DinozauryDinozaury drapieżneKreda

Król dinozaurów jest tylko jeden

Królem dinozaurów jest…

Wiele osób zafascynowanych jest ogromnymi rozmiarami drapieżnych dinozaurów. Często pojawia się pytanie który teropod był największy, jaką miał długość, ile ważył, itp.

Dziś postaramy się odpowiedzieć bardziej szczegółowo na to pytanie. Poniższy artykuł przygotował Krzysztof, który zajmuje się analizą dinozaurów od niepamiętnych czasów. Ponieważ publikujemy go bez korekty, może wydać nieco hermetyczny (analizy długości, specjalistyczne słownictwo, etc.). Jeśli pojawią się jakiekolwiek pytania – zachęcamy do dyskusji – zarówno Krzysztof, jak i my postaramy się na te pytania odpowiedzieć.

Spinozaur, Spinosaurus
Spinozaur vs T. rex

Czy Spinosaurus jest największym znanym teropodem?

Media oraz wiele popularno i pseudonaukowych publikacji kreuje spinozaura jako największego lądowego drapieżcę w dziejach ziemi. W dużej mierzy przyczynili się do tego autorzy filmu ”Park Jurajski”. Ale czy na pewno tak było?

Powołując się na wcześniejszy artykuł „Król jest tylko jeden” przytoczmy to co podawał na swoim blogu Andrea Cau – według jego obliczeń czaszka największego okazu spinozaura MSNM V4047 została znacznie przeszacowana. Sam Cau podawał jej rozmiary na ok. 140-150 cm długości (znacznie mniej niż pierwotne szacunki – 175 cm).

Rozmiary spinozaura zostały zrewidowane na 15 m (Ibrahim w 2014 roku) i 15,1 m (Franoys online 2016).

Jeżeli porównamy rozmiary czaszki z innymi spinozaurydami oraz bardziej kompletnym okazem  FSAC-KK 11888 to największe osobniki, takie jak MSNM V4047 osiągały wspomnianą długość 15 m.

Spinozaur vs T.rex
Spinozaur vs T. rex

Zniszczony holotyp spinozaura osiągał ~11,5 długości (po przeskalowaniu na podstawie rekonstrukcji czaszek – Franoys online 2016 – dla MSNM V4047 długość czaszki ~158 cm, a dla holotypu 121 cm), co zgadza się również z doniesieniami Cau który stwierdził, że holotyp był porównywalnych rozmiarów z barionyksem – (Cau online 2013) niemal identycznie, tyle co opisany w 2014 roku przez Ibrahima osobnik szacowany przez Mortimera (2016) na 11,3 m a przez Cau na ok. 11 m (Cau online 2014). A więc największy osobnik spinozaura po przeskalowaniu osiągał według aktualnych szacunków 15 m długości.

W roku 2016 na podstawie rekonstrukcji spinozaura wykonano obliczenia masy dla największego znanego osobnika metodą GDI (Franoys online 2016) przy identycznych założeniach jak dla wcześniejszych obliczeń Hartmana dla tyranozaura i giganotozaura. Wynik to 7,557-7,713 tony.

Cau wcześniej twierdził na swoim blogu, że spinozaur był znacznie lżejszy od tyranozaura, porównując kręgi i żebra obydwóch teropodów trudno nie zgodzić się z tym, że tyranozaur był znacznie masywniejszy i co za tym idzie cięższy.

Spinozaur (Spinosaurus)
Spinozaur (Spinosaurus)

Czy MSNM V4047 jest największym znanym osobnikiem spinozaura?

Żuchwa o numerze BMNH R 16421 która została przypisana do Spinosaurus jest ogromnych rozmiarów. Jednak nie jest pewne do którego spinozauryda należała. Może chodzić także o Sigilmassasaurus brevicollis. Zachowany fragment żuchwy mierzy 69 cm (Milner 2003) długości, jest ona złamana na wysokości 17 zębodołu (co ciekawe u spinozaura jest ich 15 w części zębowej). Jak obliczono na dinozaury.com, w porównaniu do holotypu spinozaura gdzie część uzębiona ma długość 51,7 cm, żuchwa BMNH R 16421 jest dłuższa od niego o 33%.

Zatem ów spinozauryd powinien mierzyć po przeskalowaniu ok. 15,3 m długości. Oszacowanie tego osobnika (BMNH R 16421) na 17,5 m wynika z założenia, że holotyp spinozaura miał 13.2 m, ale według obliczeń i porównań wyżej wychodzi, że był mniejszy i miał 11,5 m długości. Potwierdza to także porównanie MSNM V4047 (ok. 79 cm fragment ujęty na zdjęciu) do BMNH R 16421, jeżeli zestawimy obie kości razem, to będą pasować niemal w 100% do siebie, zatem oba osobniki były identycznych lub bardzo porównywalnych rozmiarów.

Jeśli zatem chodzi o spinozaura to największe znane osobniki osiągały długość 15 m (Ibrahim 2014) lub 15,1 m (Franoys online 2016) lub 15-15,3 m (Stuchlik 2017) na podstawie porównania BMNH R 16421 z holotypem i MSNM V4047 i masę 7,7 tony.

Podobne artykuły
Oxalaia quilombensis
Oxalaia quilombensis

Jak duża była Oxalaia quilombensis?

W Internecie niemal wszędzie są cytowane ogromne rozmiary dla tego teropoda, -14 m długości i 7 ton masy ciała. Długość czaszki oszacowano na 135 cm, ale należy pamiętać , że oszacowanie pochodzi z porównania do 175 cm czaszki spinozaura w publikacji Dal Sasso i Inni (2005), gdzie jak wspomniałem wyżej Cau oraz inni szacują tę samą czaszkę na 140-158 cm długości a jej właściciela na 15 m długości.

Oxalaia quilombensis była zatem o 23% (135 do 175 cm czaszka) mniejsza od największego okazu spinozaura i mierzyła tylko ok. 11,5 m długości (skalując do 15 metrowego osobnika spinozaura) oraz ważyła 3,5 tony (skalując do szacunku 7,7 tony dla 15 metrowego spinozaura).

Karcharodontozaur (Carcharodontosaurus) - wizualizacja.
Karcharodontozaur (Carcharodontosaurus) – wizualizacja

Jak duże były karcharodontozaurydy?

Hartman na podstawie swojej rekonstrukcji oszacował holotyp giganotozaura MUCPv-Ch1 na 12,4 m długości i 6,8 tony. Natomiast osobnika większego od holotypu – MUCPv-95 o ok. 6,5 % na 13,2 m długości i 8,2 tony (a więc więcej od spinozaura). Trzeba jednak pamiętać, że szacunek dla osobnika MUCPv-95 jest tylko na podstawie fragmentu żuchwy i nie musi wcale dowodzić tego, że całe zwierzę było rzeczywiście większe o 6,5% , z wiekiem czaszka prawdopodobnie rosła bardziej (zobacz niżej w opisie o osobnikach tyranozaura).

Carcharodontosaurus

Carcharodontosaurus miał mniejszą czaszkę od Giganotosaurus, neotyp i największy znany osobik karcharodontozaura mierzył ok. 12,35 m (Franoys 2016 online), 12,5 m (Stuchlik 2016 – na podstawie porównania długości czaszki z giganotozaurem bazując na rekonstrukcji Hartmana) lub 12,8 m (Mortimer na teropod database). Carcharodontosaurus był również smuklejszy od holotypu giganotozaura którego kość udowa była o ok. 12% dłuższa, ale masywniejsza o ok. 28% (Benson 2014).

Mapuzaur (Mapusaurus).
Mapuzaur (Mapusaurus)

Mapusaurus

Mapusaurus – kość udowa miała długość 130 cm i 45,5 cm – obwód wału natomiast u giganotozaura 132 cm i 52,5 cm obwód wału (dane z Benson 2014), a więc ten pierwszy był znacznie smuklejszy. Biorąc pod uwagę, nawet szacunki dla największego osobnika mapuzaura którego szacowano na 10% większego (dłuższego) od holotypu giganotozaura otrzymujemy 13,6 m długości, ale masa po skalowaniu wyniesie ok. 7,5 ton (uwzględniając proporcję obwodu kości udowych).

Inne karcharodontozaurydy były jeszcze mniejsze.

Największym z nich jest zapewne Giganotosaurus który osiągał 13,2 m i 8,2 tony – lub nieco mniej w zależności czy MUCPv-95 faktycznie jest większy od holotypu i o ile.

T. rex
T. rex

Król jest tylko jeden! – Tyrannosaurus rex

Największy znany osobnik tyranozaura FMNH PR2081, czyli „Sue” mierzy 12,3 m (Hutchinson 2011, Hartman 2013) i został oszacowany wspomnianą wyżej metodą GDI na 8,4 tony, więcej niż wszystkie inne teropody wymienione wyżej, w dodatku osobnik ten jest wyjątkowo kompletny a nie tak jak największe przypisywane osobniki spinozaura czy giganotozaura.

Jeżeli spojrzeć do badania Benson (2014) polegającym na obliczaniu masy teropodów na podstawie alometrii kończyn, tyranozaur także wygrywa pod tym względem i to z jeszcze większą przewagą. Dla holotypu Giganotosaurus uzyskano tą metodą 6,1 tony, po przeskalowaniu osobnik większy czyli MUCPv-95 miałby 7,4 tony. Gdzie tą samą metodą dla tyranozaura uzyskano 7,7 tony w dodatku chodzi o osobnika 'Scotty’ (RSMP 2523.8) który był mniejszy od największego okazu- Sue.

Wniosek z tego taki, że zarówno metodą GDI jak i obliczeń alometrii kończyn tyranozaur jest największym znanym teropodem. To samo można wywnioskować porównując kręgi grzbietowe tyranozaura i spinozaura. W dodatku, ludzie często powołują się na niekompletne okazy znane z pojedynczych kości takie jak wspomniane spinozaury MSNM V4047 i BMNH R 16421 oraz giganotozaur MUCPv-95, a zapominają o tym, że skalowanie takich szczątków jest równie niepewne co rzekomo większych osobników tyranozaura.

Tyranozaur (T. rex) - tyrannosaurus rex
Tyranozaur (T. rex)

Nie brakuje również obliczeń na podstawie pojedynczych kości sugerujących, że niektóre osobniki tyranozaura były większe od SUE. Jeżeli np. Horner ma rację i osobnik MOR 1126 jest faktycznie większy od Sue o 10% to znaczy, że mierzył 13,5 długości a masa wynosiła 11 ton!

Problem polega na tym, że poszczególne kości różnych osobników tyranozaura nie są do siebie proporcjonalne np. u FMNH PR2081’s szczęka jest o 25% większa od holotypu tyranozaura łopatka jest większa o 20%, kość zębowa o 15%, kość udowa o 3% kość krzyżowa o 1%, piszczele są takiej samej długości a paliczki są o 5% krótsze.

Gdybyśmy więc znali tylko szczękę, to szacowalibyśmy FMNH PR2081 na ok. 14,9 m (bo holotyp oszacowano na 11,9 m – Hartman online), podczas gdy w rzeczywistości mierzy on ok. 12,3 m długości. To samo zapewne tyczy się również innych wielkich teropodów.

Wniosek może być tylko taki że wbrew temu co podają media i wiele popularnonaukowych stron to Tyrannosaurus rex jest największym znanym lądowym drapieżnikiem jaki chodził po ziemi. Potwierdzają to obliczenia.

Giganotosaurus carolinii
Giganotosaurus carolinii – szkielet.

Ranking największych teropodów wyglądałby następująco:

 1. Tyranozaur (Tyrannosaurus rex) – 12,3 m i 8,400 kg (lub 13,5 m i 11,000 kg dla MOR 1126)
 2. Giganotozaur (Giganotosaurus carolinii) – 12,4-13,2 m i 6,800-8,200 kg
 3. Spinozaur (Spinosaurus aegyptiacus) – 15 m i 7,700 kg
 4. Mapuzaur (Mapusaurus roseae) – 13,6 m i ok. 7,500 kg (dla największego osobnika)
Zapraszamy do dyskusji na temat największych drapieżnych dinozaurów.
Lewy górny róg to BMNH R 16421 a prawy MSNM V4047 można je sobie zmierzyć w programie ze skalą i porównać z jakąś rekonstrukcją czaszki spinozaura, wyjdzie, że należą do osobników tych samych rozmiarów.
Lewy górny róg to BMNH R 16421 a prawy MSNM V4047 można je sobie zmierzyć w programie ze skalą i porównać z jakąś rekonstrukcją czaszki spinozaura. Okaże się, że należą do osobników tych samych rozmiarów.
Porównanie tyranozaura z giganotozaurem – Hartmana
Porównanie tyranozaura z giganotozaurem – Hartman
Porównanie tyranozaura z hipotetycznie największym osobnikiem spinozaura (u dołu po prawej)
Porównanie tyranozaura z hipotetycznie największym osobnikiem spinozaura (u dołu po prawej)
Porównanie kręgów grzbietowych spinozaura i giganotozaura (różowe to skalowane dla największego osobnika spinozaura)
Porównanie kręgów grzbietowych spinozaura i tyranozaura (różowe to skalowane dla największego osobnika spinozaura)
Osobniki tyranozaura i szacunki wielkości.
Osobniki tyranozaura i szacunki wielkości.
Największe teropody by Franoys – kliknij, aby powiększyć

Druga część artykułu

W drugiej części artykułu prezentujemy największe okazy tyranozaurów oraz wyłaniamy króla tyranozaurów. Zapraszamy do artykułu: Największy tyranozaur.

Polecamy:


Baza Dinozaurów

724 komentarzy

 1. Czyli tyranozaur był najcięższy, ale nie najdłuższy (spinozaur mógł być nieco dłuższy). Gdyby jednak T. rex ważył 11 ton, to czy byłby w stanie polować, czy raczej byłby padlinożercą?

  1. Na to wygląda, że spino mógł być nieco dłuższy, ale wagą tyranozaur go przewyższał zdecydowanie. Myślę, że 11 tonowy tyranozaur to raczej rączy nie był i pewnie jednak żywił się w dużej mierze padliną – chociaż z drugiej strony mógł przecież atakować alamozaury, które przecież nie były szybkie.

   1. Nie ma pewności czy MOR 1126 faktycznie jest większy od Sue a jeśli to czy o 10%, miejmy nadzieję, że kiedyś doczekamy się publikacji z opisem tego osobnika.

  2. T.rex ,to najgłupszy ,najsilniejszy ,najmniej udany,i najbardziej spasiony dinozaur,a jadł tylko śmierdzącą padlinę!to nie król dinozaurów,tylko zapasiony kotlet!

   1. Ktoś tu naprawdę nie lubi T. rexa 🙂 A mówi się, że on właśnie, jako jeden z ostatnich wielkich gadów, był ukoronowaniem ewolucji dinozaurów drapieżnych 🙂

   2. Jedno co piszesz jest śmieszniejsze od drugiej. Ten artykuł przygotował Krzysztof czy Shahen

   3. Pomyślałem to samo co kt. Od kiedy królem zostaje największy i najwolniejszy grubas?

   4. Carnotaur czemu tak hejtujesz Tyranozaura ? bo jest lepszym zabójcą niż Twój ukochany Spinozaur ? i nie był spasiony , był dobrze umięśniony a to co innego 😉 Mam prośbę nie zaśmiecaj portalu swoimi przygłupimi odpowiedziami niezgodnymi z prawdą 😉

 2. W takim razie nie ma pewności ile mógł ważyć Karcharodontozaur. Podane są szacunkowe dane że kości udowe giganotozaura były dłuższe i grubsze, niemniej nie jest podane jaką długość oraz obwód miały kości Karcharodontozaura (podane są tylko % szacunki na korzyść giganotozaura).

  1. Według pomiarów Benson 2014 wygląda to następująco

   Giganotosaurus dla holotypu- 132 cm i 17,46 cm (długość kości udowej i średnica środkowa wału- shaft mediolateral diameter).
   Carcharodontosaurus dla holotypu 117,7 cm i 13,6 cm (długość kości udowej i średnica środkowa wału- shaft mediolateral diameter) Co daje nam 132/117,7 = 1,1214 a więc około 12% więcej
   i 17,46/13,6 = 1,2838 czyli ok. 28% więcej.
   Prawdopodobnie z wiekiem kości stawały się jednak bardziej masywne więc ta różnica mogła być nieco mniejsza.
   Jak donosi Franoys – neotyp (SGM DIN 1)- największy osobnik karcharodontozaura jest większy o nieco ponad 13% od holotypu. Idąc za Benson (2014) gdzie na podstawie wymiarów kości podanych wyżej w tym artykule oszacowano masę dla holotypów giganotozaura i karcharodontozaura na odpowiednio – 6136 kg i 2994 kg, można obliczyć masę SGM DIN 1 z proporcji do holotypu 2994*1,13^3 = 4320 kg, jednak czaszka SGM DIN 1 sugeruję zwierzę w okolicach 12,5 m – porównywalnych rozmiarów co holotyp Giganotosaurus więc bardziej prawdopodobna wydaje się masa w okolicach 6-7 ton, ale patrząc na kości udowe karcharodontozaur wydaje się smuklejszy

   1. Cóż jeśli Karcharodontozaur miał faktycznie tak krótkie kości udowe, i w dodatku tak wąski rdzeń musiał być dinozaurem znacznie mniejszym niż wcześniej przypuszczano. Z tych proporcji wynika że musiał być nie tylko wyraźnie lżejszy od giganotozaura ale i niższy. Co ciekawe długość ciała na podstawie holotypu Karcharodontozaura jest zbliżona do giganotozaura. Karcharodontozaur musiał wyglądać dość nietypowo: niski, stosunkowo lekki i długi mniej więcej jak t-rex. Dużo więcej daje teraz do myślenia ewentualna czworonożność spinozaura, skoro taki dinozaur mógł sięgnąć i odgryźć kość grzbietową spinozaura (wg. odkryć z 2008 roku).

   2. Nikt nie napisał, że MOR 1126 był mniejszy od „Stan i Sue”, ale dopóki nie zostanie opisany nie ma pewności jaki był. Nie mówiąc już o tym, że proporcje poszczególnych osobników mogą się bardzo różnić.

   3. Chwilunia a co z Mortiner online 2016 (obliczenie szacujące Carcharodontosaurus na 12,79 metra długości)

  2. Nie do końca tak jest. Te 117 cm to jest szacunek dla holotypu, który był mniejszy od neotypu. W dodatku co ciekawe ta kość udowa 117 cm- tak podaje Benson, ale inne publikacje podawały także , że kość udowa ta mierzyła 126 cm długości. Neotyp jest większy o jakieś 13% (Franoys online 2016) lub 15% jak podawał Sereno, zatem kość udowa neotypu mogła mieć nawet 142 cm (Franoys) lub 145 cm (Sereno). Generalnie chodzi więc o teropody bardzo zbliżonych rozmiarów. W zasadzie cała czwórka – Giganotosaurus carolinii, Carcharodontosaurus saharicus, Mapusaurus roseae i Tyrannotitan chubutensis miała kości udowe w okolicach 130-150 cm długości przy podobnej długości całego ciała.

   1. Może i tak… o ile te szacunki wielkości faktycznie dadzą większe kości udowe. Jeśli chodzi o neotyp to odkryta została podobno tylko czaszka 😛

    Btw. Shahen czy masz może w planach napisać coś o spinozaurze: a konkretnie rozwiać też mity dotyczące jego rzekomej krwiożerczości wykreowanej przez media. Wraz z najnowszymi odkryciami pojawiło się sporo danych mówiących ze był to raczej wyspecializowany rybożerca prowadzący wodny tryb życia (być może czworonożny), a nie lądowy zabijaka atakujący paralitytany.
    Swoją drogą sam zakładam bloga na tym portalu i zastanawiam się czy nie podjąć w dalszej perspektywie takiej publikacji oczywiście o ile nikt wcześniej się za to nie weźmie 🙂

   2. To dobry pomysł, sam nie będę miał za wiele czasu na pisanie artykułów, nie dlatego, że nie mam czasu na dinozaury, ale generalnie dużo czasu zabiera mi praca na aktualizacjami w Tribute to Dinosaurs, oraz na korespondencji z paleontologami, czytanie blogów i prac naukowych w wielu tematach, generalnie więcej czasu poświęcam na pogłębianie mojej wiedzy niż na przekazywanie jej innym…:D Ale jeżeli będziesz coś potrzebował a szczególnie materiały, źródła, prace naukowe itd to chętnie pomogę w zdobyciu ich. Sam mam też na dysku kilkaset pdf i kilka przydatnych książek.

   3. Shahen, powinieneś pisać nowe artykuły na blogu i dzielić się tą wiedzą. Tylko tak można pokazać jakie dinozaury były naprawdę (w świetle aktualnych odkryć i prac naukowych).

   4. Często brakuje mi na to czasu, pracuję dużo w dużej firmie.. często też na nadgodzinach. Po za tym trenuję siłowo 4x w tygodniu mam mnóstwo znajomych i dosyć rozbudowane życie towarzyskie wiec naprawdę mam czasem problem by chociaż godzinę dziennie poświęcić na te kwestie a tak jak wspominałem czytanie prac naukowych, aktualizacje itd zabierają mnóstwo czasu… W zimie jeszcze a w lecie dochodzi jeszcze rower i te sprawy 😀 Zabiegany jestem

   5. Proszę ? was. 15 metrów? 15 metrów? Spinozaur przekraczał 25 metrów długości! Tyranozaur i tak był padlinożerny więc o co chodzi?
    1.spinozaur-7-9 ton
    2.Karcharodontozaur-8 ton
    3.Giganotozaur-6-8 ton
    4.oxalaia-5-7 ton
    5.Akrokantozaur-5-7 ton
    6.Tyranozaur-5,4-6,8 ton
    7.Suchomimus-5,2-6,4 ton
    8.mapuzaur-3-5 ton
    9.Torwozaur-3,5
    5.

   6. Ciągle czekam Carnotaurus rex na źródła- twoich danych, doczekamy się ich? Metod obliczania, pomiarów itd? a jeśli nie masz ich to tytuł , autora i rok publikacji naukowej z takimi danymi 😉

 3. Na pewno ? T-rex nie był królem dinozaurów!!!!! Po pierwsze nie umiał polować, po drugie tyranozaur oszukuje w rankingu bo jest wyłącznie padlinożercą, po trzecie DinoAnimals.pl myślałem że jesteście fajną stroną i się myliłem. T-rex miał przeciętnie 6,5 metra max. 12,5 metra długości poza tym jak chcecie wiedzieć który dinozaur jest królem, to nie zapominajcie o 20 metrowym spinozaurze który jest młody, i co za tym idzie to spino należy się korona. YouTube już i tak zepsuło mi T-rexa, a wy jeszcze niszczcie go?.?

  1. Przecież wyszło z analizy, że spinozaur jednak był dłuższy od T. rexa, miał jednak delikatniejszą budowę i był lżejszy.

 4. O matko znowu ty…. Wiem, że kochasz swojego spinozaura, ale kreowanie go największego drapieżnika jest nienaukowe…. Ten artykuł na stronce napisałem wczoraj po to, żeby pokazać jak to wygląda naprawdę, dzisiaj redakcja wrzuciła go na stronę główną.
  Carnotaurus rex odpowiedz mi na kilka pytań

  1 Skąd informacje o 20 metrowym spinozaurze? Podaj mi publikację, która donosi o takim osobniku, dane na temat obliczeń tych długości oraz podaj mi co to za osobnik… bo jak napisałem największe dwa to MSNM V4047 i BMNH R 16421 osiągające 15 m, więc przestań spamować z tym 20 metrowym spinozaurem, tylko odpowiedź na proste pytanie- JAKI TO OSOBNIK? PODAJ OBLICZENIA I OSZACOWANIA JEGO ROZMIARÓW I ŹRÓDŁO DANYCH, tak działa nauka..
  2. Dlaczego tyranozaur nie był drapieżnikiem? Są na to dowody jak donosi praca – Physical evidence of predatory behavior in Tyrannosaurus rex (2013)- Robert A. DePalma, David A. Burnham, Larry D. Martin Bruce M. Rothschild, and Peter L. Larson
  3. Skąd takie dane, że tyranozaur osiągał przeciętnie 6,5 m….. No masakra chłopie 😀

  1. No dobra niech ci będzie!!! Tak znowu ja, i odczep się ode mnie. Spinozaurowi należy się korona najdłuższego teropoda. Yes’s baby!!!! Oto mi właśnie chodziło o koronę najdłuższego teropoda dla spinozaura.?

   1. Spinosaurus jest prawdopodobnie najdłuższym znanym teropodem i tego nikt nie kwestionuje póki co (jeśli Cie to pocieszy :D), jednak najcięższym i w związku z tym największym pozostaje stary dobry Tyrannosaurus.

  2. Ta może spinozaur nie miał 20 metrów, ale na pewno ? tyranozaur nie był najdłuższy ani najcięższy! Shahen nawet na artykule najdłuższe ani najcięższe teropody. Skoro tyranozaur nie jest na czołowej pozycji na tamtych artykułach TO TYRANOZAUR NIE JEST NAJWIĘKSZYM TEROPODEM?

  3. Hahaha!!!! Tylko napisz artykuł, a możesz się przygotować na morze komentarzy?

  4. Tego 20 metrów długości spinozaura wyczytałem z Zapytaj Onet przecież odkryto w Australii szkielet spinozaura który miał 18 metrów długości bez kawałka ogona więc 20 i nic spinozaurowi w tym nie przeszkodzi

   1. Dobry żart 😉 to podaj publikację, numer katalogowy tego okazu? 😉 Wyczytałeś to pewnie na zapytaj onet.pl ? Więc wszystko jasne… Nigdy nie skorzystałeś z żadnej pracy naukowej, profesjonalnego bloga ani sam nie badałeś niczego, stąd masz potem takie bzdury za informacje. Ale spoko w twoim wieku to normalne ale jak pójdziesz w tym kierunku to za 10 lat będziesz już sporo wiedział, pozdro 🙂

  5. Osobnik, obliczenia i cosie? Proszę bardzo!
   Osobnik: MSNAM V404
   Obliczenie: Cristiano Dall Sasso Speecimen
   I wcale mi nie chodzi o 20, lecz 18 metrowego Spino, wiesz?
   Waga tyranozaura-6,8 tony-osobnik: Sue

   1. No cóż , to obliczenie jest dość stare ( nie pamiętam dokładnej daty ) i Shahen w. Artykule napisał o nowszych i zarazem dokładniejszych ( nawet sam ich dokonywał , szacunek 🙂 ) jak to nie pisałeś o 20 metrowym Spinozaurze ? 😀 niejednokrotnie wspominałeś , że miał aż 40 m 😀

    1. Niestety tego 40 metrowego już nie ma – przegrał walkę z Godzillą, która była od niego większa i go zjadła… Został tylko jego syn z pozamałżeńskiego romansu z Sejsmozaurem – o połowę mniejszy… Niestety w skutek krzyżowania międzygatunkowego urodził się on chuderlawym wężowatym czworonogiem z mało drapieżnymi skłonnościami do objadania się rybami. 🙂

   2. Co ciekawe –
    Ibrahim, N.; Sereno, P. C.; Dal Sasso, C.; Maganuco, S.; Fabbri, M.; Martill, D. M.; Zouhri, S.; Myhrvold, N.; Iurino, D. A. (2014). „Supplementary Materials for Semiaquatic Adaptations in a Giant Predatory Dinosaur”. DOI:

    To jest praca w której oszacowano spinozaura na 15 m, jak możecie zobaczyć wyżej , jednym z autorów tej publikacji jest sam Dal Sasso, który najwidoczniej sam „podpisał” się pod tym, że spinozaur był mniejszy niż początkowo to obliczył.

 5. Kręgi T-rexa w porównaniu do kręgów Spinozaura są masywne,dlatego Park Jurajski III powinni nakręcić od nowa.

  1. Ta ilustracja z porównaniem kręgów spinozaura i tyranozaura bardzo działa na wyobraźnie, pokazuje, jak naprawdę potężny był Tyrannosaurus rex w porównaniu do Spinosaurus aegyptiacus.

   1. Widziałem w najnowszych animacjach spinozaura chodzącego na czterech kończynach.

  2. Gdy we wspomnianym przez Ciebie filmie T-rex złapał swoją potężną szczęką za chudą szyję Spinozaura walka powinna się wtedy zakończyć nagłym zgonem… Oczywiście zgonem Spinozaura.

 6. Jak dla mnie niema co przyznawać odrazu korony jakiemu kolwiek dinozaurowi w jakiejkolwiek dziedzinie, bo dinozaury to gady a z tego co mi wiadomo to większość gadów rośnie całe rzycie, a i niewiadomo, co jeszcze skrywa ziemia, nie znamy do końca tych pradawnych stworzeń nasza wiedza opiera się na przypuszczeniach, domysłach. Wagi do końca nieda się określić długość, wysokość na podstawie szkieletu (najlepijej kompletnego). Jak pisałem na początku niema co przyznawać kirony, bo niewiadomo jakie olbrzymy skrywa ziemia.

  1. Wszystkiego typu porównania są oparte na pewnych teoretycznych założeniach i generalnie też porównuje się największych znanych przedstawicieli gatunku.

   1. Statystycznie rzecz ujmując, należałoby przyjąć, że jest małe prawdopodobieństwo, abyśmy odkopali akurat największego osobnika w historii. Możemy więc śmiało przyjąć, że mogły osiągać nawet wiesze rozmiary, niże te, które dziś przyjmujemy za największe.

   2. Zdaje sobie z tego sprawe. To, że tego ni napisałem, nieznaczy, że tego nie wiem. Ale i tak dziękuje za poprawki.☺

 7. ja tam nie lubię tyranozaura a wręcz nienawidze,ponieważ lubią go małe dzieci które myśla żę t-rex sięgał do 7 piętra i miał 35 m długości poza tym robi się nudo jak prawie wszędzie wszystko jest mu poświęcone.nie nawidzę go jak dla mnie do compsognat jest lepszy.

  1. Faktycznie T. rex jest bardzo popularnym dinozaurem, ale to nic dziwnego – jego wielkość działa na wyobraźnię. A z tym compsognatem, to trochę przesada, że jest „lepszy” 🙂 Compsognaty raczej nigdy nie będą fascynowały ludzi – to maluchy.

  2. Jak to T-rex miał 35 metrów długości! Tyranozaur ledwo osiągał 13 metrów długości, co dopiero 35.? Lubię kompsognata, ale czemu giga nie jest popularniejszy i sławniejszy od tyranozaura.

   1. Popularność się pojawia i przemija. Kiedyś popularne były diplodoki i brontozaury. Później brachiozaury – teraz nieco przybladły, ponieważ okazało się, że były od nich większe gady.
    Park Jurajski spopularyzował z pewnością tyranozaura, ale trzecia część pokazała światu, że istniał spinozaur – większość ludzi przed obejrzeniem tego filmu nie miała pojęcia, że takie monstrum kiedyś istniało. I świat oszalał na punkcie spino.
    W przyszłości być może inne dinozaury będą bardziej popularne – może i giganotozaur doczeka się swoich 5 minut sławy, kto wie. To kwestia odkryć i mass mediów.
    A co do T. rexa – Olek ma rację – jest po prostu made in USA 🙂

   2. Eee … czego nie rozumiecie ? Shahen napisał profesjonalny artykuł , przedstawił dowody , prace naukowe ,ze to Tyranozaur jest królem dinozaurów . i nie jest żaden ,,made in USA” co z tego ,że go nie lubicie , to nie zmieni faktu ,że był największy i najgroźniejszy .

 8. Jakiekolwiek sentymenty typu „lubię, go, nienawidzę go itp” to dziecinne a nie naukowe podejście, w nauce nikogo nie obchodzi co kto lubi, liczą się fakty i dowody.

 9. I tak w ogóle co do spinozaura z Australii, wyjaśnię tu co nieco. Otóż ludzie w złym kontekście rozumieją taki zapis, generalnie źle to jest też tłumaczone i źle rozumiane przez odbiorców jak i przez dziennikarzy itp którzy piszą takie artykuły. Słowo spinozaur generalnie może mieć 2 znaczenia – 1 w kontekście jako Spinosaurus aegyptiacus- czyli chodzi konkretnie o dany gatunek, 2 w znaczeniu- spinozaur gdzie używa się go do określenia przedstawiciela rodziny Spinosauridae, dlatego jest to mylone, bo ludzie tego nie rozróżniają. Żeby uniknąć takich błędów należałoby używać raczej słowa- „spinozauryd (czyli przedstawiciel rodziny Spinosauridae)” a nie spinozaur.

  W Australii nie odnaleziono żadnych szczątków spinozaura (w znaczeniu Spinosaurus aegyptiacus), tylko prawdopodobnie szczątki spinozauryda- są to częściowy siódmy i ósmy kręg szyjny- bardzo młodego osobnika (nie żadnego 20 metrowego!!!, i nie odnaleziono prawie kompletnego szkieletu tylko 2 kręgi!!!- media jednak piszą kretynizmy…) z formacji Eumeralla w stanie Victoria.

  Bibliografia:
  Barrett, Benson, Rich and Vickers-Rich, 2010. A definitive spinosaurid theropod from the Lower Cretaceous of Australia and its implications for Gondwanan paleobiogeography. Journal of Vertebrate Paleontology. Program and Abstracts 2010, 57A.

  Novas, Agnolin, Ezcurra, Porfiri and Canale, 2013. Evolution of the carnivorous dinosaurs during the Cretaceous: The evidence from Patagonia. Cretaceous Research. 45, 174-215

  1. Ha! Ha! Ha! Na DinoAnimals.pl na porównaniu tyranozaura i spinozaura widać dlaczego ma 18 metrów, po drugie czas zakończyć to wariactwo z królem dinozaurów, nie odnaleziono kompletnego szkieletu, więc nie ma po co spierać się tak. Budowa T-rexa uniemożliwia mu polowania na handrozaury, I NIE JEST NAJGROŹNIEJSZY WYSTARCZY ZOBACZYĆ JAK TRICERATOPS GO ZNISZCZYŁ! ANKYLOZAUR Z RESZTĄ TEŻ BY MU SKOPAŁ D…, powtarzam jeszcze raz NIE WIADOMO JAKIE ROZMIARY MA SPINOZAUR!

 10. Shahen nie karm Trolla 🙂
  Szacunek za kawał dobrej, merytorycznej roboty. Niektórym nie da się wytłumaczyć, że źródła to podstawa a reszta to przeważnie papka dla sensacji 😉

 11. Not! Spinosaurus is the largest theropod dinosaur in Earth’s history, period

 12. Pan_Feanor, dziękuje

  Jeśli chodzi oto, ja wiem, że Carnotaurus rex to jeszcze dziecko i w tym wieku ma swojego idola- spinozaura, ale odpisuję i tłumaczę tutaj nie ze względu na niego, ale innym osobom, wiele osób zapewne czyta takie artykuły czy komentarze i to z myślą o nich robiłem ten artykuł i porównania. Niestety poziom dzisiejszych książek popularnonaukowych, czasopism czy filmów jest pod względem naukowym kiepski… chodzi o sensację a nie o prawdę, dlatego właśnie piszę te artykuły i komentarze by pomóc innym główne w tym by wiedzieli jak ważne są źródła informacji.

 13. Ta! A jak odkopią szkielet spinozaura który ma 28 metrów długości, to ciekawe co powiesz.

 14. Od kiedy największy grubas zostaje królem? Poza tym nie było czegoś takiego jak król dinozaurów. Nie znamy wszystkich gatunków, może był dinozaur mający 60 metrów długości . A wliczając w ten ranking że były osobniki większe od Sue to tak jakby mówić że spinozaur miał 28 metrów.

 15. Po 1 określenie Król, odnosi się tutaj do kilku rzeczy. Artykuł miał na celu wskazanie największego znanego teropoda – jest nim Tyrannosaurus rex więc dlatego taki symboliczny tytuł. Nazwa gatunkowa tyranozaura znaczy „król”. Nie znamy wszystkich gatunków…. to jest rzecz oczywista dla wszystkich którzy choć trochę mają pojęcie o dinozaurach, że wszystkie porównania bazują na największych ZNANYCH osobnikach. Co do 60 metrów to mało możliwe i prawdopodobne… Co do większych osobników tyranozaura, to zupełnie nie to samo… Jeżeli mówimy o większych osobnikach tyranozaura to chodzi o szczątki sugerujące rozmiary większe o 5-10% od Sue a nie 2x więcej!!! (jak 28 m u spinozaura) tylko, że prawda jest taka, że powoływanie się nawet na 15 metrowego spinozaura jest tym samym co szacowanie tyranozaura na 13,5 czy więcej metra (Tak samo znamy pojedyncze kości większe od tych u Sue). Bardziej kompletne osobniki spinozaura mają około 11,5 m długości, największe można szacować na 15 metrów, ale trzeba pamiętać, że sugerują to tylko pojedyncze kości czaszki… co wcale nie musi oznaczać, że całe zwierzę faktycznie miało 15 metrów… z wiekiem czaszka rosła prawdopodobnie proporcjonalnie bardziej, więc być może 15 metrów to i tak za dużo. NIE MA MOWY O ŻADNYCH 20 METROWYCH SPINOZAURACH nic na to nie wskazuje, żaden materiał kopalny nie potwierdza rozmiarów większych niż 15 metrów, zadałem tu to pytanie ze 20x i nikt z „wielkich znawców” spinozaura nie potrafił odpowiedzieć, co potwierdza takie rozmiary którzy oni sugerują? Proszę o pomiary kości, obliczenia, tytuł i autora pracy naukowej lub numery katalogowe takich okazów… wtedy możemy dopiero dyskutować. Bez tego to brednie i dziecinne faworyzowanie swojego idola, nie mające nic wspólnego z nauką i faktami.

 16. Nie rozumiem całej tej dyskusji i próby wytłumaczenia mu tego. Nie podaje on żadnych faktów i źródeł więc z góry ta rozmowa jest bezcelowa.
  Ciekawy artykuł, czekam na więcej 😀
  Czy istnieją jakieś filmy o mapuzaurze? Bardzo mnie on zainteresował.

  1. Mapuzaury można znaleźć np. w filmie Mapusaurus vs Argentinosaurus – Planet Dinosaur.

   1. Kurcze panowie, te jego protesty trwają już z 3 miesiące. Ma wyłożone jak na dłoni aktualne dane dotyczące rozmiarów spinozaura, poparte dowodami naukowymi, a on dalej brnie w zaparte :D. Myślę że z takim uporem mógłby zasilić szeregi KOD-u 😀 😀 😀 chyba żaden inny protestujący nie wytrzymałby dłużej :D.

   2. Spinozaur ważył 7 ton (co najmniej!), a T-rex max.6,8 tony… czym przeciętnie Tyranozaur ważył 5,4 tony. A spinozaur max.9 ton więc jest wielkim szefem jaszczurów.

 17. Carnotaurus rex a odpowiesz wreszcie na pytanie które zadałem Ci ze 20 razy już? Jaki osobnik spinozaura ważył ponad 9 ton, jaki miał ponad 20 metrów (jak ty twierdzisz)? Podaj numery katalagowe, rozmiary kości, tytuł, autora pracy naukowej, lub obliczenia…

  Nie pisz w kółko tych samych bzdur tylko przedstaw nam w końcu obliczenia, dowody, źródła.

  1. A ciekawe skąd wziąłeś te informacje o 8,5 tonowym T-rexie albo o 250 tonowym amficeliasie? Skąd!?

   1. W artykule podane są źródła dotyczące T. rexa. Nigdzie Shahen nie napisał o 250 tonowym amficeliasie.

   2. Shahen może wstaw dla świętego spokoju Bibliografię pod artykułem, tak dla swobodnego dostępu. Być może wtedy dzieciak przestanie ujadać..

 18. Carnotaurus rex …. czy ty nie umiesz czytać? Pisałem już z 10x skąd i ty dalej się pytasz oto samo?
  Oszacowanie tyranozaura na 8,4 pochodzi z obliczeń Scotta Hartmana metodą GDI:
  skeletaldrawing.com/home/mass-estimates-north-vs-south-redux772013

  a tutaj opis samej metody (bo pewnie nie masz pojęcia co to jest):
  svpow.com/2011/01/20/tutorial-11-graphic-double-integration-or-weighing-dinosaurs-on-the-cheap/

 19. Czy ktoś z was może zrobić drzewo genealogiczne tych teropodów?

 20. A wszyscy myśleli że pokonanie T-Rexa to tylko wymysł twórców „Parku Jurajskiego”.

 21. Chyba Carnotaurus Rex czegoś w jakiejś części i w jakimś sensie nie rozumie.

 22. Według mnie T-Rexowi potrzeba tylko dłuższych kończyn przednich i mniejszej masy.

 23. Więc Spinozaur musiał wyewoluować na Antarktydzie i przystosować się do tych warunków.

 24. Wiedząc że Spinozaur żył od wczesnej kredy do późnej kredy.

 25. A może nawet żył w późnej jurze,albo chociaż jego krewni lub przodkowie.

  1. Sam spinozaur raczej żył tylko w kredzie, ale jego krewni z rodziny Spinosauridae pojawili się na Ziemi w jurze.

  2. Po pierwsze Ostafrikasaurus żył w jurze będąc jednym Spinozaurem jurajskim. Po drugie jeśli chodzi o Stana to nie miał 11 metrów…AMNM 5027 miał ok.10 metrów, a jest większy od ,,Stan”. Jest on więc mniejszy i smuklejszy od AMNM 5027 ?

  1. Tak się na mnie upieracie? O co chodzi? Shahen wypisuje bzdury! Nawet national Geographic wie że spinuś jest większy od T.rexa.

   1. National Geographic to źródło popularnonaukowe, nauka nie dowodzi w żaden sposób, aby spinozaur był większy, największym (drapieżnym) znanym teropodem jest tyranozaur nas interesują tylko naukowe źródła, obliczenia, merytoryczne argumenty a nie bzdury. Czekamy od miesięcy na podanie źródła, tytułu i autora pracy naukowej, obliczeń, pomiarów kości, numeru katalogowego itp – kiedy nam te dane przedstawisz? Bo na razie nie potrafisz nic udowodnić

  2. Zanim jednak wpiszesz mnie do Guinessa to zajrzyj na ,,Jurassic park Wiki Polska”

 26. Wracając do tematu, Franoys pare dni temu (wspomniany w artykule) obliczył metodą GDI także masę holotypu giganotozaura na 6,8 tony (tyle samo co Hartman) i masę paratypu tyranotytana na 6,4 tony.

  1. Bzdury! MUCPv-95 ma:
   13,2 metra długości
   3,7-3,9 metra wzrostu
   7-9,5 tony wagi
   tym razem nie kłamię! Na 100%

   1. Umiesz czytać ?
    Nie ma 13,2 m – tylko jest szacowany na tyle bo MUCPv-95 to zaledwie część kości zębowej, na tej skromnej podstawie jest szacowany na 6,5% więcej od holotypu (Hartman 2013). Nie zmienia to też faktu, że szacunek dla tego osobnika to 7,4 tony (Benson 2014- skalując) lub 8,2 tony (metoda GDI Hartman gdzie dla Sue jest 8,4 tony)

    Ale to tylko szacunki na podstawie jednej kości, nie ma pewności, że w ogóle osobnik ten był większy od holotypu.

 27. Carnotaurus rex….to chyba przesada i wiem że lubisz swojego spinozaura,także jako zadanie domowe rozkazuję ci przeszukać cały internet o 20m spinozaurze,nawet dikreozaur jest od niego większy.

  1. Po pierwsze co znaczy XD? Po drugie owszem szkielety spino mają po 15,3 metra długości, ale stop! stop! Stop! Nie mają iluś tam kręgów więc spinozaur MOŻE MIEĆ PONAD 18,5 METRA DŁUGOŚCI i kropka. pl

   1. Jakie szkielety chłopie…. największe osobniki szacowane na 15 metrów są znane tylko z fragmentów czaszki ! to są pojedyncze kości a nie żadne szkielety, nie pogrążaj się bardziej jeszcze… szkielety spinozaura są bardzo niekompletne (i należą do osobników ok 11 m). Jak coś napiszesz to podaj dowody… tego nie zrobiłeś ani razu od momentu jak komentujesz posty…

   1. Spino, wczytaj się co tam jest napisane – że szacunki długości podają, że spinozaur mógł osiągać nawet 18 metrów (12.6–18 m) i to, że niektórzy badacze sądzą, że mógł osiągać nawet 20 m. Nie ma jednak na to dziś przekonujących dowodów. Wiesz doskonale, że akurat Fakty DinoAnimals podają jedynie podstawowe dane, a szersze artykuły są w głównym serwisie.

 28. Carnotaurus rex to dziecko…. on nie kieruje się nauką, obliczeniami czy dowodami a emocjami ma swojego idola i dlatego podaje takie dane choć oczywiste jest, że nie ma na to żadnych dowodów, więc odpowiedzi od niego się nie doczekacie… 😉

  1. Ja bym tak ostro tego nie określał. Każdy może mieć swoje sympatie i antypatie – nawet twórcy Parku Jurajskiego, którzy ukazali spinozaura jako największego drapieżnika..

  2. Maćka akurat udało mi się przekonać. Chcecie dowody naprawdę! Zajrzyjcie do Faktów z Dinoanimals.pl.

   1. Tak czekamy na te dowody od 3 miesięcy i dalej ich nie podałeś… Podaj cokolwiek z rzeczy o które pytałem
    1 Tytuł i autora pracy naukowej
    2. lub obliczenia
    3 numer katalogowy
    cokolwiek… bo na razie piszesz bzdury a od 3 miesięcy chyba nie umiesz podać jakiegokolwiek dowodu…

   2. Do czego Ty mnie przekonałeś ? Wycofałem się z tezy o kilkunastotonowych teropodach po przeczytaniu artykułów Shahena zawierających dowody naukowe a nie Twojego dizecinnego gadania . A i tak wygadujesz masę starych bzdur ..

 29. No to zależy od czasu kiedy ktoś porówna wszystkie możliwe wiadomości.

  1. Może ze spinozaurem trochę przesadziłem. Ale na pewno karcharodontozaur był większy od giganotozaura bo C. saharidius ma 12-13,3 metra długości, a giga ma tylko 13,2 metra d., a C. inguensis 13-14 metrów długości.

   1. Carcharodontosaurus saharicus (neotyp i zarazem największy znany osobnik) został oszacowany metodą GDI na 6325 kg (Franoys online 2017), gdzie tą samą metodą oszacowano holotyp Giganotosaurus carolinii na 6800 kg (Hartman 2013), w dodatku większy osobnik giganotozaura po przeskalowaniu miałby 13,2 m długości i 8200 kg. Nawet jeśli nie weźmiemy go pod uwagę to nawet holotyp jest większy od największego znanego osobnika karchrodontozaura.

    Potwierdza to także wspomniana tutaj prze zemnie wiele razy praca z 2014, w której obliczano masę dinozaurów na podstawie alometrii kończyn gdzie jasno wynika, że kości karcharodontozaura były smuklejsze (czytaj wyżej w komentarzach gdzie podałem wymiary- długości kości udowych i średnicę środkową wału) Dlatego nie ma naukowych dowodów na to, że karcharodontozaur był większy.

    Metoda GDI – Giganotosaurus carolinii holotyp- 12,4 m i 6800 kg (Hartman 2013, Franoys 2017- uzyskał taki sam wynik) lub 6136 km (metodą alometrii kończyn), natomiast dla największego osobnika giganotozaura MUCPv-95 szacowanego 13,2 m (6,5% większy od holotypu) – Paul podaje 7000-8000 kg (Paul 2010 w Princeton Field Guide to Dinosaurs), 8200 kg (Hartman 2013 metodą GDI)

    dla Carcharodontosaurus saharicus – 12,35 m (Franoys 2016), 12,5 m (Stuchlik 2016 w Tribute to Dinosaurs- na podstawie procentowej długości stosunku czaszek w porównaniu z rekonstrukcją Hartmana), lub 12,79 m (Mortimer na theropod database) i 6325 kg (Franoys 2017 metoda GDI)

    Carcharodontosaurus iguidensis był jeszcze mniejszy (tak wiem mnóstwo portali i mediów podaje kretyńskie niesprawdzone informacje… i trzeba je prostować…) o czym donoszą sami autorzy pracy w której go opisano gdzie wspominają, że długość kości szczękowej to 83% tego co u Carcharodontosaurus saharicus – zatem nie wiem skąd w internecie znalazły się znów idiotyczne dane o 13-14 m długości, skoro już na samym początku w MOMENCIE OPISU podano że proporcjonalnie był tylko 83% rozmiarów C. saharicus. Czyli osiągał jakieś 10,5 m długości nie więcej.

    Sereno, P.C. & Brusatte, S.L. (2007). „A new species of Carcharodontosaurus (dinosauria: theropoda) from the Cenomanian of Niger and a revision of the genus.” Journal of Vertebrate Paleontology, 27(4)

    Wniosek jest zatem prosty
    1 Giganotosaurus carolinii 12,4 m 6800 kg (holotyp GDI)- 13,2 m 8200 kg (MUCPv-95 GDI)
    2 Carcharodontosaurus saharicus 12,35-12,79 m (neotyp)- 6325 kg (GDI)
    3 Carcharodontosaurus iguidensis 10,5 m i może około 3,5-4 ton

 30. To w dużej mierze wina systemu… niestety ale książki popularnonaukowe, filmy itd…. niesamowicie przekręcają fakty, dlatego aby znać wiarygodne informacje trzeba sięgać bezpośrednio do prac naukowych a nie kierować się bzdurami z mediów… niestety takie coś ludzie łykają, dla przeciętnego Kowalskiego praca naukowa jest zdecydowanie za bardzo skomplikowana nie interesująca i nudna, dlatego szuka info w książkach publikowanych przez ludzi, którzy również nie sięgali do źródeł a pisali tak by wywołać sensację to jest najważniejsze… Dziś 99.99999 nie interesuje kladystyka, ortogeneza, diagnoza danego gatunku itd… Dlatego dziecko naczyta się bzdur i potem wypisuje głupoty w przekonaniu że to FAKTY, ale zadasz kilka pytań i już nie odpowie bo nie ma pojęcia… bo skąd ma mieć…
  Chciałem napisać artykuł skąd brać rzetelne dane na temat dinozaurów i jak być na bieżąco ale nie wiem czy to zrobie

  1. To wina również samych naukowców – ich prace pisane są tak hermetycznym językiem, że są zupełnie niestrawne w zasadzie dla kogokolwiek. To zwyczajna nieumiejętność opowiadania. Kiedyś Dirac powiedział, że jeśli nie potrafisz o czymś w prosty sposób opowiedzieć, to znaczy, że nie rozumiesz tego, o czym mówisz. I to jest w dużej mierze prawdziwe – nie sztuka jest jak większość naukowców rozmawiać z tablicą, tylko sztuką jest umiejętne przekazanie swojej wiedzy.
   Z drugiej strony faktem jest, że gros informacji, które można znaleźć w sieci, pseudoksiążkach czy telewizji rzeczywiście jest niesprawdzonych i tworzonych pod publiczkę jako sensacje.

   1. Większość prac naukowych wygląda jakby była pisana sobie a muzom. Nie chodzi o przekazanie wiedzy, tylko zaliczenie publikacji na ścieżce kariery naukowej. Co gorsza to duża część tych prac jest zupełnie bez wartości. Tylko nieliczne coś wnoszą. O tych, które niosą ze sobą przekaz dydaktyczny zrozumiały dla szerszego grona trzeba w ogóle zapomnieć…

   2. Tu się akurat nie zgodzę, to nie jest wina naukowców… Nauka ma na celu opisywanie i odkrywanie nowych rzeczy, a nie tych co już są znane. Jeżeli opisujesz nowy gatunek, np musisz napisać na jakiej podstawie (materiał musi być diagnostyczny), na wszystko musisz mieć dowody, to że praca naukowa jest skomplikowana to dlatego, że nie opisuje się rzeczy łatwych, żeby rozumieć co w niej jest trzeba wcześniej nabyć wiedzy, każda praca naukowa posiada bibliografię, jedna nieraz ma odniesienia do kilkuset innych. W jednej pracy nikt nie będzie np tłumaczył czym się różni np Tyrannosauridae od Allosauridae… po prostu używa się tego inna praca będzie to wyjaśniać, ale żeby rozumieć wszystko trzeba mieć wystarczającą wiedzę, której 99,9 % społeczeństwa nie posiada… ale to nie jest wina nauki… nauka idzie na przód, nikogo nie interesuje to czy pijak przed sklepem wie co to jest np tibiotarsus… Powtarzam nikt nie będzie pisząc pracę naukową tłumaczył wszystkiego bo inaczej zamiast 50 stron ta praca miałaby 100 000, to czy ktoś zrozumie nową pracę, zależy od tego ile wcześniej poświęcił czasu na zgłębienie danej tematyki.

    Gdyby wszyscy byli wystarczająco wykształceni, przeczytali kilkaset prac naukowych i rozumieli dokładnie co i jak, to nie byłoby ignorantów twierdzących, że dinozaury wymarły w potopie… Ludzie są zbyt leniwi, głupoty i nienaukowe wywody tworzą, Ci co są zbyt leniwi by zgłębić temat lub są zbyt mówiąc niegrzecznie „tępi” by zrozumieć pewne naukowe dane…
    Jeżeli zrobi się ankietę z bardziej skomplikowanym działaniem matematycznym to 99,9999% społeczeństwa nie będzie rozumieć jak to obliczyć… bo ich wiedza jest zbyt mała… a wynik jest w 100% niepodważalny… tak samo jest z wieloma odkryciami paleontologów… ignoranci nie „wierzą” w to bo tego nie rozumieją… taka przykra prawda.

   3. Poza tym wyrosło nam pokolenie „memów”, które nie ma chęci ani czasu czytać. Jedyne co czyta większość ludzi to obrazki z dwoma linijkami tekstu, bo inne teksty są zbyt długie. Newsy też czytane są na zasadzie nagłówków – jak z tego stworzyć wiedzę?

 31. Czyli porównanie wszystkich wiadomości i tak nic nie zdziała.

 32. Bardzo dobry, solidny artykuł. Który uświadomił mi że mój ulubieniec dalej cieszy się mianem tego największego drapieżnika lądowego 😀

  1. I pewnie tak już zostanie, bo to w końcu końcowe ogniwo ewolucji drapieżnych dinozaurów.

 33. Ej nie znacie sie. King Kałotosaurus rex mówi prawde tyranozaur nie jest królem dinozaurów!!!!1 spinozaur był największy i rozwaliłby t-rexa giganotozaur i karcharodontozaur też. tyranozaur był chłopcem do bicia a nawet nie był drapierznikiem bo nawet NIE UMIAL polowac!!!1 odbieral tylko zdobycz innym a i tak musial uwazac zeby nie przegrac

  1. To może ty nam przedstawisz na to dowody? 😉 Bo twój kolega od 3 miesięcy nie podał, żadnych argumentów, źródeł na poparcie swoich wymysłów, twoja kolej, podaj źródła i udowodnij to 😉

   1. tak, bo byl film na diskawery i tam mówili ze jest najwiekszy na national geografic tez tak muwili a przeciez oni nie mogli klamac bo to w teewizji i tam sie eksperci wypowiadali

   2. Shahen a jak ? ci podam dowody to się wreszcie uciszysz? Na Dinoanimals.pl jest to na TOP10 NAJDŁUŻSZE DRAPIEŻNE DINOZAURY. ?

   3. King, czy Ty wiesz jeszcze, co tak naprawdę chcesz udowodnić? Fakt, że spinozaur jest dłuższy od tyranozaura? Wszyscy to wiemy. Shahen także o tym pisał. Wspomniane zestawienie także o tym mówi. Chodziło ci przecież o ciężar, a nie długość…

   4. Shahen te info wziąłeś z angielskiej wikipedii? Angielska wikipedia to najbardziej śmieciowe źródło jakie tylko jest! Polska wikipedia to inna rozmowa, chyba najlepsze źródło na internecie

  2. FIRERODAN, to jest naprawdę Twój komentarz? Zdecydowanie odbiega formą od wielu Twoich pozostałych komentarzy?

   1. Tak, to naprawdę mój komentarz. Składam hołd trollom na Dinoanimals parodiując jednego z nich. No wiesz, parodia to swego rodzaju naśladownictwo, a naśladownictwo jest najwyższą formą uznania. Podziwiam ich za chęci celowego irytowania ludzi (mi by się ie chciało).
    Jeśli jednak nie robią tego celowo, i faktycznie są przekonani, że to oni mają rację to podziwiam brak wiedzy i olbrzymią niechęć do jej zdobywania.

   2. Cóż, ludzie bywają uparci i bronią swych poglądów 🙂 Czasami może z tego wyniknąć wiele pozytywnego – spójrzmy jak wiele merytorycznych argumentów popartych literaturą pojawiło się w dyskusji – to naprawdę cenne.

   3. W Top 10 podany jest zakres jaki występuje w różnych szacunkach i opracowaniach. To ciągle ewoluuje. Były szacunki dla spinozaura i 21 ton, stąd taki zakres zapewne jest podany – od 7 do 21 ton.

   4. Carnotaurus rex czy ty serio nie umiesz czytać? Ile razy już pisałem , podawałem Ci linki skąd te dane… a w artykule masz wszystko wytłumaczone skąd, czy nie umiesz czytać?

    Odpowiedz mi jeszcze na jedno pytanie
    Czy ty w ogóle masz pojęcie co to jest praca naukowa? Dla Ciebie to jest wikipedia? National Geographic? albo strona Dinoanimals?

    Odpowiedz tylko na to pytanie wyżej 😉

   5. Shahen, tu chyba działa „moje musi być mojsze” albo jak kto woli „ja wiem swoje, Ty wiesz swoje, ale to i tak ja mam rację” i już 🙂 Dowody i prace naukowe nie są istotne 😉

  3. Zgadzam się z tobą FIREODON, wreszcie mam jakiś sprzymierzeńców. Na pewno spino był silniejszy od innych teropodów, wystarci porównać je z łapami akrokantozaura którego kończyny mierzą zaledwie 30 cm, ale umie podnieść tonę. Spino ma łapy 8 razy dłuższe od acro, a więc powinien podnieść 8 ton!

   1. Dałeś teraz do pieca – a co ma długość wspólnego z siłą? Jedno nie implikuje drugiego. Fakt, że żyrafa ma dłuższe nogi od słonia, nie oznacza, że ma te nogi silniejsze.

   2. Nie oznacza, to oczywiście, że spinozaur miał słabe przednie kończyny – z pewnością były silniejsze od kończyn tyranozaura.

   3. Wziąłeś to z Angielskiej Wikipedii bo tam jest identyczne napisane o masie T.rexa i Spino. Angielska Wikipedii mówię po raz setny to najgłupsza encyklopedia internetowa (poza Jurassic park Wiki Polska ?). Po raz tysięczny mówię! Spinozaur był pod każdym względem większy od T-rexa!

  4. T-rex nie zabierał.T-rex szukał opuszczonej padliny którą porzucił jakiś inny drapieżnik.

   1. Po raz tysięczny to piszesz i po raz tysięczny NIE PODAŁEŚ ŻADNEGO NAUKOWEGO DOWODU NA TO

    Po raz tysięczny mówię, że ani polska ani angielska wikipedia nie jest źródłem naukowym

    I po raz tysięczny zadaje Ci pytania, odpowiesz wreszcie?
    Pytanie 1
    Jakie obliczenia jakie dane wskazują na to że spinozaur był większy? Podaj obliczenia i numer katalogowy okazu, tytuł autora pracy naukowej i cokolwiek w tym temacie…
    Pytanie 2
    Co to jest praca naukowa dla Ciebie?

  5. Co za brednie o 13,5 metrowych tyranozaurach o wadze 11 ton. Zespół badaczy z Anglii i USA po badaniach komputerowych doszli do wniosku że T.rex miał 9 ton, w dodatku to przypisy dla UCMP tyranozaura. Przy czym DinoAnimlas.pl podało dowody dlaczego przeciętne spinozaury miały 16-18 metrów długości i 7-9 ton wagi (patrz: Spinozaur, Giganotozaur). Co z tego że ktoś lubi lub nie lubi tyranozaura lub spinozaura. ?

 34. Wystarczy popatrzeć jakie spinozaur miał chude przednie kończyny!

  1. Spinozaur przylałby T.rexowi w łeb (albo uderzył w szyje lub brzuch) i Rex leży na ziemi. Spinozaur miał długie i silne ręce i grubą siłę ?

 35. Co oznacza że to jest widoczne na pierwszy żut oka że spinozaur to nie pudzian!

 36. A w sumie i tak dinozaury (drapieżne) nie wpadły na pomysł że mogą wyhodować hiper silne kończyny przednie!

 37. Ze względu na to że i tak były leniwe i stosowały przez cały czas prawie taką samą taktykę!

  1. Hahah nie no błagam, tryb życia dinozaurów przyczynił się do uderzenia asteroidy.. tak to rozumujesz? 😀

 38. Gdyż nie wykorzystały danego im czasu życia na naszej planecie!!!

  1. Ten przyrost inteligencji u gadów był jednak znikomy. Pojawiły się na Ziemi przed ssakami i do tej pory nic nie zwojowały.

  2. Wiesz że akurat dinozaury miały duże mózgi? Bambinoraptor miał współczynnik mózgowia równy 12,5-13,8 (chociaż to EQ młodziaka, a z wiekiem EQ spadało)

 39. Ale to chyba zależy od trudności życiowych,ponieważ ssaki nie miały prostego życia i tak narodziły się pierwsze małpiatki,natomiast u dinozaurów żyło się jak w raju i mózgi nie były potrzebne.

  1. Większość ssaków w raju nie żyła, ale tylko nieliczne rozwinęły swoje mózgi. Reszta jak dinozaury skazana jest na wymarcie…

  1. Carnotaurus Rex jesteś zazdrosny że to tyranozaur jest drapieżnikiem kompletnym,a nie twój ukochany Spinozaur? Obydwa gatunki są na prawdę ciekawymi stworzeniami,ale masywna budowa i prawdopodobnie najsilniejsze szczęki z wszystkich zwierząt lądowych w historii uniemożliwiłyby zwycięstwo spinozaurowi w starciu z T-rexem

 40. Jakie 11 ton! Tyranozaur były wtedy gruby jak stodoła! Je! Je!

  1. Jak hipopotam na dwóch nogach 😉 Ale niestety analizy na to wskazują 🙂

 41. King Carnotaurus Rex z kąd tyle nie nawiści do Tyranozaura ? Cały czas hejtujesz go. A gdy ktoś pyta cię o argumenty to żadnego zgodnego z prawdą nie podasz o ile w ogóle jakieś argumenty padają z twojej strony.

  1. Co wy do mnie macie? Na stronie Spinosaurus/Jurassic_Park/Fardom… podałem dowody. Zobaczcie to, a dopiero potem mnie komentujcie!

 42. Świetny artykuł poszerzyłem dzięki niemu swoją wiedzę o największych teropodach naprawdę super 🙂 A to keiruję do Ciebie Carnototaurus : rozumiem ,że lubisz Spinozaura i chcesz go widzieć jako króla dinozaurów . Może owszem , przesadziłem trochę z wagą T.rexa ale wiem jedno – na pewno był większy od Spinzoaura . Nauka stale idzie do przodu . Obecne szacunki mówią o tym ,że Spinozaur nie był tak gróźny jak początkowo sądzono a T.rex był większy i agresywniejszy niż przypuszczano . Co mają do wszystkiego prace naukowe i odkrycia skoro 10 latek wie lepiej . Jak chcesz się wymądrzać o 40 metrowych Spinozaurach ( które są wymysłem Twojej wyobraźni ) to napisz artykuł jak kolega a nie piszesz w odpowiedziach : Spinzoaur był lepszy bo go lubię

  1. Ha! Ha! Ha! Z tym Tyranozaurem trochę przesadziłeś, nie jest najgroźniejszym drapieżnikiem w historii. Dakotaraptor w stadzie rozerwał by go na strzępy. Co do spina skąd wiecie że miał taką i taką długość? Nie odnaleziono kompletnego szkieletu, więc nie wiadomo jaki był. Co do tego Karcharodontozaur vs spinozaur, skąd wiecie że Karcharo go upolował, po prostu pożywił się szczątkami. Obliczenie ,,Cristiano Dal Sasso speecimen” wskazuje że spino miał 18 metrów długości.

   1. „specimeen”- to jest najlepszy fragment twojego komentarza 😀 😀 😀 xD

   2. Shahen może zrób artykuł o fikcyjnych pojedynkach wielkich teropodów ? Wogóle który gad zwycięży w pojedynkach według Ciebie ( ja napiszę który wygra wedłg mnie )

    – T.rex vs Spinozaur – wygrywa Tyranozaur
    – T.rex vs Giganotozaur – nie umiem wskazać zwycięzcy , gdyż oba były równie potężne
    – T.rex vs Karcharodontozaur – tu też nie potrafię wskazać zwycięzcy , gdyż oba są tak samo potężne
    – Giganotozaur vs Karcharodontozaur – kolejny pojedynek w którym nie umiem wskazać zwycięzcy , z tych samych powodów co w dwóch poprzednich
    – Giganotozaur vs Spinozaur – wygrywa Giganotozaur
    – Karcharodontozaur vs Spinozaur – wygrywa Karcharodontozaur

    Co o tym sądzisz?

   3. Zanim Shahen się wypowie, to może mała uwaga – nie sądzisz, że Karcharodontozaur i Giganotozaur są nieco przeceniane?
    Owszem były duże ale ich 20-centymetrowych rekinich zębów w żaden sposób nie da się porównać do 30-centymetrowych zębów T. rexa. Ponadto masywnością szkieletu T. rex przewyższał oba gady.
    Osobiście jako statystycznego zwycięzcę tych pojedynków, w których bierze udział wskazywałbym T. rexa.

  2. Niby racja , w końcu obliczenia wskazują na największy rozmiar Tyranozaura. Jednak czaszki karcharodontozaurydów nie były tak masywne jak u T.rexa więc kąsały zapewne szybciej i pomimo , że nie z taką siłą jak.T.rex ( jego.zacisk.szczęk według różnych źródeł jest szacowany w przedziale 4 – 8 ton na centymetr kwadratowy ) jednak.ich zęby były przyztosowane do cięcia i szatkowania mięsa więc gdyby ugryzł T.rexa w odpowiednie.miejsce to olbrzymi gad by się wykrwawił. Jednak gdyby T.rex chwyciłby któregoś z tych karcharodontozaurydów za kark lub za czaszkę to cóż – największa siła mięśni szczęk wśród zwierząt lądowych zrobiłaby swoje 🙂 chociaż to pytanie nie było w sumie kierowane tylko do Shahena , niech się inni też wypowiadają bo.jestem ciekawy opinii na ten temat 🙂

   1. Tyranozaur był najbardziej masywny, zapewne także najsilniejszy. Szczęki i zęby miał najpotężniejsze więc zapewne większość pojedynków by wygrał.

   2. To pytanie w stylu tych które nie za bardzo lubię odpisywać… Bo nie jest w tym zbyt wiele nauki a zdecydowanie bardzo dużo spekulacji i gdybania. Ale gdybym miał podać tylko własną opinię, sądzę, że tyranozaur rozprawiłby się bez większego trudu z całą resztą… Był proporcjonalnie sporo większy, po za tym posiadał kilka cech którego dawały mu przewagę, nie licząc zapewne największej siły fizycznej, jeszcze prawdopodobnie większa inteligencja oraz widzenie stereoskopowe (binocular vision), co pozwalało mu znacznie lepiej ocenić sytuację niż reszcie ogromnych teropodów. Był po poprostu bardziej zaawansowany ewolucyjnie, panuje generalnie popularny pogląd, że był ukoronowaniem ewolucji teropodów.

    Dlatego to tylko opinia ale sądzę, że wygrałby bez większego trudu wszystkie te pojedynki.

   3. W walce Karcharodontozaur vs Giganotozaur wygra Giganotozaur bo jest większy (ma ok.13,2 metra długości), cięższy (ok.8 ton), szybszy (50 km/h) i prawdopodobnie mądrzejszy. Tyranozaur vs Giganotozaur, Giganotozaur jest większy (bo 13,2 metra długości), T.rex masywniejszy (ma też dłuższe i grubsze ząbki), moim zdaniem Giganotozaur (japie za kark i odgryza głowę)

   4. A skąd wiadomo, że cięższy i większy giganotozaur był szybszy od karcharodontozaura?

  3. No dobrze , a pojedynki bez udziału T.rexa która teropod wg Was wygra ?

   1. Trudno na to pytanie odpowiedzieć. Te gady były podobne, obstawiałbym zatem remisowe rozwiązanie (tzn. raz wygrałby jeden, innym razem drugi). Dziś nie potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy lew czy tygrys byłby zwycięzcą, więc w przypadku tych dinozaurów sądzę, że problem jest jest większy.

   2. Z tych pozostałych pojedynków,mimo wszystko skłaniałbym się ku zwycięstwu spinozaura 🙂 Jego gabaryty (wielkość i żagiel) mogłyby skutecznie zniechęcić i przestraszyć pozostałych przeciwników.

   3. Witold zetknij proszę do danych o giganotozaurze [Artykuł: Giganotozaur], a potem Karcharodontozaurze

 43. Ten komentarz kieruje do King carnotaurus . Słuchaj ja rozumiem ,że Spinozaur jest Twoim ulubionym dinozaurem . Ja też w wieku 10 lat miałem swojego idola . Ale Spinozaur nie był królem. Jesteś naprawdę dziecinny . Spinozaur nei przekraczał 15 metrów więc przestań proszę pisac głupoty o 20 metrowym . Po drugie nie był aktywnym łowcą tylko rybożercą . Jeśli chcesz mówić ,ze Spinozaur jest groźniejszy od Tyranozaura to przedstaw mi na to jeden wiarygodny dowód 🙂 T.rex nie byl jak Ty to mówisz grubasem . Był umięśniony i sprawny , coraz więcej naukowców jest przeciwko tezie , że był padlinożerny . Podobno sam Jack Horner tego się wyparł. Nie sprzeciwiaj się temu artykułowi , jest napisany po mistrzowsku , są tu opisane wiarygodne odkrycia i prace naukowe . Jak masz coś np. linka o ponad 20 metrowych Spinozaurach to wyślij mi chętnie poczytam 😉 jest to wymysł Twojej wyobraźni . Owszem troszke i ja powiększyłem teropody mówiąc o maksymalnej wadze 16 ton . Jednak Spinozaur ( pisze to nawet w tym artykule ) jest słabiej zbudowany od większości wielkich teropodów a przynajmniej słabbiej od T.rexa i Giganotozaura . Naprawdę poczytaj trochę o dinozaurach , zamiast wymyślać bzdury na ten temat 😉

  1. Dobra jak chcesz! A dowód na to że T-rex był drapieżnikiem? Na padlinożerstwo świadczą skamieniałości:bakterie na zębach T-rexa-ślady po gnijącym mięsku, drugi-odkrycie śladów zębów tarbozaura na kościach handrozaura [ale to nie dowód o drapieżnictwie] co sugeruje że handrozaur został częściowo pożarty, a reszta była nie dostępna dla tarbo, co sugeruje z kolei że musiał być pożarty już po śmierci dinozaura, czyli musiał wpaść do ruchomych piasków lub takich podobnych rzeczy. Tarbozaur jest prawie jak T-rex, tylko że trochę mniejszy.

   1. Tyranozaur był drapieżnikiem przeczytaj

    DePalma i inni (2013) „Physical evidence of predatory behavior in Tyrannosaurus rex”

    a nie pisz bzdur

   2. Ale tyranozaur przynajmniej częściowo żywił się padliną (Hone i Watabe (2010))

   3. Jeśli Tyranozaur ważył 11 ton (MOR1126), to raczej oczywiste jest, że się żywił także padliną. Przy takiej masie trudno mu byłoby szybko się poruszać i polować.

   4. Daj mi linka do stronki , na której znalazłeś info o tych zębach T.rexa . Czego nie rozumiesz ? T.rex był zarówno aktywnym łowcą jak i padlinożercą.

 44. Takie pytanie bo nie wiem – kości jakiego gatunku Spinozaura badali Ibrahim i reszta ?

  1. Ibrahim opisał w 2014 roku osobnika FSAC-KK 11888. To Spinosaurus aegyptiacus.

  2. Naprawdę nie wiesz? Z filmu ,,Pojedynek Dinozaurów: Sztuka Adaptacji”

   1. Filmy popularnonaukowe to nie jest wiarygodne źródło , podobnie jak wikipedia

 45. T-rex jednak aby być szybszy stosował specjalne ułożenie ciała:
  .ustawiał szyję w kształcie litery S
  .podwyższał ogon
  .wypinał klatkę piersiową
  .biegł na palcach
  Te czynności zmniejszały jego masę,ale było mu potrzebne tylko w biegu,chociaż to i tak tylko teoria.

  1. Może nie tyle zmniejszały jego masę, bo tej się zmniejszyć poprzez ułożenie ciała nie da, tylko pomagały mu w zachowaniu lepszej równowagi podczas biegu.

 46. No i można powiedzieć że trochę czyniły go szybszym ze względu na przeniesienie masy ciała z ciężkiej głowy bardziej na szyję i ciało oraz bardziej podkreślić pracę ogona aby szyja T-rexa była bardziej masywna.

  1. Swoją drogą, to naprawdę ciekawe jak się te kolos poruszał na tych dwóch nogach. O ile łatwo sobie wyobrazić zwinne, małe raptory, to tyranozaur kojarzy się ze zwierzęciem ociężałym.

  1. Ja już czytałem. Fajny tekst o wężach napisałeś. Sam się zastanawiam, czy nie zacząć również pisać tutaj takiego bloga przyrodniczego 🙂

 47. Jak chcecie dowodów moich to zajrzyjcie na ,,Jurasssic _Park/Fardom Powerem By Wikia

   1. Bardziej bym powiedział dziecinady ciąg dalszy niż komedii, ale komedia też to jest albo może tragedia 😀

  1. Park jurajski wiki :p heheh ale źródło . Panowie proponuje przestać mu odpisywać bo jego emocje do Spinozaura sa nadzwyczaj silne a dzieciak jest uparty …

   1. Chodziło mi o komentarze wiesz? Tam wyraźnie wstawiłem zdjęcia z prac naukowych (chodzi o te z porównaniem wielkości T.rexa i Spinozaura) ?

   2. Hehe , tylko szkoda , że te prace naukowe są sprzed ładnych 10 lat 😀

  2. Shahen i Achyt – ma moze któryś z Was dane o nacisku szczęk wszystkich wielkich teropodów ( u T.rexa według różnych źródeł które czytałem wynosił od 4 do 8 ton , u Spinozaura od 2’do 4 ton a.u Giganotozaura , Karcharodontozaura od 2,5.do 5 ton , jednak , były to źródła w większosci popularnonaukowe , więc macie moze jakies naukowe linki do podesłania ? Byłbym wdzięczny 🙂

   1. Jeszcze jakiś miesiąc temu szukałem info o nacisku szczęk Spinozaura, i podobno naukowiec Manabu Sakamoto oszacował siłę szczęk Spinozaura bazując na modelu szczęk Baronyxa i Irriatora czyli gatunków z tej samej rodziny o podobnym wyglądzie szczęk. Wynik to około 2 ton metodą biomechaniczną. Sam badacz dodał też że ze względu na niekompletność czaszki spinozaura trudno mieć 100% pewność co do tych wyników. Wyczytałem także że zarówno czaszki Barionyxa jak i Irriatora mają stosunkowo małą przestrzeń na przyczepy mięśni szczęk, stąd przypuszczenie że i spinozaur miał podobnie. Btw. dane zostały opublikowane w czerwcu 2010.

   2. Jeśli chodzi o link to będę musiał się trochę przekopać, ale dam znać 🙂

   3. Ech te szacunki co do siły szczęk są już chyba nieaktualne. W niektórych źródłach niestety forumowych niektórzy piszą że po korespondencji z tym naukowcem otrzymali informację że Ta szacunkowa siła szczęk Była bazowana na jakby powiększonym do 18 m barionyxie, czyli do rozmiarów które jak kiedyś uważano osiągał spinozaur. Tego typu szacunki siły szczęk były przyporządkowywane spinozaurowi ze wzgl. na duże pokrewieństwo z Baronyxem i z powodu braku kompletnej czaszki spinozaura.

    Wybacz Maćku ale od kilku dni przeszukuję internet i niestety nic konkretnego nie udało mnie się znaleźć. Nie wiem czy jakikolwiek paleontolog robił tego typu zestawienie. Chyba jedyne co można zrobić to pisać do naukowców o ich opracowania czy prace naukowe dotyczące nacisku szczęk różnych teropodów (o ile takie powstały)…

    Jedyne co to na jednym z forów znalazłem jakąś tabelę z badaną siłą szczęk teropodów (chyba z jakiegoś opracowania.. nie wiem) ale nie wiem na ile ona będzie ci przydatna..

    link to: neogaf.com/forum/showthread.php?t=464917

    Btw. Może Shahen coś ma…

    Pozdr. 🙂

   4. Sądzę, że gdyby takie dane szacunkowe były dostępne, to dość łatwo byłoby je odnaleźć. Najpewniej po prostu nikt takich sensownych symulacji nie przeprowadził i stąd ich brak. Weźmy pod uwagę, że nawet dziś nie wiemy jaką siłę nacisku szczęk ma orka, a siła nacisku szczęk żarłacza białego to jedynie symulacja.

   5. W porządku no nie przepraszaj , bo to w końcu sam napisałeś – gdyby informacje na ten temat były dostępne to sam bym je znalazł . A wg Ciebie jakie naciski szczęk miały te cztery teropody ? Chodzi o Twoją opinię . Moja to taka , jaką wypisałem czyli :
    Tyranozaur do 8 ton centymetr kwadratowy
    Giganotozaur / Karcharodontozaur do 5 ton na centymetr kwadratowy
    Spinozaur – około 4 ton na centymetr kwadratowy. Jest to jednak tylko moja opinia i nie mowie , ze to prawda . Pozdro 😉

   6. Bates, K.T. & Falkingham, P.L. (2012) „Estimating maximum bite performance in Tyrannosaurus rex using multi-body dynamics” Biology Letters, 8(4), 660–664
    rsbl.royalsocietypublishing.org/content/8/4/660

    Meers, M.B. (2003) „Maximum bite force and prey size of Tyrannosaurus rex and their relationship to the inference of feeding behaviour” Historical Biology: A Journal of Paleobiology, 16(1), 1-12.

    A tutaj o tym, że szczęki spinozaura były słabe
    Rayfield, E. (2011) „Structural performance of tetanuran theropod skulls, with emphasis on the Megalosauridae, Spinosauridae and Carcharodontosauridae” Special Papers in Palaeontology, 86, 241-253

 48. JBon PTronic 137 ty prawdziwego horroru nie widziałeś, więc nie mów że to horror. Co do szczęk spinozaura porównajcie je z szczękami sarkozucha (Sarcosuchus Imperator) którego nacisk szczęk wynosi 8 ton, a Spinozaur miał podobną budowę szczęk ?

  1. Zamiast wypisywać takie głupoty może byś podał jakiekolwiek źródła tych „analiz” porównawczych… bądź inne opracowania naukowe mówiące o sile szczęk? Zamiast skupić się na faktach wciąż wypisujesz śmieszne wytwory własnej wyobraźni..

   1. Ten komentarz kieruje do Shahena. Słuchaj gdzieś czytałem że T.rex jest drapieżnikiem tylko dlatego bo miał dobry wzrok. A przecież sępy mają lepszy wzrok niż gepard i wszystkie inne zwierzęta z sawanny, a przecież jest padlinożerny ?. No niestety ?.

   2. Weź pod uwagę , że najbliższymi żyjącymi wspòłczśnie krewnymi dinozaurów są ptaki i krokodyle – więc T.rex ma podobny wzrok do sępa wspomnianego przez Ciebie . Gdyby T.rex nie był drapieżnikiem to po co by mu było stereoskopowe widzenie ? A i ty sugerujesz , że Spinozaur ma silniejsze szczęki od T.rexa ?

 49. Czy Tyranozaur polował na Alamozaury ? ( pytanie do ekspertów – Shahena i Achyta )

  1. Z dużym prawdopodobieństwem polował – oba gady żyły na tym samym terenie, w tym samym okresie i T. rex był naturalnym wrogiem alamozaura.

   1. Polowania na Alamozaury wg mnie są dowodem na zachowania stadne T.rexa

   2. Jeżeli tyranozaury polowały na dorosłe alamozaury, to sądzę podobnie jak ty, że robiły to stadnie. Samotny tyranozaur raczej nie zmierzyłby się z takim kolosem.

   3. Wiele wskazuje na to że tyranozaury żyły i polowały w grupach, w 2011 w Kolumbi Brytyjskiej odkryto ślady trzech tyranozaurów w jednym miejscu, zachowane w gliniastym skamieniałym podłożu.

    Biorąc pod uwagę teorię ze koło wielkich roślinożerców żyły wielkie drapieżniki, to wychodzi na to że faktycznie głównym drapieżnikiem który polowałby na alamozaury byłby t-rex. Ponadto w 2005 znaleziono także szczątki alamozaurów i tyranozaurów w jednym miejscu w Nowym Meksyku, były one dość słabo zachowane, podobno trafił się nawet ząb t-rexa w kręgu alamozaura.

    Nie żebym był jakimś antyfanem t-rexa czy coś w tym stylu, bo przyznaje że był to jeden z najlepiej rozwiniętych i zapewne najsilniejszych drapieżnych dinozaurów doskonale przystosowanym do polowania i zabijania ofiar. Ale patrząc na jego budowę to wydaje się on gorzej przystosowany do polowania na wielkie zauropody niż karnozaury. Mam tu na myśli np. cięższą masywną czaszke, i potężne szczęki idealnie nadające się do łamania kości mniejszych hadrozaurów czy triceratopsów, ale czy były one wystarczające do polowań na zuropody? Patrząc na kinetyczne czaszki allozaurów idealne do zadawania ciosów i głębokich ran czy np długie i stosunkowo lekkie czaszki karcharodontozaurów z zębami dobrze nadające się do zadawania szybkich ugryzień i krwawiących ran, nie sposób znaleźć innego teropoda który miałby podobna budowę czaszki, szczęk, zębów do t-rexa i polował głównie na zauropody. Tyranozaur zadawał głębokie rany wgryzając się w ofiarę i łamiąc kości więc nie było to szybkie ugryzienie….mógł ryzykować zdrowie bądź życie gdy zaatakowany zauropod zaczął się bronić używając ogona kończyn, szyii….Być może t-rexy polowały tylko na młode bądź słabe alamozaury niezdolne do obrony a wszelkie dorosłe już nie. Póki co wciąż brakuje dowodów by to jednozncznie potwierdzić. To tylko moja opinia, i mogę się mylić ale tak to widzę.

   4. Sądze tak jak Ty . Tyranozaur był przystosowany do polowania na mniejsze ofiary np. Atakował Triceratopsy a to łatwy , przeciwnik nie był , jednak był sporo mniejszy od zauropodów i mniejszy od ( chodzi o wysokość i długość bo Triceratops był cięższy niż jakikolwiek teropod ) więc T.rex nie wyrywał kawałków mięsa a atakował i z reguły zabijał ugryzieniem w kark lub głowę . Wg mnie T.rex polował na Alamozaury porównywalne do niego wzrostem , ewentualnie metr wyższe , by móc dosięgnąć szyi zauropoda

   5. Przyjmując jednak teorię, że największy (najbardziej masywny) drapieżnik lądowy w dziejach, który w zasadzie nie miał żadnej konkurencji nie polował na wielkie zauropody (alamozaury w Ameryce Północnej), to byłoby to nieco dziwne, zważywszy na to, że pozostałe duże teroopody jednak polowały zarówno w jurze jak i w kredzie na zauropody.
    Oczywiście różniły się budową od tyranozaurów, ale np. w przypadku mongolskiego tarbozaura (jak by nie patrzeć, to ta sama rodzina tyranozaurów, choć nieco różnią się budową), uważa się, że polował na tytanozaury.

   6. Achyt wg mnie ( jest jednak moja tylko moja opinia i nie mówię ,że tak było naprawdę ) wataha Tyranozaurów mogła powalić dużo większego Alamozaura w ten sposób : wgryzałyby się np. w stawy kolanowe zauropodów a potężny zacisk szczęk – zmiażdżyłby je . Wtedy Alamozaur nie byłby w stanie się bronić gdyż tak uszkodzone stawy uniemożliwiłyby mu ruch – wtedy zgraja T.rexów dobiłaby się do bezbronnego rywala . Jest jak już mówiłem tylko moja teoria , wcale nie musiało tak być , ale innej tezy nie mam .

   7. Maćku

    To normalne, kiedy nie mamy 100% pewności i brakuje dowodów kopalnych, powstaje wiele teorii oraz hipotez których nie można odrzucić. Dopiero kiedy takowe się pojawią jesteśmy w stanie zaliczyć daną teorię/hipotezę do faktów 🙂 Tak więc nie pozostaje nam nic innego tylko czekać na kolejne, nowe odkrycia. Btw. sam jestem ciekaw czy alamozaur regularnie figurował w jadłospisie t-rexa 🙂 Pzdr.

  2. He, he. No błagam cię lew afrykański i Hiena cętkowana są w większości padlinożerne, no niestety. ?

   1. Wow… po raz pierwszy w życiu spotykam się z opinią że lwy afrykańskie są padlinożerne, to kto wg. ciebie poluje na antylopy gnu, zebry itd. surykatki? Generalnie mam nadzieję że to tylko żarty i trolling z twojej strony. Mimo wszystko przystopuj bo to poważny portal.

 50. W takim razie należy sobie zadać pytanie – jak Tyranozaur powalał Alamozaura ? Sądze , że z młodocianym 14 – 15 metrowym osobnikiem ważącym jakieś 10 ton ( maksymalne wymiary Alamozaura – 21 metrów długości i około 30 ton masy ) Tyranozaur mógłby sobie poradzić w pojedynkę. Zagadką wg mnie jest jak grupa Tyranozaurów radziła sobie z większym Alamozaurem któremu nie dosięgnełyby szyi

  1. Alamozaur osiągał o wiele okazalsze rozmiary, dorosłe osobniki były zbliżonych rozmiarów co Puertasaurus i Argentinosaurus

   1. A dziękuję za korektę. Shahen powiedz mi jeszcze tak dla potwierdzenia – czy T.rex polował na Alamozaury ? Jeśli tak to jak to robił ?

  2. ACHYT umiesz czytać? Napisałem ,,Lwy odżywiają się w większości padliną”. Skuteczność polowania lwa w stadzie-37%, samotnie-ok.17%, poza tym nie tylko lew poluje na elant (największą na Ziemi antylopę), czy gnu. Na te zwierzęta poluje również Hiena cętkowania, Gepard, likaony pstre, lamparty, ?. Na bawoły afrykańskie na bawoły afrykańskie (w sensie na młode) poluje lampart. ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺?

   1. KCR napisałem tak ponieważ w wiekszości padlinożerne to jakby synonim tego że są głównie padlinożerne.. więc się nie czepiaj, a co do diety lwów to może wejdź sobie na jakąkolwiek stronę o kotowatych by uzupełnić rażące braki wiedzy!

 51. Zacytuję tutaj dokładne fragment z pracy- Scott D. Sampson & Mark A. Loewen (2005) Tyrannosaurus rex from the Upper Cretaceous (Maastrichtian)
  North Horn Formation of Utah: biogeographic and paleoecologic implications, Journal of Vertebrate Paleontology

  Na temat koegzystencji alamozaura z tyranozaurem i prawdopodobnych starciach

  „The evidence indicates that, in contrast to coeval species of planteating
  dinosaurs, Tyrannosaurus rex spanned an array of habitats within
  the Western Interior of North America. The discordance in geographic
  range size between T. rex on the one hand and ornithischian herbivores
  on the other further suggests that this gigantic theropod exploited a
  range of prey species. The co-occurrence of Tyrannosaurus and Alamosaurus
  is particularly intriguing. Alamosaurus represents an abrupt, latest
  Cretaceous reappearance of sauropods in North America, known only
  from the southwestern region of the Western Interior (Lehman, 2001).
  Given the much greater body mass estimates of Alamosaurus as compared
  to Tyrannosaurus, this finding raises the possibility that, at least in
  some habitats, T. rex exploited prey of considerably larger body size in
  the form of titanosaurid sauropods. This is in contrast to earlier tyrannosaurids,
  which were restricted to prey of approximately the same body
  size or smaller. Nonetheless, it is noteworthy that ceratopsid and hadrosaurid
  remains co-occur with those of Tyrannosaurus in all of the above
  paleoenvironmental settings, opening the possibility that this giant carnivore
  exploited one or both of these groups preferentially.
  With over 25 partial to complete skeletons, plus hundreds of isolated
  elements, the fossil record of Tyrannosaurus rex far exceeds that of any
  other giant theropod. The paleoecological data described herein suggest
  that this famous carnivore was an ecological generalist, inhabiting a vast
  geographic area together with a diversity of habitats and prey species.
  Future discoveries of tyrannosaurid remains will provide valuable tests of
  the hypotheses presented herein, and materials of other giant theropod
  taxa will allow us to determine whether these patterns were applicable generally”

  1. Krótko podsumowując, autorzy sądzą, że tyranozaur poza ofiarami nie przekraczającymi jego rozmiarów, mógł również polować na alamozaury, gdyż ich ścieżki się krzyżowały. Nie rozwodzą się jednak nad sposobami tych polowań, ani na temat tego czy polował na osobniki dorosłe – bo na małe to raczej oczywiste, że mógł.
   Nie wiem tylko dlaczego autorzy uważają, że polowanie na większe ofiary jest w kontraście do wcześniejszych tyranozaurów, skoro wiadomo, że np. tarbozaur na większe ofiary polował.

   1. Sam tarbozaur nie miał w swoim otoczeniu gigantycznych zauropodów (a przynajmniej nie odnaleziono póki co ich) tak jak tyranozaur. Alamozaur był jednym z największych zauropodów jakie stąpały po ziemi, a zauropody z formacji Nemegt były kilkakrotnie mniejsze.

 52. Kurcze panowie, te jego protesty trwają już z 3 miesiące. Ma wyłożone jak na dłoni aktualne dane dotyczące rozmiarów spinozaura, poparte dowodami naukowymi, a on dalej brnie w zaparte :D. Myślę że z takim uporem mógłby zasilić szeregi KOD-u 😀 😀 😀 chyba żaden inny protestujący nie wytrzymałby dłużej :D.

 53. Wiecie co ? Z Kingiem Carnotaurusem jest coraz gorzej . Zaczyna edytować wikię na korzyść Spinzoaura , zapychając je wymyślonymi przez siebie informacjami

  1. Zgodnie z dewizą polityków – jak fakty nie potwierdzają twojej teorii, to tym gorzej dla faktów, prawda 😉 Trzeba je zatem zmienić..

   1. Achyt sory , ale już zeedytowałem te wikię :/ jednak jest jeden artukł napisany samodzielnie przez niego a oto on 😀 pl.park-jurajski.wikia.com/wiki/Spinozaur Niemniej jednak gdy znów zedutuje tamtą wiki będziesz pierwszą osobą która się tym dowie xd ;D

   2. A proszę xd jedną stronę już zedytowałem ale są tam jego komentarze nadal xd a tą drugą na białym tle stworzył sam hehe xd 😀 pl.park-jurajski.wikia.com/wiki/Spinozaur

 54. Prosze Cię bardzo Achyt 😀 Tą wikię już zedytowałem na bardziej poprawną ( sam oceń czy dobrze ) jednak jego komentarze się zachowały – pl.jurassicpark.wikia.com/wiki/Spinosaurus

  a tu jego samozielny artykuł 😀 xd – pl.park-jurajski.wikia.com/wiki/Spinozaur

  1. A ty wymyślasz sobie otyłego Tyranozaura, bo piszesz tam że ma 15 m długości i 9 ton wagi. A tak poza tym masa wcale nie idzie w parze z ciężarem ?.

   1. Hahaha to są dwie inne sprawy , a Mateusz napisał czym siê różnią 😀 miałem dwóje z fizy ale podstawy takie jak ta ogarniam 😀

 55. no cóż , gdy próbuje wysłać linka na DA to nie wpisuje mi komentarza ale wpisz sobie w google ; spinozaur park jurajski wiki a zobaczysz xd na jednej z nich walczę z nim i aj edytuje artykuły zgodnie z pracami naukowców ( oceń sam czy poprawnie ;D ) .jak na razie ja zedytowałem ostatni te artykuły ale niebawem on zrobi to ponownie ;D

  1. O to znowu nie będę ci rozpisywał bo dałem ci już wykład na Jura…T.rex is walking carrion!!!!!!!!!!!!!!! ?

   1. Jaki wykład dziecko … piszesz jakieś głupoty , wstawiasz śmieszne obrazki i próbujesz wszystkim dowieść , że Spino był królem chociaż masz podane jak na tacy , że nim nie był…

 56. a i oczywiści wszytkie jego komentarze się zachowały xd

  1. W sumie to faktycznie problematyczna sytuacja… Ja nie siedzę na tej stronie więc nie wiem jak tam uprawnienia adminów… ale może dadzą mu jakąś blokadę konta, albo zablokują artykuł…

   1. W sumie na wikiach, jest taka opcja że można zrobić,,Tekst źródłowy” i tylko administratorzy mogą edytować stronę.

   2. Dzieciaku – rozróżniasz te dwa pojêcia ? Zapewne nie miałeś fizyki w szkole więc Ci wytłumaczę – masa oznacza ile waży dany przedmiot , natomiast ciężar to siła przyciągania grawitacyjnego …

 57. Dlatego właśnie źródła tego typu jak wiki są bezsensu bo byle kto może to edytować…

  1. wiecie co Achyt ma rację – przydałaby się jakaś blokada dla niego . Mateusz – masz tam konto – zajmiesz się tym ? pogadasz z adminami tych wiki ?

 58. Shahen masz w końcu w planach napisać ten artykuł nad rybożernym Spinozaurem ? jeśli Ci brakuje czasu to daj mi wszystkie potrzebne materiały powiedz co i jak , bo ja mam teraz sporo wolnego czasu , gdyż podczas wczorajszej wizyty na skate parku się poturbowałem trochę 😀

  1. Nie mam czasu na napisanie artykułu natomiast co do materiałów to znalezienie ich też troszkę czasu zapewne zajmuje… no na pewno warto przejrzeć wszystkie publikacje na temat spinozaura z ostatnich lat, oraz dotyczących ogólnie spinozaurydów

   Te i pewnie sporo innych prac trzeba by przejrzeć, też blog Scotta Hartmana i Andrea Cau dobrze jakbyś tam poszukał

   Dal Sasso, C.; Maganuco, S.; Cioffi, A. (26 May 2009). „A neurovascular cavity within the snout of the predatory dinosaur Spinosaurus

   Amiot, R.; Buffetaut, E.; Lécuyer, C.; Wang, X.; Boudad, L.; Ding, Z.; Fourel, F.; Hutt, S.; Martineau, F.; Medeiros, A.; Mo, J.; Simon, L.; Suteethorn, V.; Sweetman, S.; Tong, H.; Zhang, F.; and Zhou, Z. (2010). „Oxygen isotope evidence for semi-aquatic habits among spinosaurid theropods

   Charig, A.J.; Milner, A.C. (1997). „Baryonyx walkeri, a fish-eating dinosaur from the Wealden of Surrey

   Ibrahim, Nizar; Sereno, Paul C.; Dal Sasso, Cristiano; Maganuco, Simone; Fabri, Matteo; Martill, David M.; Zouhri, Samir; Myhrvold, Nathan; Lurino, Dawid A. (2014). „Semiaquatic adaptations in a giant predatory dinosaur

   Co do samych prac jakbyś miał problem z ich zdobyciem to powiem jak to zrobić, ale to na priv na fb możesz napisać do mnie albo coś.

   1. Shahen niestety , nie korzystam z fb , kontakty do znajomych mam zapisane w telefonie . Kiedyś miałem fb , ale zbyt dużo czasu na nim przetracałem , zaniedbywałem treningi , naukę , życie towarzyskie … Wolę ponownie nie ryzykować 😀 mogę Ci podac mojego maila .

 59. Ok , nie ma problemu pogadam z adminami tamtych wiki , choć nie gwarantuje ,że się uda

  1. Fakty i rzetelne dane powinny być ponad wszystko, chyba że się tworzy stronę fantasy… Wydaje się, że właśnie na tym nam wszystkim zależy. Nie powinniśmy dopasowywać faktów do swojego wyobrażenia, tylko dążyć do tego, aby uzyskać jak najbardziej prawdziwy obraz, jak dinozaury wyglądały. Czym innym jest Godzilla czy King Kong, a czym innym tyranozaur czy spinozaur.

  2. A może jakiś czat na stronce? 😉 To by ułatwiło komunikację w takich wypadkach 🙂

   1. Na forum można wymieniać się informacjami prywatnymi.

    A propos czatu, to już kilka lat temu przymierzaliśmy się do tego, ale nie znaleźliśmy satysfakcjonującego rozwiązania technicznego
    Rozważaliśmy także możliwość rejestracji dla stałych czytelników i możliwość przekazywania wiadomości prywatnych. Wrócimy z pewnością do tego tematu.

    Obecnie do dyspozycji w takich wypadkach jest Forum – po założeniu konta można wymieniać się również wiadomościami prywatnymi z innymi czytelnikami.

 60. A moim zdaniem ta kłótnia to kompletne wariactwo, i nie wchodzę więcej na ten artykuł

 61. A moim zdaniem ta kłótnia to kompletne wariactwo, i nie wchodzę więcej na ten . ☹☹?

 62. Wiadomość z ostatniej chwili – KCR ma kompana 😀 xd

 63. Słuchajcie , King Carnotaurus chyba w końcu ,, złożył broń ” 😀

  1. A ja uważam, że to trochę szkoda. Dzięki tej dyskusji i wymianie argumentów dowiedziałem się nowych rzeczy. Gdyby to było takie jednostronne, to by nas nie zdopingowało do poszukiwania dowodów na poparcie swoich tez.

   1. Niby racja , ale nie sądzisz ,że to co ten typ robił było … eee niestosowne ?zamiast i on wymieniać się naukowymi dowodami , to on wypisywał głupoty. fakt , że dzięki Shahenowi ja i zapewne mnóstwo innych czytelników dowiedzieliśmy się sporo nowych rzeczy , jednak chyba tylko to dobrego z tego wynikło

   2. Każdy używa takich argumentów jakie ma akurat pod ręką albo jakich potrafi użyć. Jedni uważają, że świat powstał 4 tysiące lat temu a za swój jedyne argument podają Biblię i za nic ich nie przekonasz, że jest inaczej. Inni wolą wiedzieć jak jest naprawdę i często właśnie dzięki tym, którzy uważają, że jest inaczej zgłębiamy dany temat gruntowniej, dowiadując się wielu ciekawych rzeczy. Myślę, że i KCR tak jak i my wszyscy nauczył się nowych rzeczy przy okazji naszych dyskusji. I nie do końca jestem przekonany, czy aby na pewno wyznaje takie poglądy jak je tu prezentuje, czy jedynie podtrzymuje swój pierwotny punkt widzenia 🙂

 64. szczerze wątpię czy pojął .. edytuje on wiki i to nie tylko jedną . Oprócz tego , gdy proszę go o naukowe , on wysyła mi fan- arty .

  1. Może robi to złośliwie? Albo z braku innych argumentów na poparcie swojej tezy…

  1. Spinozaur jest cięższy od tyranozaura i reszty teropodów, bo ważył 12 ton! Ale skąd ja wziąłem 12 tonowego spinozaura? Hmm…He!he! Obliczenia Ibrahima pochodzą z 2014 czyli sprzed 3 lat! Wracając do 12 tonowego Spino (ale kloc z takiego chudzielca!) MSMM V04017 ma te rozmiary: 17 metrów długości i 12 ton wagi i to w 2017!!!!!!!!!! Bo to zdjęcie z 2017

  2. no rzeczywiście z 2017 roku 😀 ja ten obrazek widziałem już na necie kilka lat temu . podasz te naukowe dowody o takich rozmiarach Spinozaura ?

 65. I sugeruję pomysł na stworzenie artykułu o tanystrofie (trias).

   1. Zwracając uwagę na różnorodność gadów okresu triasowego,to tanystropheus jest jednym z najciekawiej przystosowanych i ukształtowanych gadów triasowych.

 66. Czytałem te wiki i to co tutaj… ale jedna rzecz na która zwróciłem uwagę wyżej, widać nie wszyscy zrozumieli o co chodzi… Na litość boską ludzie… 😀 specimen to jest z angielskiego- osobnik/okaz jeśli było zdanie Dal Sasso specimen… to nie chodzi o gościa co się nazywa specimen… tylko Karnotaurus wziął to z jakiejś angielskiej strony oczywiście nie mając bladego pojęcia co to znaczy. No ludzie błagam was 😀 Na wiki ktoś napisał obliczenia Specimena… jakiego specimena.?.. Matko!!! 😀 I tak właśnie rodzą się 18 metrowe spinozaury… 🙂

  1. Niezłe z tym „specimenem” 🙂 Bo Speci Men to po prostu facet specjalista (choć gwoli prawdy trzeba by użyć liczby mnogiej), fachowiec od dinozaurów jednym słowem 🙂

   1. Nie chodzi tu o faceta specjalistę , tylko o dany okaz, jeśli ktoś napisał po angielsku „Dal Sasso specimen” tzn, że chodzi po prostu o osobnika opisanego przez Dal Sasso a więc w tym wypadku o MSNM V4047. Ani koleś nie nazywa się – „Specimen” ani nie jest to żaden tytuł w stylu naukowiec/specjalista itd… To słowo w tym kontekście znaczy poprostu- okaz/osobnik

   2. Shahen, wiem, nie wyczułeś mojego żartu, albo ja napisałem to w niezbyt oczywisty sposób 🙂

 67. Chyba spec-men,bo brzmi bardziej polsko,a co do KCR to niech się zdecyduje jaka jest według niego miara długości spinozaura,może przypadkiem powie prawdziwą 😀 .

 68. A przy okazji,to ten artykuł już dawno pobił artykuł „Najdłuższe drapieżne dinozaury.” liczbą komentarzy,ciekawe czy jakiś inny artykuł zdoła pobić ten rekord!!!

   1. Ze względu na akcję,która również powoduje podzielenie się ludzi ich wiadomościami o świecie.

 69. Na podstawie informacji od Shahena mam w planach stworzyć artykuł o rybozerności Spinozaura. Ma ktos pomysł jak go nazwać ? Jaki tytuł?

  1. Spinozaur – największy kredowy rybak
   Spinozaur – kredowy rybak 🙂

  2. Spinozaur – dieta, mity i fakty
   Dieta spinozaura – mity i fakty
   Co jadał spinozaur?
   Ofiary spinozaura

  1. Nie no. A może nazwa dla Dikreozaura ,,Dikreozaur-ojciec JBon PTronic 137

 70. Aha,to tak to działa,chociaż na razie mam tylko 11-12 lat,a adres mailowy muszę się dowiedzieć.
  Na razie muszę się dowiedzieć ? .
  Z reguły dziwne,ale chyba muszę sprawdzić.
  Albo spróbuję z blogiem później,ale nie wiem.
  Trochę to zajmę ale spróbuję.
  Chyba jednak przełożę blok na jakiś czas,ale jakby co to wrócę ? .

  1. Nie znasz swojego adresu mailowego, nie wiesz ile masz lat (11 czy 12). Nie uważasz, że to nieco śmieszne?

 71. KCR nie podszywaj się pode mnie , jestem Dąbkowski nie Dąbrowski i to nie ja pisałem komentarz z podziękowaniami za pomysły . Shahen kto pisał ,że Alamozaur jest mniejszy od t.rexa ?

 72. Mamy prośbę, aby zamieszczać komentarze pod swoim nickiem. Ktoś zamieścił przed chwilą szereg komentarzy jako: JBon PTronic 137, Shahen, Achyt, Maciek Dąbrowski oraz King Carnotaurus Rex. Usunęliśmy te komentarze, aby zachować merytoryczny kształt dyskusji.

 73. Jeśli prawdziwa jest teza , że T.rex był ukoronowaniem ewolucji wielkich teropodów , to wychodzi na to ,że najlepszą bronią teropodów były szczęki .

  1. To chyba raczej oczywiste – przednie łapy u teropodów praktycznie były w zaniku, więc pozostawały im jedynie szczęki.

 74. Redakcjo sprawdźcie proszę kto się podszywa pod mój nick… powyższe komentarze…

 75. Spokojnie,jestem prawdziwym JBonem,w ogóle dawno nie było nowych komentarzy 🙂

 76. Jeszcze co do mapuzaura, tak naprawdę nie przypuszczam, aby największy osobnik faktycznie był 10% większy od holotypu giganotozaura.
  „The mini-mum shaft dimensions of MCF-PVPH-108.145 are 7.5 by 10 cm, which is 10% greater than those in the holotype of Giganotosaurus. This suggests that the specimen represents the largest individual of Mapusaurus n. gen. from the bonebed”

  To jest cytat z oryginału, MCF-PVPH-108.145 tak naprawdę posiadał nieco szerszą, grubszą kość, co nie musi być argumentem na większe rozmiary całkowite w skali 10%, materiał ten jest zbyt fragmentaryczny by to stwierdzić. Powiedziałbym raczej, że strzałka o długości 86 cm (MCF-PVPH-108.202) wskazuje na ewentualnie większego osobnika od holotypu giganotozaura i szacowałbym go gdzieś w okolice 12,8 m.

 77. Uwaga:Zajarzyłem o co chodzi ze specimenem!!!
  Specimen jest to połączenie dwóch słów:specie/species(gatunek/gatunki) oraz men(w charakterze żartu np:superman,spiderman,batman itd).

 78. Oraz stworzyłem nowego tyranozaura!!!
  nazwa:UMB 113244
  długość:13.6 metrów
  wysokość bioder:4.3 metry
  masa:8,800 kilogramów
  Mam nadzieję że wszystkim przypadnie do gustu 😉 .

  1. Długość niezła, ale ja ciągle się zastanawiam, jak te wielkie dwunożne kurczaki chodziły, ważąc 9 ton. Natura chyba się nieco zagalopowała – pozbawiła je przednich kończyn i przekarmiła nieco (powiększyła za bardzo). W efekcie powstał dwunożny stwór ważący tyle co dwa słonie – chybiona koncepcja natury…

   1. To pytanie już do Shahena kieumruj , jednak nie zapomi.aj , że T. Rex najpewniej był ukoronowaniem ewolucji teropodów

   2. To może nie tyle było pytanie, ile po prostu „głośne” rozważania.
    Po prostu to ukoronowanie wygląda tak, jakby natura (ewolucja) „doszła do wniosku”, że to „lekka” przesada i trzeba to w tym momencie zakończyć. I… zakończyła.

   3. Jest kilka prac na ten temat jak ktoś chciałby poczytać a nie wie jak pobrać i gdzie znaleźć to kontaktujcie się zemną na fb albo na meila redakcja wam udostępni

    Hutchinson, J.R. (March–April 2006). „The evolution of locomotion in archosaurs”. Comptes Rendus Palevol. 5 (3–4): 519–530

    Newman, BH (1970). „Stance and gait in the flesh-eating Tyrannosaurus”. Biological Journal of the Linnean Society. 2 (2): 119–12

    K. Padian, P.E. Olsen, (1989). „Ratite footprints and the stance and gait of Mesozoic theropods.” Pp. 231–241 in: D.D. Gillette, M.G. Lockley

    Paul, G.S. (1998). „Limb design, function and running performance in ostrich-mimics and tyrannosaurs

    Farlow, J.O.; Gatesy, S.M.; Holtz, Jr.; Hutchinson, J.R.; Robinson, J.M. (2000). „Theropod locomotion

    Pewnie inne też

 79. Ten koncept jest widoczny dla wszystkich także myślę że shahen (Krzysztof) go zauważy/ł ? .

 80. Droga redakcjo,sugeruję stworzyć tabelę na której będą wszyscy użytkownicy,gdzie na miejscu pierwszym będzie ten z największą liczbą komentarzy jakie wystawił,mam nadzieję że propozycja się przyda 😉 .
  PS:nazwa owej tabeli:tabela użytkownika dnia 😉 😉 😉 .

  1. Może bardziej istotna jest jakość komentarzy, a nie ilość ;)? Jak sądzisz?Jak ktoś doda sto komentarzy o niczym to co to da? Trzeba by wprowadzić oceny komentarzy…

 81. Świetna,myśl,inni będą mogli wtedy ocenić komentarz po jego przeczytaniu,czyli ilość i jakość,bo jeżeli tylko ilość to wtedy byłyby cheaty i ktoś by pisał bezsensowne rzeczy tylko po to aby być użytkownikiem miesiąca,a tu proszę bardzo pana/panią BANG…ocena komentarza się kłania i tylko się modlić bo za to są specjalne możliwości przez dzień,który się kończy,chociaż mogły by być takie sytuacje że ktoś mógły być kilka dni z rzędu,ale to narazie decydują inni o jego komentarzu.

 82. A ja myślę, że najbardziej brakuje logowania… użytkownicy komentują wiele tematów a z powodu braku powiadomień nie zawsze można w porę odpowiedzieć

 83. W sumie to racja,bo każdy musi wiedzieć kiedy każdy komentarz został dodany,a co do logowania/rejestrowania to zbytnio nie wiem w jakim miejscu je wstawić (w jakim celu),bo są uużytkownicy,którzy komentują,a się nielogują,ponieważ do komentowania trzeba wpisać tylko nick i odgadnąć imię Sienkiewicza aby udowodnić że nie jest się robotem.

  1. Informowania o nowych komentarzach czy rankingów nie można zrobić bez rejestracji, która przypisuje czytelnikowi unikalną nazwę. Wówczas po zalogowaniu można informować o komentarzach i tworzyć rankingi.
   Taki system oczywiście nie zabrania komentowania anonimowego jak obecnie.
   Przygotowaliśmy taki system w Notatniku – na razie jest w fazie testów, możliwa jest więc rejestracja, wybór nicku, avatara itd.

  1. JBon, to nie jest czat, tylko komentarze. Takie jednozdaniowe komentarze nic nie wnoszą – jeśli już chcesz coś napisać, to napisz to w jednym komentarzu, a nie rozbijasz to na kilka pojedynczych. Moim zdaniem, to tylko zaśmieca sekcję komentarzy.

 84. Hmmm….dzięki za radę max,takie pisanie w jednym komentarzu jest bardziej mądre i pokazuje inteligencję piszącego 😉 .

  1. Niekoniecznie długi komentarz wskazuje na inteligencję (tu nie zawsze zachodzi zależność :)), ale przynajmniej nie powoduje obrazu całkowitego rozgardiaszu.

 85. Shahen czy to prawda , że Horner wycofał się z tezy o padlinożerstwie T.rexa ? Wesołych świąt wszystkim !

 86. Horner w wywiadzie powiedział, że nigdy nie opublikował swojej teorii w żadnym czasopiśmie naukowym, wykorzystał jedynie swoje przypuszczenia w nauczaniu młodych w filmie popularnonaukowym jak powiedział nie miał naukowych dowodów na padlinożerny tryb życia tyranozaura dlatego nie napisał żadnej pracy na ten temat.

  1. W Jurassic Park III jest wystawiona teza Jacka, bo John Horner nie tylko uważał T.rexa za durnego padlinożercę, ale też Spinozaura za największego smakosza mięsa. Dlatego w Jurassic park III, T.REX jest tak słaby że jego 3 tonowy zgryz nie przebija mu nawet jego karku, bo JPIII Spino był bydlakiem. ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

   1. Bardzo dobry artykuł , wyjątkowo przypadł mi do gusty

 87. Mała korekta King Carnotaurus Rex co do twojego komentarza , badania przeprowadzone przez dr. Karla Batesa oraz dr.Petera L. Falkinghama wykazały maksymalną siłę nacisku szczęk Tyrannosaurusa rexa na 12800 funtów czyli 5805 kg . Podczas gdy dr.Manabu Sakamoto szacuje siłę szczęk Spinosaurusa na 2500 psi co daje wartość 1757 kg, więc praktycznie rzecz ujmując T,rex miał 3 krotnie mocniejszą siłę szczęk.

   1. On nie żartuje tylko wypisuje , to co wyliczyli naukowcy , to są fakty

 88. Shahen , a przestawiłbyś może liste top 10 najwiêkszych teropodów ? 🙂

 89. Dokładnie to wymagałoby trochę czasu… Ale na pewno znalazłyby się na niej Deinocheirus / Tyrannosaurus / Spinosaurus / Giganotosaurus / Mapusaurus / Carcharodontosaurus / Tyrannotitan i pewnie też Sigilmassasaurus / Acrocanthosaurus

 90. I terizinozaur jeszcze,czy to już chyba wszystkie bo nie do końca widzę ale jak się mylę to wiecie co zrobić ? .

 91. Czy nie wyglądała by ona tak :
  1. Tyranozaur – do 8,4 tony ( 9,5 -11 ton ?)
  2. Giganotozaur – do 8,2 tony
  3. Deinocheir – do ok. 8 ton (?)
  4. Spinozaur – do 7,7 tony
  5. Mapuzaur – do 7,5 tony
  6. Siligmassaurus – jakieś 7 ton
  7. Akrokantozaur -’do 6,5 tony
  8. Karcharodontozaur ( C. Saharicus ) – do 6,4 tony
  9. Tarbozaur – do 6 ton
  10. Terizinozaur – do 4 – 6 ton
  Jeśli są błędy to , popraw je proszę Shahen 🙂

  1. Tyranozaur 8,4 GDI dla Sue (ewentualnie dla MOR 1126 -11 ton ale niekoniecznie był on większy o 10% niż Sue, więc pewnie mniej)

   Giganotozaur 6,8 tony (max 8,2 tony- to samo co w wypadku tyranozaura, nie ma żadnej pewności, że drugi osobnik był większy od holotypu o 6,5% )

   Deinocheir – do 6,5 tony ale największy osobnik – ~11 ton (W zbiorach Wydziału Geologii UW znajduje się prawie kompletna kość łokciowa Deinocheirus, należąca do osobnika większego o około 30% od holotypu)

   Spinozaur 7,5-7,7 tony

   Mapuzaur tak jak pisałem te 13,6 m jest bardzo bardzo wątpliwe, raczej skłaniałbym się do wymiarów 12,8 m (jedna piszczel) i bliżej 6,5 tony

   Sigilmasazaur – to zależy 13-14 m ok 5-6 ton, a jeżeli BMNH R 16421 należy do tego taksonu to nawet i 15 m i masa tyle co spinozaur.

   Akrokantozaur pewnie z 6 ton

   Brakuje Tyrannotitana, który był prawdopodobnie proporcjonalnie masywniejszy od giganotozaura / karcharodontozaura czy mapuzaura, tyle, że był krótszy od nich więc też pewnie 6-7 ton

   Tarbozaur nie koniecznie był aż tak duży jak go malują

   Są jeszcze inne bardzo fragmentaryczne szczątki które mogą a nie muszą należeć do teropodów

   „Megalosaurus” ingens – zęby rozmiarów tyranozaura

   „Alamotyrannus brinkmani” 12 metrowy tyrannozauryd, to temat rzeka żeby dokładniej napisać trzeba by zrobić masę porównać itd. a przynajmniej tyle co zrobiłem w tym artykule a sprawdzałem ledwie chyba 5-6 największych reszty dokładnie nie.

   1. Ogólnie zdziwiłbyś się ile jest różnych teropodów (zazwyczaj bardzo fragmentarycznych) w zakresie 10-12 m o których 99% ludzi interesujących się dinozaurami nigdy nie słyszała

   2. Shahen a, propo UCMP 137538 mam kilka pytań – kto jest znalazcą tej kości ? Jaka to kość ( że stawu skokowego ? ) i 10 ton dla niego wychodzi bazując na Stanie , 13 ton bazując na Sue ( choc oba to tylko niepewne szacunki ) a 16,5 tony to bazowanie na jakim osobniku ?

   3. Shahen napisał: Sigilmassasaurus był wielkości Spinozaura.
    Karnotaurus rex napisał: Tyle co Spinozaur? Tyle co Spinozaur?!? Honotyp Spinozaura ważył 9 ton, a MSNM V4047-9-14 ton, według ciebie Sigilmassasaurus ważył 14 ton?!?

   4. Coraz ciekawsze są Twoje wymiary Twojego idola … nie żeby coś ale nie ważył 14 ton a o połowę mniej 😉

  2. Zapomniałeś Tyranotytana który ważył 6,4 tony oraz Zhuchengtyrannus który miał 6 ton wagi. Akrokantozaura trochę wyolbrzymiłeś ważył od 2,6-6,2 tony.

   1. Zhuchengtyrannus to tylko maxilla (640 mm), dentary (760 mm), porównując to do osobników tyranozaura skalując to nie miał więcej jak 5 ton.

    O tyrannotytanie napisałem

    Acrocanthosaurus był bliżej 5-6 ton gdyby porównać go z innymi karcharodontozaurydami.

 92. Nie wiem kto jest znalazcą co do opisu pojawia się on w Cannibalism in Tyrannosaurus rex Nicholas R. Longrich , John R. Horner, Gregory M. Erickson, Philip J. Currie (2010)

  pedal phalanx – to jest kość „palca u nogi”, takie szacunki są właściwie bezsensowne, szacując na podstawie innych osobników on może mieć nawet mniej niż Sue… Przypuszczam, że to szacowanie na 16,5 tony, to też jakieś tam skalowanie Sue… UCMP 137538 nie musi nawet być tyranozaurem.

  1. Jeśli chodzi o moje zdanie w tym temacie to jednak sądze , że MOR 1126 i UCMP 137538 są większe od Sue , ale nie mowie , ze.to prawda

   1. UCMP 137538- to tylko jedna jedyna mała kość… jedna kość palca 😀 Na tej podstawie stwierdzenie, że był większy od Sue jest w zasadzie szansa znikoma. Za mało danych, proporcje mogą być zupełnie inne, nie mówiąc już o tym, że ta kość palca nawet niekoniecznie jest większa od tej u Sue… z pracy której zdjęcie wzięto do porównania, wynika, że ta kość jest mniejsza…

    Większa szansa, że MOR 1126 ma większe rozmiary ale to już bodajże 17 lat a materiał ciągle nie został opisany…

   2. No cóż , czy faktycznie jest większy czy mniejszy to się okaże , albo gdy odnajdą resztę szkieletu , albo gdy pojawi się publikacja tej kosteczki 😀 narazie mozemy tylko gdybać 😀

   3. Ale jeśli chodzi o UCMP 137538 to jest w publikacji „Cannibalism in Tyrannosaurus rex” Nicholas R. Longrich, John R. Horner, Gregory M. Erickson, Philip J. Currie (2010) darmowa
    journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0013419

    Więc według skali zamieszczonej na zdjęciu w tej pracy, to ten pedal phalanx nie jest większy od Sue 😉

 93. Nie mówiąc już o tym, że UCMP 137538 prawdopodobnie jest tych samych wymiarów co Sue … musiałbym sam sprawdzić z oryginałów, ale prawdopodobnie ktoś złe dane podał na temat rozmiarów tego palca… 😉
  theworldofanimals.proboards.com/post/24582

  1. Oznaczać to może , że największym odkrytym Tyranozaurem jest MOR 1126 , a jeśli nie jest o 10% wiekszy od Sue to , zostaje Sue

   1. Znając życie MOR 1126 też nie jest większy od Sue 🙂 ale przydałby się opis materiału

   2. Wow… Ile komentarzy… Może piszcie na jakimś innym artykule, bo ten to ma Ocean Światowy komentarzy, a artykuł jest przy tym dość mały.

 94. Shahen , KCR wypisuje iż T.rex nie polował na Parazairolofy . Czy rzczywiście ? Bo ja wyczytałem gdzieś ( jeśli chodzi o.źródło to bede.musiał sobie przypomniec ) ze znaleziono kości Parazaurolofów noszące ślady zębów T.rexa

   1. Słuchaj szacunku troche , bo.tylko z tym miałeś racje . Wszystko inne sam wymyslasz

 95. Parasaurolophus cyrtocristatus to USA- Nowy Meksyk (formacja Fruitland), Utah (formacja Kaiparowits) – czyli Późny Kampan, Parasaurolophus tubicen to USA- Nowy Meksyk (formacja Kirtland) – Późny Kampan, Parasaurolophus walkeri to Kanada- Alberta (formacja Dinosaur Park) też Późny Kampan, a więc żaden z nich nie spotkał tyranozaura.

 96. Ja się dowiedziałem że parazaurolofy padały ofiarami może nie samego T-rexa co spokrewnionego z nim albertozaura.

  1. jak to możliwe, skoro albertozaur (71–68 mln lat temu) i parazaurolof (76.5–74.5 mln lat temu) nie żyły w tym samym okresie?

   1. Słuchajcie NAPISAŁEM ŻE T.REX NIE POLOWAŁ NA P., A ŻE ALBERTOZAUR NA P.

 97. Bistahieversor sealeyi z kolei prawdopodobnie ścierał się z Parasaurolophus tubicen, który był największym z gatunków parazaurolofa.

 98. Btw Shahen dowodami ,, naukowymi ” KCRa są obrazki , głównie fan – arty

 99. Shahen w, takim razie na jakie hadrozaury polował Tyranozaur ? Czy były to Edmontozaury ? Czy jak podają niektóre źródła Anatotytany

  1. Edmontozaur JEST ZBYT SZYBKI I ZWINNY dla T.rexa, ponadto jeśli Rex by się przewrócił to by nie wstał, bo miał za małe kończyny.

   1. To przedstaw naukowe dowody , że T.rex nie umie biegać !! Ty serio lubisz tak wkurzać ludzi ?

 100. KCR widzę , że nic do Ciebie.nie.dociera . Nie przedstawiłeś ani razu żadnych naukowych dowodów odkąd tu i na wikiach jesteś tylko spamisz i, wysyłasz fan – arty ! Ps. Gdy zadaje jakieś pytanie nie odpowiadaj , bo mnie interesują fakty a nie wymysły czyjejś wyobraźni 😉

  1. Właśnie to jest cały KCR, w jego działaniu istotne jest to… by szerzyć swoją fikcyjną PROPAGANDĘ, nie mającą nic wspólnego z prawdą (zupełnie jak za komuny :D), tyle że na tym oraz kilku innych portalach/stronach ludzie nie są głupi, i nie dają się nabrać na takie bzdety.

   Btw. kilku innych głosicieli bzdur już „wyginęło” 😀 gdyż nie znaleźli swoich”wyznawców” np Julian kiedyś. Zobaczymy czy KCR w końcu zda sobie sprawę że jego trudy są bezcelowe i również przysłowiowo „wyginie” 🙂

   1. Achyt no niestety tu chyba wraca do punktu wyjścia …. teraz uważa , ze Spinozaur ważył 14 ton… zaraz z powrotem bedzie 40 metrów 😀 xd

   2. Ps. Dla odrobiny śmiechu – oto jego samodzielny artykuł 🙂 😀
    pl.jurassic-park-wiki-polska.wikia.com/wiki/Blog_użytkownika:Karnotaurus_rex/Największy_lądowy_drapieżnik_w_historii?useskin=oasis

   3. Ogólnie śmieszne jest jego to myślenia i działania – po wypisywaniu mu po raz setny obliczeń wskazujących na większe rozmiary T.rexa , on do mnie – skąd.info masz takie ?!?!? Udowodnij !!! 😀 xd

   1. Więc zrób to na fb czy gdzieś bo to poważny portal , a ja chce by i wiki byly powazne

 101. Jeżeli chcesz sprawdzać tego typu informacje to najlepiej rób to w mojej bazie – Tribute to Dinosaurs – tam znajdziesz informacje na temat wszystkich znanych dinozaurów, wszystkich gatunków, jeśli chcesz wiedzieć z kąt takie dane to wtedy pytaj a udostępnię Ci źródła, bo w bazie nie ma póki co napisanej bibliografii.

  1. Mateusz, gdyby to był Fan-art to by nie było widać szkieletu ?

   1. Co nie zmienia faktu KCR , że obrazek nie jest naukowym źródłem . Można go jedynie dołącyzć od wypowiedzi by podziałał na wyobraźnie ale sam w sobie, bez tezy , przypisów i argumentów jest nic nie warty .

  1. Że ten ranking ? To ja dodaje go do danych z obliczeń o ktorych trabie Ci odkad zaczalem wchodzic na wiki

 102. Ma ktoś wgl jakiegoś linka gdzie można obejrzeć film Planeta Dinozaurów ; Nowe Olbryzmy? Zaciekawił mnie 😀

   1. Achyt btw KCR ,, odkrył” nowe określenie – honotyp 😀

 103. Honotyp-szkielet typowego osobnika czy coś w tym stylu ?

  1. Holotyp to okaz określonego gatunku rośliny lub zwierzęcia, uznany przez badacza opisującego po raz pierwszy dany gatunek za okaz typowy.

 104. Witajcie ! 😀 dawno mnie nie było 😀 widzę , źe King Carnotaurus daje nadal nieźle do pieca 😀 co do artykułu – dziękuję wszystkim za pomysły na tytuł, ale niestety nie dam rady go napisać , po prostu nie mam czasu i ten przywilej j odstąpie Achytowi .

  1. Maciek Dąbkowski

   Jeśli to jest twoja ostateczna decyzja, to mogę przejąć ten „przywilej” napisania tego artykułu. Dla niecierpliwych dodam że mam już w planie 2 lub 3 inne artykuły dlatego, ten o spinozaurze i mitach z nim związanych zostałby podjęty gdzieś w ostatnim kwartale tego roku, no chyba że ktoś ma dużo czasu i ogromną chęć napisania to ewentualnie mu odstąpię. Jak sami widzicie nie jest to łatwa tematyka i sam trochę się obawiam czy zdołam jej sprostać ale myślę że z pomocą Shahena i kilku innych ekspertów to pójdzie 🙂 Btw. Maćku dinozaurami również interesuję się od dziecka ale nazywanie mnie ekspertem w tej dziedzinie jest trochę na wyrost, tu zdecydowanie Shahen posiada największa wiedzę 😉

   1. Ze skromnością Ci do twarzy rzekłbym. Jak czytam twój blog, to widzę, że się przykładasz do artykułów, więc i ten o spino będzie z pewnością dobry. Czas tytanów Krzyśka też jest fajnym blogiem o dinozaurach.

 105. Ja to na Waszym miejscu obawiał się spamu ze strony KCRa pod tymi artykułami :p xd

 106. To mam dla ciebię KCR pytanie.
  NA JAKIE ZWIERZĘTA POLOWAŁ T-REX BO PISZESZ JEDYNIE ŻE T-REX JEST WOLNY I NIE UMIE BIEGAĆ, ALE PRZYNAJMNIEJ NIE JEST AŻ TAK WOLNY JAK ZAUROPODY GDYBY TE OBA ZWIERZĘTA ŻYŁY W TYM SAMYM CZASIE.

 107. Uwaga!! Przed czytaniem komentarzy tego artykułu skontaktuj się z paleontologiem gdyż każdy komentarz ̶U̶ż̶y̶t̶k̶o̶w̶n̶i̶k̶a̶ „Carnotaurus Rex” może spowodować uszczerbek na zdrowiu!

 108. Śmieszne jest jego działanie i tu chyba jak już mówiłem wracamy do punktu wyjścia – znowu bierze informacje z Prehistorycznych Bestii . A tak wgl rozwalił mnie jego komentarz – przedztawiono w.filmie discovery wiele.naukowych dowodów , że Megalodon nadal żyje 😀 xd

  1. No bo wiesz, ja coś w telewizji powiedzieli to znaczy, że tak jest 😉 A tak serio to tym programem o megalodonie to Discovery się nieco skompromitował. Pojechali w kierunku taniej sensacji.

 109. Mat , ja to byn wszystkie fiomy discovery umiescil w worku z nazwą : science fiction . Btw . Shahen czy Achyt ile ważyła buława Ankylozaura? Pojawiały się wzmianki tu o 200kg , ale czy na pewno byla tak ciezka ?

  1. W sumie tak, bo stylizują filmy i podkręcają rzeczywistość, żeby przedstawić w atrakcyjniejszej formie, niż jest w rzeczywistości.

  2. Nie wiem ile ważyła maczuga ankylozaura ale poczytaj tę prackę:
   Arbour 2009 „Estimating Impact Forces of Tail Club Strikes by Ankylosaurid Dinosaurs”
   ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2726940/

   ROM 784/UALVP 47273 (Dyoplosaurus/Euoplocephalus) maczuga tego osobnika miała według pracki do której podałem link- 19,94 kg

   ogólnie Victoria Arbour opublikowała wiele prac o ankylozaurydach, być może gdzieś jest info.. w którejś z prac
   Albo napisz meila do Victori Arbour (napewno znajdziesz meila na necie w google) i zapytaj pewnie będzie wiedzieć.

 110. Słuchajcie udało się ! 😀 KCR się poddał , nie wypisuje bzdur ani tu , ani na wiki 😀

 111. MatiNowak

  Nie lekceważ KCRa… bowiem nie zmierzone są horyzonty ludzkiej wyobraźni 😉

 112. KCR zapewne sie nie odezwie nawet gdyby coś powiedzieć co będzie musiało go zmusić do komentarza 😀 😀 😀 .

 113. Panowie – po 7 miesiącach , nareszcie wygraliśmy wojne z KCRem 😀

  1. Czy aby ten tryumf nie jest przedwczesny 😉 Poza tym nic tak nie wzbogaciło naszej wiedzy jak właśnie te spory. Dzięki temu poznaliśmy wiele nowych informacji na temat dinozaurów.

  2. Jaką wojnę wygraliście? ? Gdzie ja pisałem że się poddaje? A i nie wypisuj mi na King Kong.wiki o tym jak ugotować Tyranozaura na tłusto ? ? ? ? ? ???. Poza tym Spino był większy od T.rexa, BO jakby Spino był mniejszy to by szkielet zachował się w całości, a nie zachował się. A i nie gotuj się triumfem, bo ja tylko nie mam ? czasu na pisanie komentarzy.

   1. No nieee…. komedii ciąg dalszy , a i mówiąc , że skoro Spinozaur był większy bo nie odnaleziono kompletnego szkieletu , to tak jakby twierdzić , że Gigantopitek byl rozmiarow King Konga bo nie odnaleziono komplet.ego szkieletu …. w artykule masz podane WSZYSTKO , obliczenia , fakty i sie nadal sprzeczasz ?? Przestań sie juz pogrążać i kompromitować bardziej . Przypominam – masa T.rexa to ok 8,4 tony a Spinozaura 7,7 tony :p

 114. To że szkielet jest niekompletny,nie oznacza że jest ogromny,bo może być tak że w realu szkielet jest mały,a znaleziono tylko kilka kości.

 115. Wgl uważam , że Spinozaur był porażką ewolucji wielkich teropodów – lekko zbudowany , lżejszy od reszty , długi , z niezbyt wytrzymałym żaglem , rybożerny , pozbawiony morderczych szczęk i być może czworonożny ..

  1. MatiNowak

   Nie no przesadzasz… Właśnie dzięki ewolucji, mając te cechy które wymieniłeś, Spinozaur był chyba najlepiej przystosowanym, do wodnego życia teropodem jakiego dotąd poznaliśmy. Podobnie jak jak jego krewniacy z rodziny zasiedlił rzadko „używaną” niszę i wyspecjalizował się w niej jeszcze lepiej niż np. baryonyx. To przystosowanie było jednocześnie jego największym sukcesem jak i największą zgubą. Sukcesem ponieważ zapewne żaden inny teropod, nie pływał tak dobrze i nie chwytał ryb tak sprawnie jak on, co oczywiście miało swoją cenę, gdyż nie mógł polować na lądzie na dużych roślinożerców, czy konkurować z Karcharodontozaurem o miano drapieżnika szczytowego w tamtym ekosystemie… Wiedz że gatunki najbardziej wyspecjalizowane, należą do jednych z najbardzej udanych, jeśli bierzemy pod uwagę daną preferencję pokarmową czy siedliskową. Dzięki ewolucji „szlifują” swoje umiejętności do perfekcji w danym „fachu” kosztem innych przystosowań które zaczynają im przeszkadzać bądź je ograniczać. Staję się w tym tak doskonałe, że gdy zmienia się środowisko, to nie są w stanie przystosować się do zmian i wymierają. Musisz jeszcze wiedzieć, że tylko dzięki takiemu układowi: spinozaur wyspecjalizowany rybożerca i Karcharodontozaur: czołowy lądowy drapieżnik, oba gatunki mogły występować obok siebie gdyż jeden, nie wchodził drugiemu w niszę siedliskową. W przeciwnym wypadku byłoby niemożliwe gdyż zawsze wygrałby gatunek większy, silniejszy, bardziej plastyczny czy jeszcze lepiej przystosowany. Natura kieruje się swoimi, jasno wytyczonymi prawami.

   1. W kwestii rybołóstwa , jest zdecydowanie wygrywem to fakt , jednak chodzi mi o polowanie na inne dinozaury

   2. To raczej fakt, gdyby spinozaur był lądowym drapieżnikiem polującym na inne dinozaury, wyglądałby zapewne zupełnie inaczej. Btw. Mati staraj się trochę doprecyzowywać swoje zdania 😉

  2. A ty jesteś porażką ludzkości i hejterem Spinozaura.
   A i co w nim takiego złego? Waży ponad dwa razy tyle co T.rex, ma 2,5 metrowe kończyny które jednym ciosem zniszczyłyby drzwi w samochodzie. Takiego żagla to nie miał, bo nie ma pewności np. mógł miecz tylko wielkie kolce na grzbiecie. Nie miał morderczych szczęk?!? Był dwa razy większy niż Baryonyx i gryzł z 2x większą siłą. Co ma do tego długość? Dzisiejsze krokodyle walą ogonami w napastników niczym biczem. Ponadto miał 2 razy więcej zębów od Rexa czy Giga.

 116. Hola!!!!! Piszecie jakby nie odkryto dowodów naukowych u drapieżnictwa Spinozaura, A TAK NIE JEST, BO:
  Odkryto kości młodych iguanodonów w okolicach żołądka Baryonyxa, ponadto w kościach pterozaurów odkryto zęby południowoamerykańskich i afrykańskich Spinozaurydów.

  1. KCR
   Owszem odkryto tego typu skamieliny, ale po pierwsze: Jak napisałeś odkryto je u baryonyxa i innych spinozaurydów, a nie u spinosaurus aegyptiacus. Po drugie to że odkryto tego typu kości, wcale nie oznacza że te iguanodony czy pterozaur zostały upolowane, a mogły być padliną którą posilił się dany spinozauryd. Raczej trudno wyobrazić by zwierze takich gabarytów zdołało chwycić małego zwinnego pterozaura. U spinosaurus aeygypticus w szczękach odkryto łuski onchopristis, a nie kości innych dinozaurów. Do tego jego budowa wskazuje że był przystosowany do polowań na ryby. Brak jest dowodów że akurat ten gatunek polował na inne dinozaury, i ze względu na wspominane przeze mnie przystosowania wydaje się to mało prawdopodobne. Btw. ja nie hejtuje żadnego gatunku, po prostu moje zdanie jest oparte na dowodach naukowych i znajomości fizjonomii zwierząt.

 117. KCR , po pierwsze porażką to jesteś swoich swoich rodziców ( przepraszam wszystkich za to , ze go wyzywam , ale zaczyna mnie draznic ) . Odpowiedz mi na kilka pytań :

  1. Które obliczenie wskazuje , że Spinozaur ważył 14 ton ? I nie mów , że wysłałeś obrazek który to potwierdza bo NIC NIE POTWIERDZA , potwierdziła by to praca naukowa, lub gdybyś wypisał metodę pomiarów , badacza , rok itp ( dla przypomnienia : masę dla T.rexa wynosi co najmniej 8,4 tony – tyle wyliczył metodą GDI Scott Hartman na swoim blogu o czym masz napisane w artykule . Tą samą metodą Franyos obliczył masę Spinozaura na 7,7 tony , o czym zresztą też pisze w artykule )

  2. Mowisz , ze kości Iguanodona , pterozaurów świadczą o drapieżnictwie spinozaurydów ? Hmmm pamiętasz może gdy pisałeś , że Karcharodontozaur nie zabił Spinozaura tylko wygryzł mu części tego żagla po śmierci ? To na pewno zabrałby się.za żagiel , przecież było tam tyle mięsa , że mógł sie najesc , i skoro mowisz , ze wygryzl to z padliny to dlaczego uważasz , ze Iguanodon został upolowany przez Barionyxa a nie zjedzony po jego śmierci ?

  3. Co z tego , że miał ponad 2x więcej zębów ? Ty napisałeś 2 razy wiecej komentarzy od Shahena , ale jego komentarze więcej wnoszą , tak samo zęby Tyranozaura były groźniejszą bronią 😉 nie chodzi o ilość a o jakość 😉

  4. Widzę , że dalej nic nie rozumiesz – filmy , wikipedia ,.książki , National Geograohic , strona Dino Animals nie.są naukowymi źródłami , naukowym , wiarygodnym źródłem jest praca naukowa !

  5. Nie hejtuje Spinozaura , mowie , ze byl porażką.w dziedzinie polowań na inne dinozaury , tak samo jak Tyranozaur był w tej dziedzinie ( egzekfo z Karcharodontozaurem i Giganotozaurem ) wygrywem , ale był porażką do łapania ryb , w tej dziedzinie ,, ekspertem „był Spinozaur
  A i tak btw ze mną sie wyzywaj do woli , ake do redakcji masz sie odnosic z szacunkiem 😉

 118. A wiesz co KCR?,lepiej se zobacz kanał TreyTheExplainer i obejrz jego odcinek o spinozaurze i przesuń na 15:51 i zastopuj na 15:57 to zobaczysz jakby wyglądała walka rex vs spinozaur!!!

 119. Post z ostatniej chwili Franoys:

  franoys.deviantart.com/journal/Tyrannosaurus-rex-size-682386614

 120. Drogi Krzysztofie,trochę dziwne bo mnie wysłało na stronę główną deviantarta. :/ .Ale zapewne miało to jakoś działać 😉 .

  1. Przepisałeś link z błędem, dlatego wysłało Cię na stronę główną.

 121. Logika KCRa – 5 tonowy Tyranozaur nie moze biegac ale 14 tonowy Spinozaur juz może :p xd

  1. I to na swoich dwóch małych jak łapy t-rexa nogach,no LOL ludzie.

 122. TO JEST DRAMAT KURKA!!!
  Zobacz sobie lepiej filmik „new spinosaurus” i uruchom na 15:51 i zastopuj na 15:57 to zobaczysz jak wyglądała walka tyranozaura i spinozaura!!!

 123. A propo wiki – sam.zakładam jedną – ktos chce byc współadminem ? 🙂

 124. LOL,KCRa zamurowało 😀 😀 😀 .Pewnie gościu po tym filmiku o którym mu powiedziałem.Szkoda że nie mogę zobaczyć jego miny.

 125. JBon PTronic a umiesz robić infoboksy na wiki ? no ja nie umiem 🙁 a i bloga mógłbym założyć , ale zależy mi by w polskim internecie byla chociaz jedna wiki zgodna z prawdą 🙂

  1. By udowodnić że nie jestem fanboy’m T.rexa odpowiadam ci:
   Najpierw wchodzisz na artykuł, klikasz ,,edytuj”, potem ,,wstaw”, następnie ,,Infobox”, i jeśli nie tam nazw infoboxów kliknij ,,Dodaj nowy szablon”. Klikasz wtedy na ,,etykieta”, ścierasz to i wpisujesz jakąś etykietę np.Długość. Jeśli chcesz dodać kolejną etykietę klikasz ,,Wiersz”. Jak skończysz klikasz ,,opublikuj” i wypełniasz Infobox. Rozumiesz ????

 126. No Shahen, wkrótce pojawi się jakiś 500 -setny komentarz, będzie szampanik by oblać ten „jubileusz” ? 😀

 127. Komu przypadnie ten przywilej napisania 500-setnego komentarza? Kurcze, chyba mnie właśnie przypadł 😉 Wprawdzie to nic nie wnoszący komentarz, ale nie nie mogłem sobie odmówić 🙂
  Przydałby się się jakiś wirtualny szampan 🙂

 128. Panowie – brodzac po internecie na jakiejs tam stronce. Znalazlem pierwsze memy o KCRze i jego wybrykach 😀 xdd

 129. Franoys uzyskał parę tygodni temu, trochę większą masę dla „Sue” – 8830 kg, niż Hartman 8400 kg. W obydwóch przypadkach zastosowano metodę GDI.

  1. Shahen a propo Franyosa – dlaczego w artykule nie ma tego ibrazka z rankingiem z jego bloga ?

   1. Chodzi o ten , gdzie T.rex jest namalowany na czerwono , Spinozaur na niebiesko , Giganotozaur na fioletowo , Karcharodontozaur na zielono . Btw. Jaj nalezy teraz podawac mase T.rexa ? Czy ma byc to zapis 8,4 – 8,8 tony czy raczej nalezy lrzyjac jakas wartos posrodku np. 8,6 tony

   2. Nie ma idealnej odpowiedzi na to jak podawać masę, ja w Tribute to Dinosaurs mam podane 8,5 tony, zastanawiam się też czy jest sens podawać dla MOR 1126 -13,5 m i 11 ton, bo te 10% więcej to są szacunki Hornera niepewne….

   3. Moim zdaniem ( ogladalem Tribute to Dinosaurus ) powinienies skasowac wszystkie niepewne szacunki zarowno u, Tyranozaura jak i u np. Giganotozaura

   4. Problem w tym, że praktycznie wszystkie szacunki u dinozaurów są niepewne 😀 A którą wersję oglądałeś bo najnowsza jest do fb do pobrania z czerwca 2017

   5. Czyli obliczenia metodą GDI , też są nie pewne ? Bo mi sie wydaje , że obliczenie a szacunek to co innego . A i odnosnie KCRa – wracamy do punktu wyjscia . Ostatnio na wiki napisal , ze Spinozaur osiagal 21 metrow

   6. GDI zależy od tego jak dokładny jest model, grafika na podstawie której jest obliczana masa… nie wiadomo jak dokładnie wyglądał dany dinozaur więc model nie będzie idealny, tak samo gęstość ciała jest tylko szacunkowa.

   7. Czyli pewność iż Tyranozaur był większy , można mieć jedynie po porównaniu kręgów i kończyn z innymi teropodami

    1. Małe pytanko: Gdzie jest Sigilmassasaurus brevicollis ?
     Zacytuje wam jego historię:
     ,, Z powodu dużej niepewności przy klasyfikacji szczątków i ich fragmentaryczności, trudno jest ocenić rozmiary Sigilmassasaurus.
     Opublikowane dane na ten temat są skąpe. Evers i in. (2015) w diagnozie gatunku podają, że był to „bardzo duży spinozauryd” i wskazują, że to jeden z największych znanych teropodów. Długość czaszki została oszacowana na podstawie rozmiarów kości kwadratowej (MHNM.KK376) na 973-1070 mm (Hendrickx i in., 2016) – nieco mniej niż u FSAC-KK 11888 – 1120 mm (Ibrahim i in., 2014). Materiał określany jako „Spinosaurus B” jest przez Mortimera oceniany na ok. 9,9 m długości, choć wg rekonstrukcji ma ok. 8,5 m (rys. 2).

     Porównanie kręgów szyjnych (5-6): holotypu Spinosaurus (5) (u góry po lewej), ?Spinosaurus BSPG 2006 I 57 (6) (na dole po lewej), Sigilmassasaurus BSPG 2011 I 118 (5) (u góry po prawej ) i Sigilmassasaurus (6) (CMN 50791) (na dole po prawej). Źródło: Stromer, 1915 (holotyp Spinosaurus ); Evers i in., 2015 (pozostałe).
     Porównanie rozmiarów kręgów szyjnych wskazuje na możliwe większe rozmiary sigilmassazaura. Najdłuższy znany kręg szyjny przypisywany do tego teropoda (BSPG 2011 I 118, prawdopodobnie 5 szyjny) ma trzon o długości 212 mm (Evers i in., 2015). Analogiczny (Evers i in., 2015) kręg holotypu Spinosaurus, ocenianego na 11-13,2 m, mierzy 185 mm (Stromer, 1915). Okaz reprezentujący Sigilmassasaurus był więc o 14,6% większy (12,6-15,1 m) – o ile nie świadczy to tylko o większym wydłużeniu jego szyi (zob. rys. obok). Co więcej, kręg mógł należeć do młodego osobnika, ma bowiem wyraźnie widoczne szwy. Z drugiej strony zdaniem Eversa i in. stopień zrośnięcia szwów jest kiepskim wskaźnikiem dorosłości Sigilmassasaurus. Odnosząc wymiary BSPG 2011 I 118 do rekonstrukcji (ok. 9,5 m), w której piąty kręg szyjny ma 14-15 cm, oszacować można rozmiary jego właściciela na ok. 14 m. Kręgi obu teropodów różnią się proporcjami – u Sigilmassasaurus są dłuższe.
     Porównanie kręgów grzbietowych nie prowadzi do jednoznacznych wniosków. Przedni kręg grzbietowy ?Sigilmassasaurus BSPG 2013 I 95 ma 168 mm długości (Evers i in., 2015). Holotyp Spinosaurus zawierał 4 kręgi, mierzące 195, 170, 190 i 210 mm (Stromer, 1915). Porównanie utrudnia odmienna pozycja kręgów w kręgosłupie. W przypadku Spinosaurus znane są głównie tylne, a w przypadku Sigilmassasaurus – głównie przednie kręgi grzbietowe. Należy się spodziewać, że tylne kręgi są dłuższe niż przednie – u Baryonyx te pierwsze mają 10-11 cm a drugie ok. 9 cm (Charig i Milner, 1997; pozycja kręgów u Baryonyx została zreinterpretowana przez Eversa i in., lecz nie zmienia to tej tezy). Sugeruje to porównywalne rozmiary Sigilmassasaurus BSPG 2013 I 95 i typowego okazu Spinosaurus.
     Żuchwa mogąca należeć do Sigilmassasaurus (BMNH R 16421) ma 69 cm długości, jest złamana na wysokości 17. zębodołu (Milner, 2003) a maksymalna wysokość na jej przedzie to ok. 16,3 cm (ryc. 16A w Hendrickx i in., 2016). Górna część żuchwy holotypu spinozaura ma 66 cm długości a cały zachowany fragment ma ok. 75 cm (Stromer, 1915), zatem wg rysunku Stromera długość części uzębionej wynosi ok. 51,7 cm. Żuchwa jest więc dłuższa o ok. 33% i wyższa o ok. 20% od holotypu spinozaura, więc cały okaz mógł mieć nawet 17,5 m (niekoniecznie dowodzi to jednak większych rozmiarów Sigilmassasaurus – mógł on mieć inne proporcje – dłuższą część uzębioną żuchwy lub stosunkowo wyższą).
     Powyższe dane wskazują, że maksymalne rozmiary sigilmassazaura mogły oscylować wokół 12,5-17,5 m długości (ta wyższa wartość przy założeniu, że holotyp spinozaura mierzył 13,2 m). Do tych oszacowań należy jednak podejść z dużą rezerwą, są one bowiem oparte na fragmentarycznym materiale, różniącym się proporcjami od spinozaura.”
     Prościutko skopiowałem z Encyklopedii Dinozaurów

   8. Tak jak Nigel Marven ważył argentynozaury – z pomocą wag samochodowych 🙂

   9. Mati chodzi o tę?:
    franoys.deviantart.com/art/Popular-giant-Theropods-size-comparison-616409616

 130. Ktoś pamięta UMB 113244?Mojego wymyślonego tyranozaura?
  To jest lżejszy od SUE o 30 kg.

 131. Nom 🙂 .I jeszcze teraz udało mi się zrobić rekonstrukcję głowy iguanodona 🙂 (wciąż updatowaną).

 132. No cześć Shahen, nim się wezmę za czytanie Twego artykułu i komentarzy (a od licha ich widzę, więc pewnie trochę to potrwa) pod spodem, pozwolę sobie uczynić już na wstępie jedną małą uwagę – na pierwszym zdjęciu od góry, tym największym zaraz pod nagłówkiem Twego felietonu, to nie jest Tyran tylko jego kapkę mniejszy azjatycki kuzyn z filmiku „Tarbosaurus vs Tarchia” (to urywek jakiegoś popularnonaukowego dokumentu, tylko zapomniałam tytułu) na YT.

  1. Jeśli o mnie chodzi to ja w artykułach bardziej skupiam się na wartości merytorycznej niż na obrazkach. To tylko miłe dla oka, ale nie wiele ma wspólnego z nauką, już rekonstrukcje zawierające kości itd są ciekawe dla mnie np prace Hartmana, Franoys’a, Armstronga czy Nimy Sassani i innych

 133. Hartman Scott wyraził krytykę według której Spinozaur powinien mieć o 27% dłuższe kończyny

  1. No proszę szkoda, że nie cytujesz Hartmana kiedy obliczał wielkość tyranozaura 😉

 134. Tak troszkę nie w temacie ale gdzieś napisać to muszę, a shahenowy artykuł nadaje się do tego wręcz idealnie, jako iż jest tutaj spory ruch – obejrzyjcie sobie wszyscy na YT świeżutki piękniutki trailer „Jurassic World Evolution”, nadchodzącej w przyszłym roku zarówno na PC jak i konsole gierki w realiach Parku Jurajskiego; to będzie coś w stylu „Jurassic Park: Operation Genesis” sprzed prawie półtorej dekady (jak to się mówi: gimby nie znajo!) z tego co widzę, tyle że oczywiście z o niebo lepszą grafiką. Jeśli już się mam w swoim stylu czepiać, to niestety wymiary gadów jak na moje oko mega przegięte (T – Rex to ma chyba ze 20 m dł. patrząc po tym, na jak ogromnego przy ludziach wygląda; Parazaurolofy też zresztą o wiele zbyt duże) co strasznie mi się nie podoba, bo ja to bym chciała wiecie jak największy realizm, a nie „holiłud stajl”…

 135. Jeszcze odnośnie Giganotosaurus, jeśli chodzi o MUCPv-95 to różnica w pomiarach żuchwy (jak zauważył to Franoys) wynikająca bezpośrednio z pracy to zaledwie 3 mm, co daje wartość 2,2 % większą od holotypu…
  A więc wydaje się, że nie ma ewidencji na 13 metrowe karcharodontozaurydy. A największym osobnikiem jest holotyp giganotozaura 12,4 m i 6800 tony (lub ewentualnie MUCPv-95 ~12,7 m i 7,3 tony, co nie jest 100% razy mniej pewne niż inne tego typu szacunki).

  1. Jak to – w artykule piszesz, że różnica wynosiła 6.5% a teraz, że 2.2%? To w końcu ile, i skąd ta zmiana zdania?

  2. A propos rzekomego braku ewidencji na 13 – metrowe karcharodontozaurydy: nawet jeśli nie wierzysz w ponad 13 – metrowego Giganotozaura, pamiętaj o 13.6 – metrowym Mapuzaurze o którym sam w artykule wspomniałeś; co więcej, dziwne że nic Ci się nie obiło o uszy o olbrzymim, również 13.6 – metrowym Karcharodontozaurze (SGM-Din1) a przynajmniej z tego co widzę ani słowem o nim nie napomknąłeś.

   1. W komentarzu z 7 kwietnia 2017 tutaj odniosłem się do szacunków tego mapuzara na rzekomo 13,6 m. Co do karcharodontozaura przecież zarówno w artykule jak i w komentarzach pisałem na temat neotypu- według najnowszych szacunków- Franoys ocenia go na 12 m.
    franoys.deviantart.com/art/Carcharodontosaurus-saharicus-skeletal-diagrams-639149038
    Zobacz to jak i poczytaj komentarze w których pisał dlaczego tyle.

   2. Aha, czyli ten SGM-Din1 to jest właśnie ten neotyp, o którym pisałeś w akapicie o Karcharodontozaurze, i aktualnie szacuje się go na ok. 12.5 m a nie 13.5 tak jak podają w książkach i w necie?

   3. No według obliczeń Franoys’a z 2017 roku to nawet nieco mniej – 12 m. Dlatego twierdzenie, że karcharodontozaurydy miały 13+ m jest dosyć wątpliwe.

   4. Słuchaj a czy przypadkiem drugim największym drapieżnikiem po Tyranie nie był po prostu jego nieznacznie mniejszy krewniak, Tarbozaur? Wszak był on równie mocno i zwaliście zbudowany jak T – Rex, a zarówno Spino jak i Gigan, Karchar i Mapu były wyraźnie wątlejszej budowy co sam w felietonie tłumaczysz, powołując się na argument ich zdecydowanie cieńszych kości?

   5. Tarbozaur miał proporcjonalnie bardziej wydłużoną ale węższą czaszkę niż tyranozaur. Holotyp i zarazem największy znany osobnik miał czaszkę o długości 135 cm- co sprawia, że mierzył być może w okolicach 11 m. Był szczuplejszy niż tyranozaur więc pewnie miał w okolicach 5,5 tony versus 8,4-8,8 tony i 12,3 m dla „Sue”

   6. Ja czytałam, że najdłuższy Tarb miał 12 m (39 stóp) dł. ale skoro był szczuplejszy od Reksia no to najpewniej ważył od Sue o wiele mniej.

   7. No te 12 metrów to raczej stary szacunek dla tarbozaura tak jak u tyranozaura te 14-15 m co było kiedyś podawane…

   8. Chyba nie aż takie znowu stare skoro nawet tu na DA tyle podają, a info na tym portalu są na tyle aktualne, że (z pominięciem gigantycznego UCMP 137538, czyli z tego co mi wiadomo największego dotąd odkrytego lądowego mięsożercy wszech czasów) nikt z redakcji nie pisze tu nic o 14.5 – metrowych Tyranach.

   9. A nie, chwila moment – największym dotychczas odkrytym mięsożercą to nie był ten gargantuiczny T – Rex, tylko znany jedynie z metrowej długości odcisków stóp 16 – metrowy nieokreślony dotąd allozauryd 19IGR , który mógł ważyć ponad 13 t.

   10. Odciski stóp, nie są jednak najlepszym wykładnikiem do określania wielkości dinozaurów. Przykładem może być słynny Breviparopus, którego długość pierwotnie oceniano nawet na 48 metrów (jego ślad miał 115 cm średnicy). Ostatnio zaś w Australii odkryto ślady o średnicy 175 cm!

   11. UCMP 137538- największy teropod…
    No to jednak źle Ci wiadomo 😉 Zobacz na komentarze tutaj z 18-21 kwietnia , UCMP 137538 nie jest większy od Sue, a może nie być nawet tyranozaurem….

   12. Alex – ja dosłownie parę dni temu trafiłam gdzieś w sieci na info o półtorametrowej szerokości śladach jakiegoś monstrualnego zauropoda, który rzekomo mógł mieć prawie 60 m dł. (!!) i ważyć przeszło 200 t (!!!) może to o tego samego chodzi?

    Shahen – więc weźcie wywalcie z tej grafiki przedstawiającej różne okazy Reksia tego niby największego, bo skoro wcale taki nie był to tylko niepotrzebnie ludzi w błąd wprowadzacie.

    Jeszcze takie ogólnie do wszystkich pytanie: widziałam jakiś czas temu w necie info na jakiejś grafice porównującej największe teropody, że największy Zaurofaganaks miał 13.3 m dł. i ważył o 200 kg więcej od Sue; słyszał ktoś coś o tym i czy to w ogóle możliwe by większy kuzyn Alla był aż tak ciężki, bacząc na znacznie delikatniejszą budowę allozaurydów w porównaniu ze zwalistym tęgim T – Rex’em?

   13. Aha, no i jeszcze dwa kolejne pytania, głównie do Shahena bo on widzę info z pierwszej ręki ma, ale odpowiedzi od wszystkich innych również mile widziane: czy wiadomo Wam coś o 11 – metrowej długości Utahraptorze (to akurat kwestia niezwiązana z tematem artykułu, ale pytam tutaj bo tu mam największą szansę otrzymać odpowiedź z racji dużego ruchu w komentach pod tym felietonem) i czy największym mięsożercą nie powinien przypadkiem zostać ogłoszony oficjalnie Deinocheir, skoro (o czym nawet sam Shahen gdzieś w komentarzach wspominał, choć ja pierwsze słyszę by ów mógł być tak wielki) jeden z osobników (ponoć 11 – tonowe bydlę) był przecież większy od Sue?

   14. Odnośnie twojego pytania dotyczącego ogromnych śladów, to chodzi o ślady odkryte w Australii. Max je krótko opisał tutaj: https://dinoanimals.pl/notatnik/najwieksze-slady-dinozaurow/
    Natomiast żaden dinozaur nie mógł ważyć 200 ton. Żadne stawy by tego raczej nie wytrzymały. O innych narządach nie wspominając (serce, płuca).
    190 ton ważył największy odkryty płetwal błękitny, ale jak wiemy wieloryby mogą osiągać tak wielkie rozmiary dzięki funkcjonowaniu w środowisku wodnym.

   15. Jeśli chodzi o ślady… nigdy się tym jakoś nie interesowałem specjalnie, ślady są słabą ewidencją na rozmiar dinozaura bo mogą być nawet sporo większe od stopy która je zostawiła.
    Co do Saurophaganax maximus według porównania z innymi allozaurydami to jakieś 10,5-11,2 m dla największych osobników i max 4 tony. Pisałem też o nim w artykule Allozaur- tutaj na dinoanimals w komentarzach. 13 metrów to jest stary szacunek z przed wielu lat bo kiedyś allozaura szacowano też na 12 m itp.

    Jeśli chodzi o Utahraptor ostrommaysorum to Mortimer na theropod database pisał o rzekomo 11 metrach, z tego co czytałem to chodzi o nieopisany materiał z BYU – a konkretnie o kręg (kręgi ?) ogonowy. Narazie zbyt mało danych żeby mówić, że to prawda.

    Co do deinocheira szacuje się go na 11 m i ok 6,5 tony, nie słyszałaś o większym bo nigdzie o nim nie napisano, jednak prywatnie jeden z polskich paleontologów którego dobrze znam poinformował mnie, że w zbiorach Wydziału Geologii UW znajduje się prawie kompletna kość łokciowa która jest większa od holotypu o około 30% co sprawia, że cały osobnik być może miał około 13,5 m i 11 ton. Ale deinocheir niekoniecznie był mięsożercą, aczkolwiek faktycznie może być on największym znanym teropodem.

    Tutaj cytat na temat diety deinocheira
    „Opisanie w 2014 r. dwóch kolejnych okazów rzuciło nowe światło na dietę deinocheira. Bezzębny dziób bezsprzecznie wyklucza go jako aktywnego drapieżnika, polującego na duże ofiary. Wespół z obecnością dzioba, U-kształtnym spojeniem żuchwy i jej skierowaniem ku dołowi ma sugerować przystosowanie do roślinożerności. Lee i in. (2014) postulują, że deinocheir odżywiał się miękką roślinnością, być może wodną. Jak wskazuje wysoka żuchwa, przedsionek jamy ustnej był głęboki. Sugeruje to zdaniem ww. autorów istnienie masywnego języka, dzięki któremu deinocheir mógł zasysać pożywienie obcięte przez szeroki dziób podczas żerowania na dnie zbiorników wodnych. Krótkie i masywne pazury kończyn przednich mogły mieć wiele zastosowań (nie mają charakterystycznego kształtu, jak np. u Therizinosaurus) i wg Lee i in. (2014) służyć do kopania i przyciągania gałęzi. Między żebrami MPC-D100/127 zachowały się pozostałości ryb, co dowodzi, iż uzupełniał on dietę o niewielkie zwierzęta (Lee i in., 2014).”

   16. Natomiast jeśli chodzi o same zauropody to jest kilka pretendentów
    ? Barosaurus (BYU 9024), Argentinosaurus, Puertasaurus, Patagotitan, Alamosaurus, Ruyangosaurus, „Brachiosaurus” nougaredi. Żaden z nich jednak nie ważył 100 ton (a przynajmniej to mało prawdopodobne)

   17. OK dziękuję za odpowiedzi panowie, poproszę Was jeszcze o Wasze typy (wraz z uzasadnieniem; im dłuższe tym lepiej, rzecz jasna) na czysto hipotetyczny pojedynek 11 – metrowej długości i 3.5 – metrowej wysokości Utahraptora z równym mu długością i wzrostem T – Rex’em bądź Tarbozaurem (mniej więcej na to samo chyba wychodzi) jeśli o mnie chodzi to ja swój typ (a raczej jego brak) obszernie uargumentowałam pod artykułem o Utahraptorze tu na DA (jeśli ktoś chce przeczytać, znajdźcie tam moje wpisy z 2, 3 i 4 sierpnia – są mniej więcej w środkowej części ściany komentarzy) ciekawa jestem opinii innych, zwłaszcza Shahena który ze względu na swoje wtyki może skonsultować się w tej sprawie z prawdziwymi specami od dinów.

   18. Ach, no i jeszcze jedna do Shahena prośba: jakbyś mógł to przelicz mi ile ważyłby taki 11 – metrowy Raptor; może na bazie informacji że 7 – metrowy ważył 600 kg da radę jakoś to zeskalować czy coś, bo ja nie bardzo wiem jak się za to zabrać…

   19. Jeżeli 7 metrowy Utahraptor ważył 600 kg, to 11 metrowy o tych samych proporcjach miałby ok 2,3 tony.

    Jeśli chodzi o walkę to to są spekulacje, mało w tym nauki więc to tylko opinia jedna lepsza druga gorsza, ale jednak opinia.

    Tak czy inaczej sądzę, że Utahraptor nie miałby szans z prawie 4 krotnie ciężejszym tyranozaurem, który był bardzo zaawansowany ewolucyjnie. Jakkolwiek Utahraptor zwinny , szybki itd, wystarczy jeden chwyt szczękami tyranozaura i już jest po nim. To tak jakby porównywać walkę geparda z lwem- mniej więcej taka sama różnica wagi, gepard znacznie zwinniejszy itp a jednak bez szans z lwem.

   20. No cóż, na argument lwa i geparda mogę tylko odpowiedzieć to samo co pod tamtym artykułem, czyli że przyznałabym słuszność takiego porównania gdybyśmy mówili o konfrontacji Tyran vs Albertozaur/Daspletozaur/jakikolwiek inny parokrotnie lżejszy od T – Rexa tyranozauryd (duży kotowaty vs mały kotowaty to pod względem rozłożenia szans byłoby właśnie coś w stylu duży tyranozauryd vs mały tyranozauryd, i oczywiście wynik takiego starcia mógłby być tylko jeden; po prostu biorąc dwa bardzo do siebie podobne acz kilkukrotnie różniące się wielkością stworzenia, z góry skazujemy to mniejsze na brutalną porażkę) ale że mowa o zupełnie innym niż Albert czy Dasplet drapieżcy (całkowicie inne poziomy jeśli chodzi o szybkość i zwinność, to samo również w kwestii uzbrojenia – przednie łapy Uta były długie i zakończone trzema wielkimi ostrymi pazurami jak u allozaurydów, za to u tyranozaurydów maleńkie i bezużyteczne w walce, plus do tego u Raptora te straszliwe szpony na tylnych łapach) to nie jestem w stanie się z tym porównaniem zgodzić. Weź pod uwagę, iż samymi tylko przednimi łapskami (a te 11 – metrowy osobnik miałby całkiem długie) Uta być może mógłby utrzymać Reksia na bezpieczny dystans haratając go nimi po szyi i pysku tak jak Therizino poranił Tarba na filmie „Powrót Dinozaurów: Pazur olbrzyma”, choćby z tego względu nie skreślałabym go w takim zestawieniu – oczywiście to prawda, iż Tyranozaurowi wystarczyłoby jedno celne kłapnięcie paszczą by poradzić sobie z Raptorem, ale pytanie czy przy takiej różnicy w szybkości ruchów (z tym, że oczywiście 2.3 – tonowy Uta nie byłby aż tak mobilny i dynamiczny jak 600 – kilowy, to wiadomo; na pewno byłby jednak znacznie bardziej mobilny i dynamiczny od Daspleta czy innego Alberta) udałoby mu się to jedno decydujące ukąszenie zadać? Mam wątpliwości, stąd właśnie oceniam to jako 50:50.

   21. P.S. Tak już się szczegółów czepiając, to 11 – metrowy Reksio nie ważyłby nawet 3 (a co dopiero 4) razy więcej niż 2.3 t (wyliczona przez Ciebie masa 11 – metrowej długości Raptora) gdyż mierzący 11.3 m Stan ważył 6.5 t a my tu mówimy o jeszcze mniejszej (krótszej o 30 cm) „wersji” Tyrana, co rzecz jasna nie zmienia faktu iż miałby pod względem masy i siły bardzo dużą przewagę.

   22. Utahraptor i Tyrannosaurus należą do kladu Tyrannoraptora, co nie jest jakimś aż tak bardzo dalekim pokrewieństwem. Tyranozaur, żył na samym końcu ery dinozaurów i wbrew pozorom był doskonale przystosowany do walki. Hmm nie gepard no to może hiena? Ma dalsze pokrewieństwo niż tyranozaur z utahraptorem. A szans nie ma… Jaki współczesny drapieżnik 3krotnie mniejszy jest wstanie pokonać tego większego? . Obojętnie jakie kończyny przednie miałby utahraptor nie były one aż tak duże by móc trzymać tyranozaura na dystans, od razu ten ruszyłby do przodu z pełną parą , tyranozaury walczyły z większymi od siebie dinozaurami, triceratops jak trafił w niego to było nieciekawie. Sęk w tym, że tyranozaur nie zachowałby się tak jak roślinożerca w starciu z utahraptorem ale ruszyłby do ataku. Ponad 2 tonowy utahraptor nie mógł być aż tak zwinny by uciec (2 tony to masa nosorożca…) Nie sądzę, żeby jakikolwiek teropod miał szanse w starciu z tyranozaurem, no chyba, że faktycznie deinocheir lub jakiś terizinozaur ale one tylko by się broniły a nie atakowały.

   23. 1. Z tym doskonałym przystosowaniem do walki (tzn. z pewnością była to straszliwa maszyna do zabijania i ani myślę tego negować, ale jednak nawet i ona miała swoje słabe punkty) to bym nie przesadzała, bo jednak Reksio miał jedną dużą wadę którą można było w starciu wykorzystać przeciwko niemu, a mianowicie jego MAŁA ZWINNOŚĆ (miał problem ze skręcaniem i obracaniem się) którą wykazano naukowo w programie „Dinozaury Zabójcy”, i tu właśnie doszukuję się szans Raptora – niewykluczone, iż wykorzystując przewagę w mobilności i dynamice ruchów dałby radę robić uniki przed szarżami mało zwrotnego i ociężałego Tyrana po czym atakować go z boku, powtarzając ów manewr tak długo aż T – Rex po części ze zmęczenia (a zasoby kondycji takiego olbrzyma z pewnością mocno się drenowały wraz z każdą gwałtowną szarżą, i jeśli by tak „pudłował” z kolejnymi próbami dopadnięcia Uta w te swoje potężne szczęki, to każde jego następne natarcie byłoby coraz wolniejsze, a w miarę jakby coraz bardziej i bardziej zwalniał to szanse dysponującego najpewniej o wiele większą ilością paliwa w baku Raptora stopniowo wprost proporcjonalnie by rosły) a po części z powodu odniesionych ran w końcu by padł z wycieńczenia.

    2. Hiena mi tu też nie za bardzo pasuje, ma bowiem wolniejsze ruchy niż lew pomimo trzykrotnie mniejszej masy.

    3. Jeśli chodzi o stworzenia żyjące obecnie, to widziałam np. nagranie na którym kuguar przegania parokrotnie większego niedźwiedzia (pewnie tego typu przykładów, czyli większych drapieżców zwiewających przed mniejszymi, znalazłoby się zresztą od groma) ale nie wiem czy przepędzenie rywala można nazwać wygraniem walki – nie mam pojęcia, może i są mięsożercy zdolni nawet i do zabicia kilkukrotnie większych od siebie carnivore’ów, o to już by trzeba zapytać jakiegoś biologa…

    4. Jak najbardziej zgadzam się z tym, iż zarówno Deinocheir jak i Terizinozaur miałyby realne szanse z Reksem lub Tarbem, i mocno się zdziwiłam widząc na DA w artykule o Terizino opinię redakcji, jakoby miał on stanowić łatwą zdobycz dla Tarba; ja tam wcale nie widziałabym tego jako przysłowiowego spacerku nawet dla 5 – tonowego tyranozauryda, to mogłoby wyglądać tak jak w „Powrocie dinozaurów”, gdzie azjatycki braciszek Tyrana zwątpił i uciekł po otrzymaniu pierwszego ciosu tym okropnym terizinowym pazurem.

    5. Tricek faktycznie był od Reksa większy, ale niewiele (średnia waga tego pierwszego 9 t a drugiego 7.5 – dobrze mówię?) i to raczej nie ta jego nieznaczna przewaga masy czyniła go tak groźnym, tylko te potwornie niebezpieczne rogi które jak dowiedziono w „Dinozaurach zabójcach” wchodziły w tyranozaurowe ciało jak w masło; ogólnie to wątpię by Reks atakował Tricki samotnie, raczej osaczał je grupowo tak jak lwy bawoła, bo „wyskakując na solo” ryzykował taki los, jaki właśnie spotkał nieszczęsnego Tyrana w ostatniej scenie (polecam oblukać, taka smutna ta scena że się można wzruszyć naprawdę, w czym duży udział na pewno ma kapitalnie dobrana muzyka – nie żartuję, miałam łzy w oczach oglądając to i przewijałam sobie ten fragment niezliczoną razy) „The Truth About Killer Dinosaurs”.

    6. Wracając jeszcze na moment do Zaurofaganaksa: akurat tutaj się chyba mylisz, bo jak przed chwileczką sprawdziłam zarówno te szacunki mówiące o jego 10.5 – metrowej długości (Paul) jak i o 13 – metrowej (Holtz) pochodzą z tego samego roku (2010) trudno więc tym drugim przestarzałość zarzucać, skoro jedne i drugie są pod względem aktualności na tym samym poziomie.

    P.S. O kurde, ale się rozpisałam – to chyba najdłuższy (z takich własnoręcznie pisanych, bo oczywiście wklejane przez Shahena cytaty z prac paleontologów bywają jeszcze dłuższe) post w historii DA, a już na pewno jeśli chodzi o komenty mojego autorstwa!

   24. Nie zgodzę się, że tyranozaur był powolny i ociężały, tak jak pisałem był jednym z najlepiej przystosowanych ewolucyjnie drapieżników jakie istniały. Posiadał też niezwykle rozwinięte zmysły, kończyny przednie tyranozaura według badań wcale nie były słabe. Tyranozaur prawdopodobie ścierał się nie tylko z triceratopsem ale być może i z znacznie większym alamozaurem (dorosłe osobniki miały około 60 ton- znacznie więcej niż triceratops). Masa Triceratopsa jest różnie szacowana ale 9-11 ton to są szacunki dla starych, największych osobników, częściej było to raczej 5-8 ton, co niezmienia faktu, że triceratops był nieznacznie cięższy. Napiszę więcej jak znajdę czas, teraz uciekam do roboty.

   25. Tyranozaur i mała zwinność…
    Snively, E., Russell, A., Powell, G.L., Theodor, J., Ryan, M.J. (2014). “The role of the neck in the feeding behaviour of the Tyrannosauridae: Inference based on kinematics and muscle function of extant avians

    W tej pracy wykazano, że tyranozaur miał głowę i szyję przystosowaną do bardzo szybkich, gwałtownych ruchów w bok.

    Stevens, K.A. (2006) „Binocular vision in theropod dinosaurs” Journal of Vertebrate Paleontology, 26 (2), 321-330

    W tej pracy wykazano, że tyranozaur miał znakomity wzrok – widzenie stereoskopowe (binakularne), oczy mogły mieć do 14 cm średnicy.

    „Wątpliwy wydaje się też argument o zbyt małych przednich kończynach tyranozaura. Jak już stwierdzono, wcale nie były one słabe. Jednak nawet bezużyteczne kończyny przednie nie musiałyby świadczyć o padlinożerności. Niektóre współczesne drapieżniki lądowe, jak koty, wykorzystują łapy do chwytania ofiar, ale inne, jak hieny czy wilki, w zasadzie w ogóle nie korzystają z przednich kończyn w czasie łapania zdobyczy, i polegają na swoich silnych szczękach. Podobnie mogło być u tyranozaura Holtz, T.R. (2008). „Chapter 20: A critical re-appraisal of the obligate scavenging hypothesis for Tyrannosaurus rex and other tyrant dinosaurs”. W: Larson, P., Carpenter, K. Tyrannosaurus rex: The Tyrant King

    Tyranozaur posiadał także, bardzo dobrze rozwinięty zmysł równowagi, słuchu oraz węchu.

   26. Głowę i szyję może i tak ale TUŁOWIA na pewno nie, i stanowiłoby to zapewne problem gdyby 11 – metrowy Uta wpadł na pomysł okrążania Reksa i atakowania go z boku, bo na cóż by mu się wówczas szybki i ruchliwy łeb przydał, skoro statyczny toporny korpus po prostu by nie nadążał z ruchami?

   27. Nie wiem, czy Utahraptor wykazałby się w ogóle wystarczającą odwagą w starciu z tyranozaurem. Nie sam techniczne możliwości są istotne, ale jeszcze i strach. Choć były to gady i raczej niezbyt lotne, to lęk przed porażką jest nieodłączny. Utah najpewniej uciekłby i nic z tego starcia by nie było.

   28. To w istocie jest najbardziej prawdopodobna wersja, że Utahraptor nawet by nie próbował. Teropody nie atakowały raczej zwierząt dorosłych, w pełni sił itd… a tym bardziej gdyby chodziło o drapieżnika. Takie starcie nie miałoby sensu. Tyranozaur w swoich czas nie miał konkurencji.

   29. Jeśli o te zmysły chodzi to tutaj pełna zgoda, to samo słyszałam nt. Tyrana chociażby z „Dinozaurów zabójców”, pamiętaj jednak że Uta również prezentował się pod tym względem wspaniale.

   30. A jak byście widzieli panowie lądowe (bo w wodzie byłaby to oczywiście egzekucja, wiadomo kogo na kim) starcie T – Rex’a z Deinozuchem, Sarkozuchem, Puruzaurem, Ramfozuchem lub dowolnym innym „zuchem” z najwyższej kategorii wagowej? Bo np. badaczka Aline Ghilard przekonana jest, iż Puruzaur nawet na lądzie byłby wielkim faworytem przeciwko Reksiowi, z czym z kolei nie zgadzam się ja gdyż spodziewałabym się, iż Reks obszedłby go po prostu dookoła wykorzystując jego ograniczoną zdolność do manewrowania na lądzie i zaatakował z tyłu, i to w nim widziałabym faworyta takiego na 70 – 80%. A jakie Wasze predykcje?

 136. A propos akapitu „jak duże były karcharodontozaurydy”: piszesz, że większa o 6.5% żuchwa wcale nie musi oznaczać, iż całe zwierzę również było właśnie o tyle większe (i to oczywiście prawda, ponieważ kości wcale nie muszą być [i nie są!] względem siebie idealnie proporcjonalne u wszystkich osobników danego gatunku, i wiem to nawet na własnym przykładzie bo np. moja siostra jest mniejsza ode mnie mimo tego, iż ma większą czaszkę oraz kości dłoni i stóp aniżeli ja) ale nie wiedzieć czemu nie wspominasz obiektywnie o tym, że całe zwierzę równie dobrze mogło być znacznie większe od holotypu niż o te 6.5%, bo np. dajmy na to o 10% (i w takim wypadku byłoby nawet cięższe od Sue) a przecież mogło, choć nie musiało rzecz jasna; mam też zastrzeżenie co do akapitu „Król jest tylko jeden – Tyrannosaurus rex!” – pamiętaj, że kompletność szkieletu nie jest żadnym argumentem, ponieważ absolutnie nie dowodzi to przewagi wielkości nad „konkurentami” znanymi tylko z fragmentarycznych szczątków, wszak słabiej poznany nie oznacza z automatu mniejszy…

  1. 8% tyle podwał Coria , 6,5% to szacunek Hartmana, natomiast Franoys ostatnio sprawdzał, to i wyszło tylko 2,2% różnicy. Oczywiście, że słabiej poznany nie oznacza z automatu mniejszy… ale pamiętaj o tym, że pojedyncze kości też sugerują większe rozmiary innych tyranozaurów od Sue, to działa w 2 strony, dlatego bazujemy na największych znanych osobnikach.

   1. Mógł być większy od wiecej niż 6,5 % ale to mało prawdopodobne, dlatego, że z wiekiem czaszka rosła prawdopodobnie bardziej niż reszta ciała, dlatego ta granica szła na dół a nie do góry.

   2. Shahen, jakieś konkretne badania wskazują, że u dinozaurów czaszka rosła nieproporcjonalnie do reszty ciała? Czy to jest oparte np. o porównanie do współczesnych gadów (o ile u nich tak jest, bo tego nie wiem)?
    U ssaków, jak wiadomo czaszka kształtuje się ostatecznie przed osiągnięciem dorosłości, ale ssaki nie rosną, w przeciwieństwie do gadów, całe życie.

 137. „These methods are then used to test our hypothesis that juvenile tyrannosaurids, using the “Jane” specimen as an exemplar, had relatively larger extensor (e.g., antigravity) muscles than adults. This hypothesis agrees with observations of the proportionately smaller heads, longer limbs, more lightly-built presacral regions and possibly shorter tails in juvenile tyrannosaurs [5], [13], [17], [66]. It also fits well with speculations about their increased relative locomotor performance and differing predatory ecologies [21], [39], [56] as well as general trends in the ontogenetic scaling of extant taxa (references cited above). Contrary to this hypothesis, Persons and Currie [19] concluded the opposite; that leg muscles scaled with positive ontogenetic allometry in tyrannosaurs to mitigate the relative decline in locomotor muscle force and power output as body size increases interspecifically (e.g., [47]–[55], [72]), although other species may do the opposite during ontogeny (e.g., [49]–[55]). Alternatively, it is also important to consider that perhaps unknown parameters are too numerous to falsify either hypothesis or the null hypothesis of no difference in leg muscle mass across ontogeny in extinct dinosaurs.”

  Cytat z
  A Computational Analysis of Limb and Body Dimensions in Tyrannosaurus rex with Implications for Locomotion, Ontogeny, and Growth (2011) Hutchinson i inni

  Coś powinno być też o tym w:
  Russell DA. Tyrannosaurs from the Late Cretaceous of Western Canada. National Museum of Natural Sciences Publications in Paleontology. 1970;1:1–34

  Paul GS. Limb design, function and running performance in ostrich-mimics and tyrannosaurs. Gaia. 1998;15:257–270.

  Currie PJ. Allometric growth in tyrannosaurids (Dinosauria: Theropoda) from the Upper Cretaceous of North America and Asia. Journal of Canadian Earth Sciences. 2003;40:651–665

  Molnar RE. Variation in theory and in theropods. In: Carpenter K, Currie PJ, editors. Dinosaur systematics: Approaches and perspectives. Cambridge: Cambridge University Press; 1990. pp. 71–80

 138. Tutaj wypowiedź Franoys’a

  The problem is that Acrocanthosaurus is a Laurasian Carcharodontosaurid that evolved independently from Gondwanan Carchardontosaurids for over 40 million years. Laurasia was completely separated from Gondwana 155 million years ago scotese.com/images/152.jpg, in the Kimmeridgian period, over 30 million years before the appereance of Acrocanthosaurus, and over 50 before the appereance of Carcharodontosaurus.

  This means that Carcharodontosaurus and Acrocanthosaurus common ancestor was an allosauroid that lived about 155-160 million years ago, and that was divided into two populations by the continental drift and the total division of Pangea. Then, each population followed it’s own path, evolving independently. This is how allopatric especiation works (Hickman, 2014).

  The population in the North, or Laurasia, eventually culminated in Acrocanthosaurus, while the population in the south, or Gondwana, culminated in Carcharodontosaurines, a subfamily within Carcharodontosauridae that wears Carcharodontosaurus name for a reason, and it is that those are the animals that are more closely related to Carcharodontosaurus (Canale, Novas 2014). All of Carcharodontosaurines are derived giant godwanan Carcharodontosaurids. Carcharodontosaurus itseft is sister taxa to the tribe Giganotosaurini, in which Tyrannotitan is the most basal member and the most closely related to Carcharodontosaurus.

  All Carcharodontosaurines share a good bunch of characters that bound the group together really strongly, and attempting to separate them in order to make Carcharodontosaurus closer to Acrocanthosaurus than closer to them takes a lot of aditional steps and isn’t parsimonius with any modern phylogenetic study or data matrix, specially after the complete osteological study on Tyrannotitan (Canale 2014) .

  All of Carcharodontosaurines are big headed, while Acrocanthosaurus is small headed, and that’s why you get such ridiculous results when you paste a Carcharodontosaurine head in a Acrocanthosaurus body and scale the postcranial body by skull length. If you ignore Giganotosaurus remains and paste it’s head in Acrocanthosaurus, you would also get that 14 m fabrication, but Giganotosaurus isn’t really 14 m, it is 12,2 m (according to Currie and Carpenter 2000,Coria and Currie 2006 , and my own restoration franoys.deviantart.com/art/Gig…).

  Carcharodontosaurus skull is about 1,52- 1,53 meters long premaxilla to quadrate when reconstructed correctly because it was reconstructed with a inmensely oversized premaxilla and probably a too big quadratojugal too (Sereno 1996, Carrano 2012 „The phylogeny of Tetanurae”, Larramendi 2016 „Récords y curiosidades de los dinosaurios terópodos, original research) (The 1,57 estimation you see here needs a revision).

  Carcharodontosaurus holotype IPHG 1922 (Stromer, 1931) has a skull of about 1,35 m (88,3 % the size of the skull of SGM din 1) when reconstructed correctly, and a 1,26 meters long femur, while Giganotosaurus has a skull of 1,53 m long (Coria and Salgado, 1995) and 1,365 m long femur( Carrano 2012), and Tyrannotitan a skull close to 1,5 meters and a femur length of 1,41 meters (Canale et al 2014, supp materials, and my own restoration: franoys.deviantart.com/art/Tyr…). So the skull length/ femur ratio excuse to relate Carcharodontosaurus to Acrocanthosaurus in proportions is of course wrong.

  All of this ratios are coherent with each other, and indicate that Carcharodontosaurus is closely related phylogenetically, geostratiphically, and in proportions to all of those Carcharodontosaurines. Carcharodontosaurus hindlimbs have a big, elongated femur, with a fibula that is only 70% the length of the femur ( Stromer, 1931) the exact same proportions as in Tyrannotitan chubutensis ( Novas, 2005).

  Appart from the hindlimb proportions, Carcharodontosaurus also shares a number of characters with Tyrannotitan in the jugal shape, it’s articulation, and the probable shape of the anteorbital fenestrae (Novas 2005) and shares every single character in the teeth and also a number in the cervical vertebrae (Canale 2014). When scaled up to SGM din 1 size, Carcharodontosaurus’ extrapolated femur (1,426 m) is within a couple of centimeters of Tyrannotitan paratype’s femur, which is 1,41 meters long according to Canale et al 2014 supplementary materials.

  Carcharodontosaurus shares a massive ammount of characters with all of the members of Carcharodontosaurinae ;which would take pages to cite and explain, and if you want to really know about your favourite animal, I recommend you to read the papers that have been published on the animal and in carcharodontosaurids in general, specially the latest ones like Canale et al. As of today, all of Carcharodontosaurus bone measurements are similar to those of his closest relatives and don’t point out to a 14-15 m long animal. The logical conclussion after seeing the skull/body ratios of it’s relatives and taking both carcharodontosaurus specimens into account, is that the animal is close to 12 m in length.

  As for the „cartilague” I alredy add about 4% intervertebral space which is the same ammount that Scott Hartman adds comments.deviantart.com/1/6432… . Vertebrates have about 4-7 % intervertebral space and for skeletal restorations I trend to err on the lower end of that range for they to be coherent with the skeletals from other artists. A 3% extra intervertebral separation would only add about 30 cm to the animal’s length and should be looked as an upper maximum bound, not the absolute truth.

  Rerefences:

  Stromer 1931 II. Vertebrate remains from the Baharîje Beds (lowermost Cenomanian). 10. A skeletal remain of Carcharodontosaurus nov. gen.

  Coria and Salgado 1995. – A new giant carnivorous dinosaur from the Cretaceous of Patagonia.

  Paul C. Sereno,* Didier B. Dutheil, M. larochene, Hans C. E. Larsson, Gabrielle H. Lyon, Paul M. Magwene, Christian A. Sidor, David J. Varricchio, Jeffrey A. Wilson ; Predatory Dinosaurs from the Sahara and Late Cretaceous Faunal Differentiation. Science, New Series, Vol. 272, No. 5264 (May 17, 1996), pp. 986-991

  Currie P. J. & Carpenter K. 2000. — A new specimen of Acrocanthosaurus atokensis (Theropoda, Dinosauria) from the Lower Cretaceous Antlers Formation (Lower Cretaceous, Aptian) of Oklahoma, USA. Geodiversitas 22 (2) : 207-246.

  Novas, Valais 2005. – A large Cretaceous theropod from Patagonia, Argentina, and the evolution of carcharodontosaurids

  Coria R. A. & Currie P. J. 2006. — A new carcharodontosaurid (Dinosauria, Theropoda) from the Upper Cretaceous of Argentina. Geodiversitas 28 (1) : 71-118.

  Carrano 2012. – The phylogeny of Tetanurae (Dinosauria: Theropoda)

  Juan Ignacio Canale, Fernando Emilio Novas & Diego Pol , Historical Biology (2014): Osteology and phylogenetic relationships of Tyrannotitan chubutensis Novas, de Valais, Vickers-Rich and Rich, 2005 (Theropoda: Carcharodontosauridae) from the Lower Cretaceous of Patagonia, Argentina, Historical Biology: An International Journal of Paleobiology.

  Hickman, Roberts, Larson 2014; Integrated principles of zoology.

  1. Taki jesteś pewien…? A sprawdziłeś sobie chociaż, jaką siłą zacisku szczęk dysponował np. Deinozuch a jaką Twój ukochany Spino (podpowiem: kilkukrotnie mniejszą) i nie budzi to u Ciebie żadnych wątpliwości, zwłaszcza iż nie mógłby tego mankamentu nadrobić np. gabarytami skoro ważył tyle samo mniej więcej?

  2. Dobra, kto mi ukradł imię? Nie, Spinozaur nie rozwaliłby Godzilli, Kosmogodzilli, Monstera X i innych Godzillowatych potworów. A i na DinoAnimals nie wchodziłem od 10 września.

 139. Było by miło jakby ktoś nie podpisywał się moim nickiem 😉 prosiłbym o sprawdzenie IP postu z godziny 14:18 🙂

 140. Spinozaur rozwaliłby 100 vastatozaurusów,jednego tyranozaura,pięć king kongów i trzy godzille z zasłoniętymi oczami.

  1. Kto mi kradnie imię!!!!!!???????????!!!!!!!!!!!!! Anonimowy (jak przypuszczam ktoś z wiki) wiedz, że SPINOZAUR TO NIE OBCY X Z BENA 10! Wygrać taką walkę mógłby gdyby to była hybryda Szbciora, Gigantozaura (z Bena 10), Spinozaura i czegoś jeszcze…Bagana!

  1. Dobra teraz jestem pewien, że to Lord Bowser z wiki, albo ten nieznośny MatiNowak!!! Nie nie wie co ja piszę, bo usuwam wkład.

 141. Daję ci czas na udowodnienie swojego zdania ponieważ po co mi to by miało być potrzebne jak ja lubię być sobą ziom.

 142. Tyranozaur nie umiał polować? Takie głupoty to może wymyślić tylko naukowiec, próbujący zaistnieć dzięki takiej kontrowersji. Ciekawe jaką prędkość biegu oszacowałby dla słonia, gdyby nie znał obecnie żyjących. Albo który z naukowców wpadłby na podstawie szkieletu, że humbak może prawie cały wyskoczyć z wody. A może w dzisiejszym świecie zwierząt jest jakiś odpowiednik, który wygląda jak maszyna do zabijania i zjada tylko padlinę? Ewolucja to nie pyszałkowaty naukowiec, by tworzyć groteskę dla naiwnych.

 143. Ja zdecydowanie myślę że chodzi ci o KCRa (King Carnotaurus Rex),który jest chyba fanem nr.1 Spinozaura i robi wszystko aby Spinozaur był lepszy od T.Rexa w sposób ośmieszający całą paleontologię czyli mówienie o T.Rexie że nie umie polować,jest bardzo powolny i że je tylko padlinę,po prostu robi z niego wpadkę ewolucji,a jak wiemy T.Rex był jednym z najniebezpieczniejszych dinozaurów jakie kiedykolwiek istniały.

  1. Są naukowcy, którzy obliczyli, że smilodon miał za słabe kły, żeby polować. Na szczęście smilodon o tym nie wiedział 🙂

   1. W sumie dobrze, że nie wiedział. Bo co by biedny zrobił. gdyby o tym przeczytał – musiałby przejść na wegetarianizm 😉

    1. Tak samo ma trzmiel. Lata wbrew zasadom aerodynamiki. Widocznie ich nie zna. Tyle, że on żyje i w razie konieczności może jakiegoś naukowca o tym przekonać.

  1. A może to złudzenie. Mając określoną wiedzę, inteligencję, doświadczenie i możliwości, ludzie pozwalają by większa część ich populacji głodowała. Kilkakrotnie zbliżyli swój gatunek na krawędź zagłady. Doprowadzili do wyginięcia tak pięknych zwierząt jak wilk tasmański, nosorożec biały północny, tygrys syberyjski (na wolności) i nosorożec sumatrzański (za kilka lat). Człowiek nie wypełnia definicji słowa „mądry”. Zarozumiały – owszem.

   1. Wiele racji jest w tym, co napisałeś. Z tą ludzką inteligencją jest tak, że poziom inteligencji na Ziemi jest niezmienny od lat, tylko ludzi przybywa…
    A fakty związane z nierównościami społecznymi są zatrważające – według raportu Oxfam International biedniejsza połowa ludzkości ma tyle majątku, co ośmiu najbogatszych ludzi świata…

    1. Niezłe Higgs. Znaczy ludzkość debilnieje na potęgę, skoro poziom inteligencji jest utrzymywany 🙂

 144. Z tym, że trzmiele nie powinny w ogóle latać to mit, który, ma już 100 lat. Na podstawie teorii aerodynamicznej z 1918 roku „ustalono”, że skrzydła tych owadów są zbyt małe, żeby wytworzyć wystarczającą siłę nośną. A fakty są takie, że
  trzmiele utrzymują się w powietrzu, dzięki brutalnej sile, a nie misternej aerodynamice. tak przynajmniej uważają naukowcy z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
  Odkryliśmy, że lot trzmieli jest wyjątkowo nieudolny – w sensie aerodynamicznym są one podzielone na pół. Ich skrzydła pracują niezależnie od siebie, a przepływ powietrza jest taki, że strumienie opływające owady od prawej i lewej nie łączą się, by wspomóc lot – wyjaśnia dr Richard Bomphrey z Wydziału Zoologii.
  Wygląda więc na to, że trzmiele poruszają się inaczej niż większość latających owadów. Zaadaptowały brutalną siłę, funkcjonującą dzięki wielkiej klatce piersiowej i wysokoenergetycznemu nektarowi. Podejście to może być skutkiem określonych kształtów ciała – szerokiego przekroju – albo czymś, co wyewoluowało, aby trzmiele potrafiły lepiej manewrować. Niestety, kosztem stylu latania.
  Profesor Adrian Thomas porównuje trzmiele do latających tankowców, które transportują do gniazda pyłek i nektar. Wg niego, przy takim trybie życia sprawność nie jest czymś istotnym.
  Na potrzeby eksperymentu zoolodzy nauczyli trzmiele ziemne (Bombus terrestris) latać po nektar z ciętych kwiatów przez tunel aerodynamiczny.

  1. Przecież nie myślałem, że trzmiele unoszą się w powietrzu mocą cudu 🙂 Właśnie tyle są warte niektóre teorie naukowe. Ich wartość maleje z upływem czasu jaki minął od daty publikacji. Dotyczy do właściwie wszystkich teorii. Część z nich w ogólnym zarysie pozostaje aktualna (Ziemia jest płaska), ale w szczegółach przepadają. Sprawa T-Rexa i jego ułomności przeczy zdrowemu rozsądkowi. Jak widzę powstało już spore grono nabijające się z kaleki. Przedwcześnie. Żeby zrzucić króla z tronu, to się trzeba mocno napracować. Nie wystarczy słaba sugestia, aby sam zszedł.

   1. Eeee tam, niektórych i tak nic nie przekona, Nawet kasę wyłożą, aby potwierdzić, że mamy geocentryzm z płaską ziemią pośrodku 😉

 145. I że grawitacja nie istnieje oraz że słońce to też planeta tak samo jak pluton i księżyc natomiast reszty planet nie ma 😉 .

 146. Panowie ten artykuł nie dotyczy tematyki trzmieli , ufo, grawitacji planet itp. tylko Tyrannosaurus rex ewentualnie innych wymarłych zwierząt , szkoda, że w komentarzach zrobił się taki bałagan dot. za przeproszeniem w niektórych kwestiach tematów z dup.. wziętych wyrwanych absolutnie z kontekstu. Redakcja DA powinna zająć się adekwatnie zająć tą kwestią

  1. Już chyba, tematyka wróciła do normy, chociaż i trzmiele są warte uwagi jako przykład, niemniej UFO, to rzeczywiście tematyka nieco odbiegająca od głównego wątku 🙂 Trzymamy już rękę na pulsie.

 147. Shahen

  Myślę że mógłbyś uaktualnić artykuł o najnowszą grafikę Franoysa, przedstawiającą porównanie wielkości największych teropodów. Przepisywanie linka z serwisu DA to katorga 😛

  1. Zdajemy sobie sprawę, że przepisywanie linków to katorga, ale niestety Google źle traktuje witryny z zewnętrznymi linkami, stąd taka decyzja. Przykro nam, że to utrudnia Wam życie, ale niestety, jeśli umożliwimy dodawanie linków, to strony spadną w wyszukiwarce. Dodaliśmy tę grafikę na końcu artykułu.

   1. Na nieszczęście KCR’a, patrząc na tą najnowszą grafikę porównawczą trudno widzieć w Spinozaurze faworyta przeciw nie tylko Tyranozaurowi (tutaj to bym grube pieniądze na wyraźnie cięższego i o wiele mocniej zbudowanego Reksia stawiała) ale i pozostałym sześciu „konkurentom”, a ze względu na inną niż w przypadku lądowych drapieżców budowę ciała – w wodzie to Spino łatwo by się z każdym z nich uporał tak jak i np. Deinozuch albo dowolny inny wielki „zuch” , ale na lądzie najprawdopodobniej każdy z tych sześciu teropodów (nawet kapkę odstający rozmiarami od reszty Akro) wygrałby z nim większość ewentualnych potyczek.

    1. Łydziara, a niby dlaczego spino nie miałby szans z jednak lżejszymi do siebie i dużo krótszymi pozostałymi (bez tyranozaura) teropodami? Jego gabaryty mogły przestraszyć każdego z nich. ponadto jeżeli były lżejsze, to dlaczego spino miałby ich nie pokonać?

     1. Nie twierdzę iż na lądzie byłby bez szans, tylko że nieco większe szanse dawałabym przeciwnikowi, a to z powodu jego (Spina) fizycznego przystosowania do rybożerności a nie lądowego drapieżnictwa.

     2. Ja nie mam wątpliwości że spinozaur raczej poległby na lądzie z każdym wymienionym tutaj teropodem. Co prawda prę razy już pisałem o tym w komentarzach, ale znów się powtórzę: Mamy w zestawieniu jednego wyspecjalizowanego łowcę ryb (spinozaura) przystosowanego do wodnego trybu życia oraz pozostałych lądowych drapieżników, które w swoim okresie panowania stały na szczycie łańcucha pokarmowego. Były niepodzielnymi mięsożercami w swoim środowisku i polowały na ofiary dorównujące im rozmiarom bądź większymi od siebie. Wątpliwe więc by przestraszyły się spinozaura. W bezpośrednim starciu z którymkolwiek z nich spinozaur nie ma za bardzo argumentów które mógłby przeciwstawić wielkim lądowym teropodom. Jego długa wąska czaszka i spiczaste zęby nie nadają się do zadawania głębokich ran czy kruszenia kości, a chwytania śliskich ryb. Pazury na przednich kończynach miał ogromne, ale ze względu na budowę kończyn spinozaur musiał się nimi podpierać na lądzie by nie stracić równowagi, a ze względu na prawdopodobną czworonożność ich zasięg przy obronie był ograniczony. Ponadto budowa tylnych kończyn wyklucza szybkie poruszanie się na lądzie. Wysoki żagiel to raczej podatny na zranienie punkt. Patrząc na tego typu struktury u innych gadów, wydaje się bardzo prawdopodobne że i u spinozaura był on mocno ukrwiony, a przez to bardzo podatny na obrażenia w starciu z innym drapieżnikiem. Stosunkowo długa szyja to przydatne narzędzie w połowach, ale i podatne miejsce na ugryzienie które podobnie jak w przypadku żagla, mogłoby zakończyć się wykrwawieniem ( w obu narządach musiała przebiegać gęsta sieć naczyń krwionośnych: tętnic, żył i naczyń włosowatych). Jedno solidne ugryzienie i mogłoby się to zakończyć fatalnie. Najlepiej do takiego starcia pasowałby Karcharodontozaur który zamieszkiwał ten sam obszar, w tym samym okresie, tylko że suchy ląd zamiast cieków wodnych. Był co prawda krótszy i lżejszy ale to szczytowy drapieżca tamtego ekosystemu. Wobec spinozaura: szybszy na lądzie, wyższy, z zabójczymi szczękami wyposażonymi w długie i sztyletowate zęby, które służyły do zadawania głębokich, krwawiących ran. Drapieżnik przystosowany do polowań na zauropody, a zatem duży, silny, przystosowany do walki z potencjalną ofiarą bądź konkurentami tego samego gatunku. Na lądzie był nie do pokonania i spinozaur raczej wolał się oddalić do wody niż podjąć walkę z tak niebezpiecznym przeciwnikiem. Krótko mówiąc powyższe cechy sprawiają, że spinozaur to zbyt wyspecjalizowany teropod, by mógł podjąć walkę z jakimkolwiek dużym karcharodontozaurydem o t-rexie nie wspominając.

     3. Dzięki Achyt za zaargumentowanie tego za mnie, bo już miałam zamiar szerzej się na ten temat rozpisać, a tak to w sumie wyczerpałeś temat zwalniając mnie z tej powinności; i tak, również stawiałabym na Karchara w zestawieniu ze Spinem (przypominam, iż chodzi mi o konfrontacje na lądzie) rozkładając szanse procentowo tak z 70:30 na korzyść tego pierwszego, a Tyranowi przyznałabym 80 lub nawet 90% szans na pokonanie „rybaka”.

     4. Tak jeszcze dla ścisłości, ja nie faworyzuje żadnego teropoda, po prostu stwierdzam z dużym prawdopodobieństwem wnioski wynikające z dowodów kopalnych, oraz znajomości fizjonomii zwierząt 🙂

     5. Właściwie to chyba jedynym znakiem zapytania byłaby tutaj kwestia sposobu poruszania się Spina – jeżeli był czworonożny to raczej przegrałby z każdym zbliżonym wagowo (lub nawet nieco lżejszym) lądowym mordercą, a jeśli jednak dwunożny (i co za tym idzie zdolny do uderzania uzbrojonymi w potężne pazury przednimi łapskami, jak Deinocheir albo Terizino który w specjalnym odcinku „Wędrówek” dał radę sobie z Tarbem poradzić) to nie należałoby skreślać go z nikim, nawet Tyranozaurem dla którego być może przednie łapy rybaka okazałyby się trudne do „przejścia”, i możliwe iż podwinąłby ogon po otrzymaniu ciosu/ów tak jak Tarbo w „Wędrówkach” gdy go Terizin haratnął.

     6. Z kolei jako czworonożny, spino miałby zdecydowanie bardziej stabilną postawę od pozostałej piątki dinozaurów. Mógłby to być zatem jego atut, a nie słabość.

     7. Ale na co by mu się ta stabilność zdała skoro nie miałby wtedy jak atakować przednimi łapami, które byłyby jego jedyną nadzieją w starciu z jakimkolwiek wielkim lądowym zabójcą?

     8. Uważasz, że paszcza spinozaura nie byłaby jednak jego głównym orężem? Wiem, że była słabsza od pozostałych (chyba), ale jednak.

     9. No właśnie w te jego szczęki to specjalnie nie wierzę, nie były one bowiem przystosowane do polowania na wielkie gady tylko na ryby i inne rzeczne stworzonka, które choć oczywiście były wielokrotnie większe od współczesnych odpowiedników, to jednak nijak się miały gabarytami do potężnych lądowych killerów takich jak Karchar czy reszta bestii z tej nowo dodanej grafiki.

  2. Ogólnie kilka drobnych szczegółów można by dopisać i pozmieniać (uwzględniając to co pisałem w komentarzach).

     1. Jakie zatem rozmiary są obecnie przyjmowane dla tarbozaura? Długość największych osobników do niedawna szacowano na 12 metrów. Rozumiem, że to już nieaktualne, tak?

     2. Tarbo jako 6 – tonowiec to powinien być w sumie egzekwo z Akrokantem na końcu listy albo tuż za nim, zaraz na następnej pozycji.

 148. Propo szans Spinosaurusa z walce z innymi wielkimi teropodami to mam nadzieję że Krzychu Shahen lub Krzychu z Czasu Tytanów stworzą w końcu jakiś ciekawy artykuł na temat walki i zwycięzcy w starciu Spino vs T.rex

  1. Hmm no ja takiego artykułu nie napiszę bo to nie moja działka 🙂 aczkolwiek wyraźiłem już swoje zdanie, ze Tyrannosaurus rex rozniósł by na strzępy wszystkich pozostałych pretendentów.

   1. Patrząc na zaktualizowane rekonstrukcje omawianych gadów zgadzam się z Tobą, z tym że podejrzewam iż nawet wyjątkowo duży Tyran (taki jak właśnie prawie 9 – tonowa Sue) i tak zostałby na 70 – 80% zabity w pojedynku jeden na jednego przez 11 – tonowego Trica (takiego jak to bydlę UCMP 12861) zresztą najprawdopodobniej w ogóle by go bez pomocy paru „kumpli” nie zaatakował.

     1. Pewnie raczej w grupie musiałyby go zaatakować. Dorosły alamozaur byłby nie lada wyzwaniem dla samotnego tyranozaura. Stosunek masy jak pomiędzy lwem i nosorożcem, a lew raczej ma wątpliwe szanse w takim starciu.

     2. To nie działa w ten sposób, że „skoro drapieżnik taki a taki jest (lub nie) w stanie upolować tego a tego roślinożercę ważąc tyle a tyle mniej bądź więcej niż on, to inny drapieżnik też by upolował tylukrotnie mniejszego albo większego od siebie roślinożercę” – absolutnie NIE, w przypadku mocno różniących się od siebie zwierząt ta miara nie ma żadnego przełożenia, bo czy to iż np. Welociraptor potrafił zabić 7 – 8 razy cięższego niż on sam Protoceratopsa oznacza, iż dajmy na to półtonowy osobnik Allozaura upolowałby 4 – tonowego Stegozaura? W żadnym razie NIE, a więc jak widzisz to się w ten sposób nie sprawdza i nie ma większego sensu tych stosunków masy pod uwagę brać; Tyran to było zupełnie inne zwierzę niż lew, tak jak i Alamo niewiele miał z nosorożcem wspólnego, nie da się zatem przewidzieć rezultatu ich starcia przeliczając, który był tam od którego ilukrotnie cięższy lub lżejszy. Oto inny przykład, jeszcze bardziej dobitny – czy skoro wspomniany już Welociraptor potrafił uśmiercić 7 – 8 razy większego Protoceratopsa, to oznacza iż półtonowy osobnik Tarbozaura byłby w stanie zabić 4 – tonową Tarchię? Z całą pewnością NIE BYŁ, trudno byłoby widzieć w nim faworyta nawet przeciw takiej powiedzmy 2 – krotnie LŻEJSZEJ (wyobraźmy sobie konfrontację 2.5 – tonowa Tarchia vs 5 – tonowy Tarbo; dużo z Was miałoby odwagę jakiś grubszy hajs na kuzyna T – Rex’a postawić?) Tarchii a co dopiero parokrotnie cięższej…

     3. Jeszcze krótko uzupełniając mój poprzedni komentarz: pamiętam, jak ktoś w topiku „Hipotetyczne pojedynki zwierząt” użył analogii do tygrysa i gaura w zapoczątkowanej tam przeze mnie dyskusji nt. starcia Tyranozaura z Triceratopsem, z czym ja się właśnie kompletnie nie zgadzam bo czy to, że tygrys potrafi w pojedynkę uśmiercić nawet 3 – krotnie większego gaura oznacza, iż 3 – tonowy Tyran dałby radę zabić 9 – tonowego Tricka? Ja tam kompletnie tego nie widzę, jestem na 100% przekonana że to byłby totalny missmatch i Tric przejechałby się po 3 – krotnie lżejszym T – Rex’ie z dziecinną łatwością.

     4. Zastanawiamy się jakby wyglądało starcie alamozaura z tyranozaurem. A gdyby Amficelias istniał, to nie miałby się z kim ścierać. W jurze nie było żadnego drapieżcy zdolnego do polowania na coś tak gigantycznego.

     5. Co do amficeliasa jestem skłonny wierzyć, że to mógł być prawdziwy materiał, a osobnik ten był podobnych rozmiarów co przypisany materiał do Barosaurus lentus (BYU 9024). Tak czy inaczej takie giganty w jurze mogły istnieć a potwierdza to kilka faktów. Między innymi niektóre ogromne szczątki apatozaurów jak i wspomniany wyżej kręg który daje przypuszczać, że jego właściciel mógł mieć co najmniej 45 metrów…

  2. Jeżeli chodzi o kwestię artykułu dotyczącego starcia pomiędzy Tyrannosaurus a Spinosaurus, to mogę powiedzieć, iż 1/3 artykułu jest gotowa ale by był on dla czytelników satysfakcjonujący to muszę poświęcić nad nim jeszcze trochę czasu tym bardziej , że przyznaje się do tego, że kompletnie o nim zapomniałem i zaprzestałem prac nad nim, ale spokojnie zawsze można go przecież ”odkurzyć”.
   Nie będę ukrywał, że by powstał dłuższy/ciekawy artykuł wymaga to nakładu pracy i jestem otwarty na potencjalną współpracę ale jak Krzysztof sam określił to nie jego działka :), mimo wszystko postaram się powrócić do tematu i dokończyć artykuł na o ww tematyce. Co do swojej aktywności wiem , że nieco spadła ale to nie oznacza, iż całkowicie zaprzestanę tworzenia artykułów na witrynie DA, artykułu będę nadal tworzył i dodawał na portal tylko z mniejsza częstotliwością.
   Pozdrawiam Krzysztof.

   1. Super Krzysztof. Twój blog jest świetny, więc i z pewnością ten artykuł będzie interesujący, choć stanowi z pewnością nie lada wyzwanie. Może, jeżeli nie Shahen, to Achyt mógłby pomóc, także pisze bardzo interesujące artykuły na swoim blogu.
    Tak przy okazji, Twojego najnowszego artykułu o Hatzegopteryx thambema, czytałeś, że odkryto na Pustyni Gobi podobnej wielkości pterozaura? To już trzeci, obok Kecalkoatla (Quetzalcoatlus) i wspomnianego Hatzegopteryx latający gigant o rozpiętości skrzydeł powyżej 10 metrów.

    1. Własnie zerknąłem na Twój blog i widzę, że z Achytem poruszaliście już kwestię tego pterozaura 🙂

    2. Mało kto wspomina o Arambourgiania a raczej to jest największy znany pterozaur, aczkolwiek jak to często bywa niestety materiał kopalny jest bardzo ubogi- jedna kość…

     1. markwitton-com.blogspot.com/2016/06/why-giant-azhdarchid-arambourgiania.html

      Jeden z najlepszych artykułów w necie na temat tego pterozaura, napisany w dodatku przez jednego z najwybitniejszych badaczy pterozaurów.

     2. Narazie nie mam czasu ciagle by przygotować angielską wersję Tribute to Dinosaurs a co dopiero bloga po angielsku…

   2. Bacząc na to, iż np. Gigan stanowiłby zapewne większe wyzwanie dla Reksa niż Spino, i w takim zestawieniu T – Rex nie byłby aż tak wyraźnym faworytem (w rezultacie czego artykuł, jako mniej jednostronny, byłby bardziej interesujący) domyślam się, że wybranie akurat „rybaka” na oponenta Tyrana do Twojego artykułu to taki prztyczek w nos nieszczęsnego KCR’a?

    1. Temat artykułu to raczej pokłosie wielu dyskusji, jakie powstały na przestrzeni lat po emisji III części Parku Jurajskiego i spierania się kto by wygrał – tyranozaur czy spinozaur. Ale to oczywiście Krzysztof niech się wypowie w tej materii.

 149. Szkoda no cóż należy mieć tylko nadzieję , że Krzychu z Czasu Tytanów podejmie się tematu tym bardziej że coś tam kiedyś wspominał że prędzej czy później go napisze chociaż cos ostatnio jest mniej aktywny i już nie dodaje tylu prac. W sumie moglibyście połączyć siły Shahen wtedy to by wyszedł zapewne za…. artykuł.

 150. 1.No rzadko się pokazywałem na dinoanimals więc postanowiłem że coś napiszę 🙂 .
  2.No siema KCR 🙂 .

   1. Bo to prowokacja, co gorsza najpewniej nie napisał tego nawet KCR, tylko ktoś, kto się pod niego podszywa.

  1. Wcale, że nie.
   Wymyśl sobie własny nick, mój to teraz Megainstekt.

  1. Był mniejszy o zdaje się 1/3 mniej więcej; tak BTW, konfrontacja Spinozaura właśnie z Tarbozaurem ekscytowałaby mnie o wiele bardziej niż Spina z T – Rex’em, a to z tego względu iż w przypadku tego drugiego zestawienia faworyt (oczywiście w „osobie” Tyrana – rzecz jasna przy założeniu, że „zawodnicy” mieliby walczyć ze sobą na lądzie) byłby dość wyraźny, za to jeśli chodzi o Tarba to on odwrotnie niż jego amerykański kuzyn byłby od „rybaka” nieco mniejszy, przez co jeśli w ogóle byłby faworytem to na pewno (w przeciwieństwie do Reksia) niewielkim. A właśnie, Shahen – machnij może lepiej felieton o hipotetycznym pojedynku Spina z Tarbem a nie Tyranozaurem, bo jeśli chodzi o większego z tych dwóch tyranozaurydów to wszyscy już tutaj wiedzą (z wyjątkiem wiadomo którego fanatyka) że to on miałby większe szanse zabić „rybaka” niż w drugą stronę, za to wystawiając przeciw „wędkarzowi” azjatyckiego braciszka Reksa wynik nie byłby już tak łatwy do przewidzenia i musiałbyś się dużo bardziej natrudzić chcąc rozłożyć to starcie na czynniki pierwsze i wycenić szanse „wojowników”, dzięki czemu Twój felietonik nie byłby tak jednostronny na jaki się zapowiada.

   1. Krzysiek na blogu Czas tytanów obiecał, że przed Świętami opublikuje artykuł na temat konfrontacji spinozaura z tyranozarem.

    1. Szykuje się zatem wielka rózga pod choinkę KCR’a w prezencie od Shahena… No cóż, mam tylko nadzieję że Krzysztof nie zapomni i o mnie, dopisując coś pod spodem w paru słowach jaki scenariusz i wynik walki by przewidywał, gdyby w miejsce Tyrana postawić jego mniejszego „skośnookiego” kuzyna.

     1. O kurde, to ilu Krzyśków felietonistów na tej stronce jest, bo ja tylko jednego kojarzę czyli właśnie Ciebie? Jakbyś mógł to przekaż temu drugiemu (bo ja nawet nie wiem kto to) że mile widziana wzmianka w tej jego analizie właśnie nt. Tarba, tj. czy także i on poradziłby sobie z „wędkarzem” w taki sposób jak jego większy brat, a może jednak okazałby się za mały i poległby ze względu na różnicę w gabarytach premiującą Spina.

     2. Ja to myślałam, że ten Krzysztof Soiński (dobrze znam jego bloga) to właśnie Shahen.

 151. przeciesz carcharodontozaur jest większy icięższy od giantozaura i nawet masywniejszy

  1. Mati, Shahen cały powyższy artykuł poświęcił temu, który dinozaur jest największy, a ty o to pytasz? Ziom, zmiłuj się 😉

 152. WOW bardzo dużo żeczy się działo kiedy odszedłem na trochę 🙂 .

 153. Ale mówię wam ludzie,nie tylko u was działo się dużo żeczy,ja bowiem też zrobiłem duże osiągnięcia,między innymi moje fikcyjne dinozaury,teraz je wam przedstawię:
  1-kankourosaurus=kangurzy jaszczur (ornitopod)
  2-calidirursusaurus=jaszczur z gorącym grzbietem (stegozaur)
  3-sauropodotherium=jaszczurostopa bestia (prozauropod)
  4-ceratosuchus=rogaty krokodyl (ceratops)
  5-chelydrosaurus=żółwi jaszczur (ankylozaur)
  6-erectosuchus=wyprostowany krokodyl (teropod)
  7-iguanosaurus=iguani jaszczur (ornitopod)
  8-sauromimosuchus=krokodyl imitujący jaszczura (teropod)
  9-suchovenator=łowca krokodyli (spinozaur)
  10-sauropterus=jaszczurze skrzydło (pterozaur?)
  11-suchotyrannus=krokodyli tyran (tylozaur?)
  To tyle co mam do zaprezentowania,mam nadzieję że zaimponowałem 🙂 .

  1. No to troche Cię zaskoczę, otóż nazwa Iguanosaurus została utworzona już w 1824 roku obecnie jest to nomen nudum , to tak jako ciekawostka 😉

 154. Dzięki shahen za ciekawostkę,bo teraz zdaje się,że znalazłem tej nazwie nowy użytek 🙂 .

 155. Panowie,niedługo będzie rocznica tego artykułu,jeszcze tylko 9 dni 🙂 🙂 🙂 .

 156. Hahaha panowie,ja jako pierwszy opublikowałem pierwszy komentarz w tym roku 😀 😀 😀 !!!

 157. Btw.Jeszcze tylko 8 dni do pierwszej rocznicy tego artykułu 🙂 🙂 🙂 !

  1. JBon, czy ty wiesz do czego służy przycisk Odpowiedz? Nie rozpoczynaj za każdym razem nowego wątku, tylko odpowiadaj po konkretną odpowiedzią.

   1. Hehe to Hex zamiast Rex,najbardziej kreatywny nick jaki kiedykolwiek widziałem 😀 .

    1. Przyznam że nawet już ta odpowiedź redakcji na mój komentarz była dla mnie niespodzianką,jednak nie jestem sam 🙂 .

  1. Najpierw powiem że większość glopstrów/globsterów została zdemaskowana przez YTbera TreyTheExplainer.

 158. Co mogę powiedzieć , szacun za kawał dobrej roboty 😉 podziwiam Cię ,za wiedze którą zgromadziłeś oraz za to ,że chcesz dzielić się nią z innymi 😉
  Padła tu propozycja artykułu o rybożernym Spinozaurze – zajął się już ktoś tym? Jeśli nie jestem chętny .
  Panie Shahen , można prosić o pomoc w postaci opracowań naukowych ?

Back to top button