AzjaGadyKrokodyleZwierzęta

Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

Nazwę gatunkową zawdzięcza krainie, w której mieszka. Poza Tajlandią (dawniej zwaną właśnie Syjamem) spotykany jest także w innych krajach Azji Południowo–Wschodniej. Niestety, miejsca dla krokodyla syjamskiego jest coraz mniej, ze względu na przekształcanie terenu na rzecz rolnictwa i nie tylko. Istnieją także dowody, że w wielu pierwotnych miejscach występowania jest to gatunek wymarły na wolności.

Póki jednak można go jeszcze gdzieniegdzie spotkać, zachęcamy do poznania niektórych jego zwyczajów. Niektórych, ponieważ większość jego życiowych nawyków nadal pozostaje dla nas tajemnicą.

Klasyfikacja

 • Gromada: gady
 • Rząd: krokodyle
 • Rodzina: krokodylowate
 • Rodzaj: Crocodylus
 • Gatunek: krokodyl syjamski
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

Występowanie i siedliska

Pierwotny zakres występowania tego krokodyla obejmował większość terenów Azji Południowo–Wschodniej (Borneo, Laos, Malezja, Tajlandia, Wietnam, Birma, Brunei, prawdopodobnie Jawa). Współcześnie w większości tych krajów gatunek uznawany jest za niemal wymarły lub wymarły na wolności, z wyjątkiem Kambodży. Niewielkie populacje znajdują się również na Indonezji, Laosie, Tajlandii i Wietnamie, choć w tym ostatnim dzikie krokodyle syjamskie zostały prawdopodobnie już wytępione.

Może żyć w rozmaitych siedliskach słodkowodnych, w tym wolnobiegnących rzekach, strumieniach, jeziorach, pojawiających się cyklicznie starorzeczach, na mokradłach i bagnach.

Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

Charakterystyka

Wygląd

Krokodyl syjamski to słodkowodny gad o niewielkich rozmiarach. Posiada jednak proporcjonalnie szeroki pysk oraz kostny grzbiet przebiegający nad każdym okiem.

Skóra ma kolor oliwkowej zieleni, choć zdarzają się osobniki ciemniejsze.

Rozmiary

Młode krokodyle z tego gatunku mierzą 1,2-1,5 m długości i osiągają ciężar 6-12 kg. Dorosłe osobniki mierzą ok. 2,1 m długości i ważą 40-70 kg. Największe samice mogą mieć długość 3,2 m i wagę 150 kg, natomiast największe samce dorastają do 4 m przy wadze 350 kg.

Większość tych gadów nie przekracza jednak 3 m długości.

Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

Dieta i tryb życia

Poluje głównie na ryby, ale nie pogardzi też płazem, gadem czy małym ssakiem.

O trybie życia i usposobieniu dzikich krokodyli syjamskich wiadomo bardzo mało. Odkryto jedynie, że samice w okresie lęgowym budują z roślin i błota gniazda przypominające kopce.

W niewoli sezon rozrodczy trwa w czasie pory deszczowej (między kwietniem i majem). Samice składają 15-50 jaj, których strzegą do momentu wyklucia młodych. Matka może pomagać potomstwu przy uwalnianiu się z jaj. Po udanych narodzinach bierze młode w swoje szczęki i przenosi do zbiornika wodnego.

Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

Zagrożenia

Największym zagrożeniem dla gatunku jest działalność człowieka, głównie niszczenie siedlisk, w których krokodyl syjamski przebywa(ł). Modyfikacja terytoriów należących kiedyś do tych gadów spowodowała, że aż 99% siedlisk została po prostu zniszczona. Bagniska przekształcane są na pola uprawne, ponadto stosuje się dużo nawozów sztucznych do uprawy ryżu, co z kolei zatruwa środowisko.

Podobne artykuły

Wielkim problemem jest także wypasanie coraz większych stad bydła. Krokodyle te ucierpiały także z powodu skutków konfliktów zbrojnych w Kambodży, Wietnamie i Laosie (głównie w czasie wielkiej wojny wietnamskiej, prowadzonej w latach 1957-1975). Współcześnie krokodyle syjamskie narażone są również na ataki ze strony kłusowników, którzy polują na nie dla skór. Często osobniki tego gatunku giną zaplątane w sieci rybackie.

Od roku 1992 spekulowano, że gatunek jest bliski wymarcia lub całkowicie wymarły na wolności. Na szczęście 8 lat później naukowcy z Fauna & Flora International (FFI) oraz kambodżańskie władze potwierdziły obecność krokodyli syjamskich w okolicach Gór Kardamonowych (Kambodża południowo – wschodnia). Od tego czasu zidentyfikowano ok. 30 siedlisk, w których znaleźć można jeszcze krokodyle syjamskie.

Współczesną populację kambodżańską szacuje się na 200-400 osobników. W Tajlandii mogą być  zaledwie 2 osobniki, w Wietnamie mniej niż 100, w Laosie nieco więcej.

Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

Szczegółowe dane/wymiary

Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

 • Długość ciała: 2,1-3 m, największe samce osiągają ok. 4 m długości, największe samice zaś 3,2 m
 • Waga: 40-70 kg, samce maks. 450 kg, samice maks. 130 kg
 • Długość życia: nieznana

Większość dorosłych osobników nie przekracza 3 m długości, ale hybrydy żyjące w niewoli mogą być większe.

Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)

Krokodyl syjamski ciekawostki

 • Krokodyl syjamski to jeden z najbardziej zagrożonych krokodyli na wolności, mimo że jest intensywnie hodowany w niewoli na tzw. farmach krokodyli. Populację krokodyli syjamskich na farmach szacuje się na 700 tys. Osobniki tam hodowane są jednak zwykle przeznaczone do zabijania. W przemyśle wykorzystuje się bowiem ich skóry, mięso i inne części ciała. Wiele z nich sprzedawanych jest również do ogrodów zoologicznych, stając się atrakcją dla turystów.
 • Większość dorosłych osobników nie przekracza 3 m długości, ale hybrydy żyjące w niewoli mogą być większe.
 • W czasie pory deszczowej krokodyle syjamskie rozpraszają się po całym obszarze zalewowym. Jeden z obserwowanych osobników z Kambodży pokonał w tym czasie ok. 25 km.
 • Jednym z wielu zagrożeń dla przetrwania gatunku jest tworzenie zapór pod elektrownie wodne. W ciągu najbliższych 10 lat mogą one spowodować utratę ok. 50% współczesnych kolonii lęgowych.
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis)
Krokodyl syjamski (Crocodylus siamensis) 😉

Polecamy


Baza Dinozaurów

4 komentarzy

 1. Dobrze że przynajmniej te farmy mają tak liczne pogłowie tego gatunku, bo na wolności jesli nic się nie zmieni, wymarcie tego gatunku będzie zapewne kwestią czasu 🙁

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button