Wymarłe

Wymarłe zwierzęta

 • Gondwana – południowy superkontynent

  Gondwana Kiedy spojrzy się na mapę świata, widać, że linie brzegowe Ameryki Południowej i Afryki są zaskakująco dopasowane. Jest to…

 • Pangea (Wszechziemia) – superkontynent

  Pangea – gdy wszystkie kontynenty stanowiły jedność Superkontynenty powstawały w historii Ziemi kilkakrotnie. Pangea nie była pierwszym, ale za to…

 • Era kenozoiczna – Holocen

  Holocen – czas człowieka W stosunku do poprzedniego okresu (plejstocen) holocen nie wyróżnia się ani zmianami klimatu, ani znaczącymi różnicami…

 • Era kenozoiczna – Plejstocen

  Plejstocen – globalne oziębienie Już pod koniec neogenu dało znać o sobie ochłodzenie klimatu, które swoje największe rozmiary osiągnęło w…

 • Syrena morska, krowa morska (Hydrodamalis gigas)

  Smutna historia „pięknej” syreny W historii możemy wskazać wiele przypadków destrukcyjnego wpływu człowieka na środowisko naturalne. Gdyby nie działalność ludzi…

Back to top button