej strony mógł przecież atakować alamozaury, które przecież nie były szybkie.

   • Shahen
    8 stycznia 2017 at 13:03

    Nie ma pewności czy MOR 1126 faktycznie jest większy od Sue a jeśli to czy o 10%, miejmy nadzieję, że kiedyś doczekamy się publikacji z opisem tego osobnika.

  • kt
   16 stycznia 2017 at 14:18

   T.rex ,to najgłupszy ,najsilniejszy ,najmniej udany,i najbardziej spasiony dinozaur,a jadł tylko śmierdzącą padlinę!to nie król dinozaurów,tylko zapasiony kotlet!

   • kt
    16 stycznia 2017 at 14:19

    (…)najmniej silny.😉

   • Hex
    16 stycznia 2017 at 14:58

    Ktoś tu naprawdę nie lubi T. rexa 🙂 A mówi się, że on właśnie, jako jeden z ostatnich wielkich gadów, był ukoronowaniem ewolucji dinozaurów drapieżnych 🙂

   • Achyt
    16 stycznia 2017 at 19:38

    Racja 🙂

   • King carnotaurus rex
    17 stycznia 2017 at 22:16

    Jedno co piszesz jest śmieszniejsze od drugiej. Ten artykuł przygotował Krzysztof czy Shahen

   • King carnotaurus rex
    19 stycznia 2017 at 20:53

    Dobrze powiedziane kt!!!

   • Predator
    22 stycznia 2017 at 11:49

    Pomyślałem to samo co kt. Od kiedy królem zostaje największy i najwolniejszy grubas?

 2. Achyt
  8 stycznia 2017 at 13:39

  W takim razie nie ma pewności ile mógł ważyć Karcharodontozaur. Podane są szacunkowe dane że kości udowe giganotozaura były dłuższe i grubsze, niemniej nie jest podane jaką długość oraz obwód miały kości Karcharodontozaura (podane są tylko % szacunki na korzyść giganotozaura).

  • Shahen
   8 stycznia 2017 at 13:56

   Według pomiarów Benson 2014 wygląda to następująco

   Giganotosaurus dla holotypu- 132 cm i 17,46 cm (długość kości udowej i średnica środkowa wału- shaft mediolateral diameter).
   Carcharodontosaurus dla holotypu 117,7 cm i 13,6 cm (długość kości udowej i średnica środkowa wału- shaft mediolateral diameter) Co daje nam 132/117,7 = 1,1214 a więc około 12% więcej
   i 17,46/13,6 = 1,2838 czyli ok. 28% więcej.
   Prawdopodobnie z wiekiem kości stawały się jednak bardziej masywne więc ta różnica mogła być nieco mniejsza.
   Jak donosi Franoys – neotyp (SGM DIN 1)- największy osobnik karcharodontozaura jest większy o nieco ponad 13% od holotypu. Idąc za Benson (2014) gdzie na podstawie wymiarów kości podanych wyżej w tym artykule oszacowano masę dla holotypów giganotozaura i karcharodontozaura na odpowiednio – 6136 kg i 2994 kg, można obliczyć masę SGM DIN 1 z proporcji do holotypu 2994*1,13^3 = 4320 kg, jednak czaszka SGM DIN 1 sugeruję zwierzę w okolicach 12,5 m – porównywalnych rozmiarów co holotyp Giganotosaurus więc bardziej prawdopodobna wydaje się masa w okolicach 6-7 ton, ale patrząc na kości udowe karcharodontozaur wydaje się smuklejszy

   • Achyt
    8 stycznia 2017 at 15:08

    Cóż jeśli Karcharodontozaur miał faktycznie tak krótkie kości udowe, i w dodatku tak wąski rdzeń musiał być dinozaurem znacznie mniejszym niż wcześniej przypuszczano. Z tych proporcji wynika że musiał być nie tylko wyraźnie lżejszy od giganotozaura ale i niższy. Co ciekawe długość ciała na podstawie holotypu Karcharodontozaura jest zbliżona do giganotozaura. Karcharodontozaur musiał wyglądać dość nietypowo: niski, stosunkowo lekki i długi mniej więcej jak t-rex. Dużo więcej daje teraz do myślenia ewentualna czworonożność spinozaura, skoro taki dinozaur mógł sięgnąć i odgryźć kość grzbietową spinozaura (wg. odkryć z 2008 roku).

   • King carnotaurus rex
    15 stycznia 2017 at 09:52

    Drobny fakt C-rex był większy Stana i Sue, a nie na odwrót 😠

   • Shahen
    15 stycznia 2017 at 10:15

    Nikt nie napisał, że MOR 1126 był mniejszy od „Stan i Sue”, ale dopóki nie zostanie opisany nie ma pewności jaki był. Nie mówiąc już o tym, że proporcje poszczególnych osobników mogą się bardzo różnić.

  • Shahen
   8 stycznia 2017 at 15:53

   Nie do końca tak jest. Te 117 cm to jest szacunek dla holotypu, który był mniejszy od neotypu. W dodatku co ciekawe ta kość udowa 117 cm- tak podaje Benson, ale inne publikacje podawały także , że kość udowa ta mierzyła 126 cm długości. Neotyp jest większy o jakieś 13% (Franoys online 2016) lub 15% jak podawał Sereno, zatem kość udowa neotypu mogła mieć nawet 142 cm (Franoys) lub 145 cm (Sereno). Generalnie chodzi więc o teropody bardzo zbliżonych rozmiarów. W zasadzie cała czwórka – Giganotosaurus carolinii, Carcharodontosaurus saharicus, Mapusaurus roseae i Tyrannotitan chubutensis miała kości udowe w okolicach 130-150 cm długości przy podobnej długości całego ciała.

   • Achyt
    8 stycznia 2017 at 16:34

    Może i tak… o ile te szacunki wielkości faktycznie dadzą większe kości udowe. Jeśli chodzi o neotyp to odkryta została podobno tylko czaszka 😛

    Btw. Shahen czy masz może w planach napisać coś o spinozaurze: a konkretnie rozwiać też mity dotyczące jego rzekomej krwiożerczości wykreowanej przez media. Wraz z najnowszymi odkryciami pojawiło się sporo danych mówiących ze był to raczej wyspecializowany rybożerca prowadzący wodny tryb życia (być może czworonożny), a nie lądowy zabijaka atakujący paralitytany.
    Swoją drogą sam zakładam bloga na tym portalu i zastanawiam się czy nie podjąć w dalszej perspektywie takiej publikacji oczywiście o ile nikt wcześniej się za to nie weźmie 🙂

   • Shahen
    8 stycznia 2017 at 16:52

    To dobry pomysł, sam nie będę miał za wiele czasu na pisanie artykułów, nie dlatego, że nie mam czasu na dinozaury, ale generalnie dużo czasu zabiera mi praca na aktualizacjami w Tribute to Dinosaurs, oraz na korespondencji z paleontologami, czytanie blogów i prac naukowych w wielu tematach, generalnie więcej czasu poświęcam na pogłębianie mojej wiedzy niż na przekazywanie jej innym…:D Ale jeżeli będziesz coś potrzebował a szczególnie materiały, źródła, prace naukowe itd to chętnie pomogę w zdobyciu ich. Sam mam też na dysku kilkaset pdf i kilka przydatnych książek.

   • Robert
    8 stycznia 2017 at 17:00

    Shahen, powinieneś pisać nowe artykuły na blogu i dzielić się tą wiedzą. Tylko tak można pokazać jakie dinozaury były naprawdę (w świetle aktualnych odkryć i prac naukowych).

   • Shahen
    8 stycznia 2017 at 17:30

    Często brakuje mi na to czasu, pracuję dużo w dużej firmie.. często też na nadgodzinach. Po za tym trenuję siłowo 4x w tygodniu mam mnóstwo znajomych i dosyć rozbudowane życie towarzyskie wiec naprawdę mam czasem problem by chociaż godzinę dziennie poświęcić na te kwestie a tak jak wspominałem czytanie prac naukowych, aktualizacje itd zabierają mnóstwo czasu… W zimie jeszcze a w lecie dochodzi jeszcze rower i te sprawy 😀 Zabiegany jestem

   • King carnotaurus rex
    13 stycznia 2017 at 19:24

    Proszę 🙇 was. 15 metrów? 15 metrów? Spinozaur przekraczał 25 metrów długości! Tyranozaur i tak był padlinożerny więc o co chodzi?
    1.spinozaur-7-9 ton
    2.Karcharodontozaur-8 ton
    3.Giganotozaur-6-8 ton
    4.oxalaia-5-7 ton
    5.Akrokantozaur-5-7 ton
    6.Tyranozaur-5,4-6,8 ton
    7.Suchomimus-5,2-6,4 ton
    8.mapuzaur-3-5 ton
    9.Torwozaur-3,5
    5.

   • Shahen
    15 stycznia 2017 at 10:17

    Ciągle czekam Carnotaurus rex na źródła- twoich danych, doczekamy się ich? Metod obliczania, pomiarów itd? a jeśli nie masz ich to tytuł , autora i rok publikacji naukowej z takimi danymi 😉

 3. Alex
  8 stycznia 2017 at 14:48

  Fajna analiza, podoba mi się.

 4. King carnotaurus rex
  8 stycznia 2017 at 16:25

  Na pewno 😘 T-rex nie był królem dinozaurów!!!!! Po pierwsze nie umiał polować, po drugie tyranozaur oszukuje w rankingu bo jest wyłącznie padlinożercą, po trzecie DinoAnimals.pl myślałem że jesteście fajną stroną i się myliłem. T-rex miał przeciętnie 6,5 metra max. 12,5 metra długości poza tym jak chcecie wiedzieć który dinozaur jest królem, to nie zapominajcie o 20 metrowym spinozaurze który jest młody, i co za tym idzie to spino należy się korona. YouTube już i tak zepsuło mi T-rexa, a wy jeszcze niszczcie go👾.💀

  • Rafał
   8 stycznia 2017 at 16:28

   Nie niszczą, raczej oddzielają mity od faktów 🙂

  • Max
   8 stycznia 2017 at 16:33

   Przecież wyszło z analizy, że spinozaur jednak był dłuższy od T. rexa, miał jednak delikatniejszą budowę i był lżejszy.

 5. Shahen
  8 stycznia 2017 at 16:49

  O matko znowu ty…. Wiem, że kochasz swojego spinozaura, ale kreowanie go największego drapieżnika jest nienaukowe…. Ten artykuł na stronce napisałem wczoraj po to, żeby pokazać jak to wygląda naprawdę, dzisiaj redakcja wrzuciła go na stronę główną.
  Carnotaurus rex odpowiedz mi na kilka pytań

  1 Skąd informacje o 20 metrowym spinozaurze? Podaj mi publikację, która donosi o takim osobniku, dane na temat obliczeń tych długości oraz podaj mi co to za osobnik… bo jak napisałem największe dwa to MSNM V4047 i BMNH R 16421 osiągające 15 m, więc przestań spamować z tym 20 metrowym spinozaurem, tylko odpowiedź na proste pytanie- JAKI TO OSOBNIK? PODAJ OBLICZENIA I OSZACOWANIA JEGO ROZMIARÓW I ŹRÓDŁO DANYCH, tak działa nauka..
  2. Dlaczego tyranozaur nie był drapieżnikiem? Są na to dowody jak donosi praca – Physical evidence of predatory behavior in Tyrannosaurus rex (2013)- Robert A. DePalma, David A. Burnham, Larry D. Martin Bruce M. Rothschild, and Peter L. Larson
  3. Skąd takie dane, że tyranozaur osiągał przeciętnie 6,5 m….. No masakra chłopie 😀

  • King carnotaurus rex
   9 stycznia 2017 at 21:17

   No dobra niech ci będzie!!! Tak znowu ja, i odczep się ode mnie. Spinozaurowi należy się korona najdłuższego teropoda. Yes’s baby!!!! Oto mi właśnie chodziło o koronę najdłuższego teropoda dla spinozaura.😂

   • Shahen
    9 stycznia 2017 at 22:05

    Spinosaurus jest prawdopodobnie najdłuższym znanym teropodem i tego nikt nie kwestionuje póki co (jeśli Cie to pocieszy :D), jednak najcięższym i w związku z tym największym pozostaje stary dobry Tyrannosaurus.

  • King carnotaurus rex i spinozaurFan
   11 stycznia 2017 at 20:20

   Ta może spinozaur nie miał 20 metrów, ale na pewno 💋 tyranozaur nie był najdłuższy ani najcięższy! Shahen nawet na artykule najdłuższe ani najcięższe teropody. Skoro tyranozaur nie jest na czołowej pozycji na tamtych artykułach TO TYRANOZAUR NIE JEST NAJWIĘKSZYM TEROPODEM🍫

  • King carnotaurus rex i spinozaurFan
   11 stycznia 2017 at 20:23

   Hahaha!!!! Tylko napisz artykuł, a możesz się przygotować na morze komentarzy😠

   • Shahen
    11 stycznia 2017 at 21:25

    Już napisałem pogadamy za 10 lat jak dorośniesz do merytorycznej rozmowy 🙂

  • King carnotaurus rex
   17 stycznia 2017 at 22:14

   Tego 20 metrów długości spinozaura wyczytałem z Zapytaj Onet przecież odkryto w Australii szkielet spinozaura który miał 18 metrów długości bez kawałka ogona więc 20 i nic spinozaurowi w tym nie przeszkodzi

   • Shahen
    18 stycznia 2017 at 09:08

    Dobry żart 😉 to podaj publikację, numer katalogowy tego okazu? 😉 Wyczytałeś to pewnie na zapytaj onet.pl ? Więc wszystko jasne… Nigdy nie skorzystałeś z żadnej pracy naukowej, profesjonalnego bloga ani sam nie badałeś niczego, stąd masz potem takie bzdury za informacje. Ale spoko w twoim wieku to normalne ale jak pójdziesz w tym kierunku to za 10 lat będziesz już sporo wiedział, pozdro 🙂

 6. Jarosław Janiak
  8 stycznia 2017 at 17:07

  Kręgi T-rexa w porównaniu do kręgów Spinozaura są masywne,dlatego Park Jurajski III powinni nakręcić od nowa.

  • Shahen
   8 stycznia 2017 at 17:22

   Ta ilustracja z porównaniem kręgów spinozaura i tyranozaura bardzo działa na wyobraźnie, pokazuje, jak naprawdę potężny był Tyrannosaurus rex w porównaniu do Spinosaurus aegyptiacus.

   • Jarosław Janiak
    9 stycznia 2017 at 00:46

    Widziałem w najnowszych animacjach spinozaura chodzącego na czterech kończynach.

 7. Shahen
  9 stycznia 2017 at 17:30

  Jest taka opcja, choć nie wszyscy się z tym zgadzają

 8. Olek
  9 stycznia 2017 at 18:52

  Jak dla mnie niema co przyznawać odrazu korony jakiemu kolwiek dinozaurowi w jakiejkolwiek dziedzinie, bo dinozaury to gady a z tego co mi wiadomo to większość gadów rośnie całe rzycie, a i niewiadomo, co jeszcze skrywa ziemia, nie znamy do końca tych pradawnych stworzeń nasza wiedza opiera się na przypuszczeniach, domysłach. Wagi do końca nieda się określić długość, wysokość na podstawie szkieletu (najlepijej kompletnego). Jak pisałem na początku niema co przyznawać kirony, bo niewiadomo jakie olbrzymy skrywa ziemia.

  • Shahen
   10 stycznia 2017 at 20:52

   Wszystkiego typu porównania są oparte na pewnych teoretycznych założeniach i generalnie też porównuje się największych znanych przedstawicieli gatunku.

   • Robert
    10 stycznia 2017 at 21:22

    Statystycznie rzecz ujmując, należałoby przyjąć, że jest małe prawdopodobieństwo, abyśmy odkopali akurat największego osobnika w historii. Możemy więc śmiało przyjąć, że mogły osiągać nawet wiesze rozmiary, niże te, które dziś przyjmujemy za największe.

   • Olek
    11 stycznia 2017 at 07:08

    Zdaje sobie z tego sprawe. To, że tego ni napisałem, nieznaczy, że tego nie wiem. Ale i tak dziękuje za poprawki.☺

 9. seashocker
  13 stycznia 2017 at 17:32

  ja tam nie lubię tyranozaura a wręcz nienawidze,ponieważ lubią go małe dzieci które myśla żę t-rex sięgał do 7 piętra i miał 35 m długości poza tym robi się nudo jak prawie wszędzie wszystko jest mu poświęcone.nie nawidzę go jak dla mnie do compsognat jest lepszy.

  • Robert
   13 stycznia 2017 at 17:39

   Faktycznie T. rex jest bardzo popularnym dinozaurem, ale to nic dziwnego – jego wielkość działa na wyobraźnię. A z tym compsognatem, to trochę przesada, że jest „lepszy” 🙂 Compsognaty raczej nigdy nie będą fascynowały ludzi – to maluchy.

  • King carnotaurus rex
   13 stycznia 2017 at 19:30

   Wreszcie znalazł się ktoś mądry.

   • King carnotaurus rex
    13 stycznia 2017 at 19:32

    Tak kiedyś też lubiłem tyranozaura, teraz go nienawidzę.

  • King carnotaurus rex
   15 stycznia 2017 at 09:50

   Jak to T-rex miał 35 metrów długości! Tyranozaur ledwo osiągał 13 metrów długości, co dopiero 35.😆 Lubię kompsognata, ale czemu giga nie jest popularniejszy i sławniejszy od tyranozaura.

   • Olek
    17 stycznia 2017 at 07:43

    Poprostu jest amerykański.

   • Wax
    17 stycznia 2017 at 12:11

    Popularność się pojawia i przemija. Kiedyś popularne były diplodoki i brontozaury. Później brachiozaury – teraz nieco przybladły, ponieważ okazało się, że były od nich większe gady.
    Park Jurajski spopularyzował z pewnością tyranozaura, ale trzecia część pokazała światu, że istniał spinozaur – większość ludzi przed obejrzeniem tego filmu nie miała pojęcia, że takie monstrum kiedyś istniało. I świat oszalał na punkcie spino.
    W przyszłości być może inne dinozaury będą bardziej popularne – może i giganotozaur doczeka się swoich 5 minut sławy, kto wie. To kwestia odkryć i mass mediów.
    A co do T. rexa – Olek ma rację – jest po prostu made in USA 🙂

 10. Shahen
  15 stycznia 2017 at 10:12

  Jakiekolwiek sentymenty typu „lubię, go, nienawidzę go itp” to dziecinne a nie naukowe podejście, w nauce nikogo nie obchodzi co kto lubi, liczą się fakty i dowody.

 11. Shahen
  18 stycznia 2017 at 09:23

  I tak w ogóle co do spinozaura z Australii, wyjaśnię tu co nieco. Otóż ludzie w złym kontekście rozumieją taki zapis, generalnie źle to jest też tłumaczone i źle rozumiane przez odbiorców jak i przez dziennikarzy itp którzy piszą takie artykuły. Słowo spinozaur generalnie może mieć 2 znaczenia – 1 w kontekście jako Spinosaurus aegyptiacus- czyli chodzi konkretnie o dany gatunek, 2 w znaczeniu- spinozaur gdzie używa się go do określenia przedstawiciela rodziny Spinosauridae, dlatego jest to mylone, bo ludzie tego nie rozróżniają. Żeby uniknąć takich błędów należałoby używać raczej słowa- „spinozauryd (czyli przedstawiciel rodziny Spinosauridae)” a nie spinozaur.

  W Australii nie odnaleziono żadnych szczątków spinozaura (w znaczeniu Spinosaurus aegyptiacus), tylko prawdopodobnie szczątki spinozauryda- są to częściowy siódmy i ósmy kręg szyjny- bardzo młodego osobnika (nie żadnego 20 metrowego!!!, i nie odnaleziono prawie kompletnego szkieletu tylko 2 kręgi!!!- media jednak piszą kretynizmy…) z formacji Eumeralla w stanie Victoria.

  Bibliografia:
  Barrett, Benson, Rich and Vickers-Rich, 2010. A definitive spinosaurid theropod from the Lower Cretaceous of Australia and its implications for Gondwanan paleobiogeography. Journal of Vertebrate Paleontology. Program and Abstracts 2010, 57A.

  Novas, Agnolin, Ezcurra, Porfiri and Canale, 2013. Evolution of the carnivorous dinosaurs during the Cretaceous: The evidence from Patagonia. Cretaceous Research. 45, 174-215

  • King carnotaurus rex
   18 stycznia 2017 at 18:13

   Anglikiem jesteś czy co, że piszesz po angielsku?

 12. Shahen
  18 stycznia 2017 at 23:01

  Przecież to są tytuły prac naukowych… wiesz w ogóle co to jest?

 13. Pan_Feanor
  19 stycznia 2017 at 11:13

  Shahen nie karm Trolla 🙂
  Szacunek za kawał dobrej, merytorycznej roboty. Niektórym nie da się wytłumaczyć, że źródła to podstawa a reszta to przeważnie papka dla sensacji 😉

  • King carnotaurus rex
   20 stycznia 2017 at 20:30

   Shut up!

 14. King carnotaurus rex
  19 stycznia 2017 at 21:01

  Not! Spinosaurus is the largest theropod dinosaur in Earth’s history, period

 15. Shahen
  19 stycznia 2017 at 23:08

  Pan_Feanor, dziękuje

  Jeśli chodzi oto, ja wiem, że Carnotaurus rex to jeszcze dziecko i w tym wieku ma swojego idola- spinozaura, ale odpisuję i tłumaczę tutaj nie ze względu na niego, ale innym osobom, wiele osób zapewne czyta takie artykuły czy komentarze i to z myślą o nich robiłem ten artykuł i porównania. Niestety poziom dzisiejszych książek popularnonaukowych, czasopism czy filmów jest pod względem naukowym kiepski… chodzi o sensację a nie o prawdę, dlatego właśnie piszę te artykuły i komentarze by pomóc innym główne w tym by wiedzieli jak ważne są źródła informacji.

 16. King carnotaurus rex
  20 stycznia 2017 at 20:34

  Ta! A jak odkopią szkielet spinozaura który ma 28 metrów długości, to ciekawe co powiesz.

  • Olek
   21 stycznia 2017 at 06:44

   To przyzna ci racje, albo przeprosi. Ps troche dziecinnie się zachowujesz.

 17. Predator
  22 stycznia 2017 at 11:55

  Od kiedy największy grubas zostaje królem? Poza tym nie było czegoś takiego jak król dinozaurów. Nie znamy wszystkich gatunków, może był dinozaur mający 60 metrów długości . A wliczając w ten ranking że były osobniki większe od Sue to tak jakby mówić że spinozaur miał 28 metrów.

 18. Shahen
  22 stycznia 2017 at 15:50

  Po 1 określenie Król, odnosi się tutaj do kilku rzeczy. Artykuł miał na celu wskazanie największego znanego teropoda – jest nim Tyrannosaurus rex więc dlatego taki symboliczny tytuł. Nazwa gatunkowa tyranozaura znaczy „król”. Nie znamy wszystkich gatunków…. to jest rzecz oczywista dla wszystkich którzy choć trochę mają pojęcie o dinozaurach, że wszystkie porównania bazują na największych ZNANYCH osobnikach. Co do 60 metrów to mało możliwe i prawdopodobne… Co do większych osobników tyranozaura, to zupełnie nie to samo… Jeżeli mówimy o większych osobnikach tyranozaura to chodzi o szczątki sugerujące rozmiary większe o 5-10% od Sue a nie 2x więcej!!! (jak 28 m u spinozaura) tylko, że prawda jest taka, że powoływanie się nawet na 15 metrowego spinozaura jest tym samym co szacowanie tyranozaura na 13,5 czy więcej metra (Tak samo znamy pojedyncze kości większe od tych u Sue). Bardziej kompletne osobniki spinozaura mają około 11,5 m długości, największe można szacować na 15 metrów, ale trzeba pamiętać, że sugerują to tylko pojedyncze kości czaszki… co wcale nie musi oznaczać, że całe zwierzę faktycznie miało 15 metrów… z wiekiem czaszka rosła prawdopodobnie proporcjonalnie bardziej, więc być może 15 metrów to i tak za dużo. NIE MA MOWY O ŻADNYCH 20 METROWYCH SPINOZAURACH nic na to nie wskazuje, żaden materiał kopalny nie potwierdza rozmiarów większych niż 15 metrów, zadałem tu to pytanie ze 20x i nikt z „wielkich znawców” spinozaura nie potrafił odpowiedzieć, co potwierdza takie rozmiary którzy oni sugerują? Proszę o pomiary kości, obliczenia, tytuł i autora pracy naukowej lub numery katalogowe takich okazów… wtedy możemy dopiero dyskutować. Bez tego to brednie i dziecinne faworyzowanie swojego idola, nie mające nic wspólnego z nauką i faktami.

 19. Outlander
  22 stycznia 2017 at 20:33

  Nie rozumiem całej tej dyskusji i próby wytłumaczenia mu tego. Nie podaje on żadnych faktów i źródeł więc z góry ta rozmowa jest bezcelowa.
  Ciekawy artykuł, czekam na więcej 😀
  Czy istnieją jakieś filmy o mapuzaurze? Bardzo mnie on zainteresował.

  • Rafał
   22 stycznia 2017 at 21:01

   Mapuzaury można znaleźć np. w filmie Mapusaurus vs Argentinosaurus – Planet Dinosaur.

  • Shahen
   22 stycznia 2017 at 21:41

   Na więcej czego ? 😉 w tym temacie? Czy w jakimś innym 🙂

   • Achyt
    23 stycznia 2017 at 09:56

    Kurcze panowie, te jego protesty trwają już z 3 miesiące. Ma wyłożone jak na dłoni aktualne dane dotyczące rozmiarów spinozaura, poparte dowodami naukowymi, a on dalej brnie w zaparte :D. Myślę że z takim uporem mógłby zasilić szeregi KOD-u 😀 😀 😀 chyba żaden inny protestujący nie wytrzymałby dłużej :D.

Napisz komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

DinoAnimals.pl