10 czerwca 2018

  Koncepcja doboru naturalnego

  15 stycznia 2020

  Ewolucja jest nienaukowa?

  20 stycznia 2020

  Niewiele naukowych dowodów istnienia ewolucji

  6 czerwca 2018

  Przypadkowe powstanie życia?

  27 maja 2018

  Prawdziwość teorii ewolucji

   19 maja 2018

   „Kreacjonizm naukowy” to pojęcie wewnętrznie sprzeczne

   „Kreacjonizm naukowy” to contradictio in adiecto Contradictio in adiecto (łac. „sprzeczność w przymiotniku”) – błąd logiczny polegający na zestawieniu dwóch wyrazów: określanego i określającego,…
   17 grudnia 2019

   #005 Definicja Ewolucji 01

   Przygodę z ewolucjonizmem trzeba rozpocząć od… ewolucji. Chyba nie ma innego wyjścia, trzeba po prostu zrozumieć czym jest ewolucja. Jak…
   14 czerwca 2018

   Eksperyment Lenskiego – ewolucja długoterminowa

   Eksperyment Lenskiego trwa już 30 lat Dowód na teorię ewolucji Richard Lenski od 30 lat prowadzi badania, co dzieje się…

   Kreacjonizm

    18 stycznia 2020

    Naukowcy wątpią w prawdziwość teorii ewolucji

    Naukowcy coraz częściej wątpią w prawdziwość teorii ewolucji – prawda, czy fałsz? Nieco obrazoburcza teza, ale spróbujmy się z nią…
    6 czerwca 2018

    Przypadkowe powstanie życia?

    Czy życie mogło powstać przez przypadek? Kreacjoniści często twierdzą, że przypadkowe powstanie czegoś tak złożonego, jak cząsteczka białka, nie mówiąc…