EwolucjaKreacjonizm

Przypadkowe powstanie człowieka jest nieprawdopodobne


Rola przypadku w ewolucji

Przypadek odgrywa pewną rolę w ewolucji (losowe są np. mutacje, mogące dać początek nowym cechom organizmów), ale nie jest motorem powstawania organizmów, białek czy innych struktur. Przeciwnie, podstawowy mechanizm ewo­lucji odkryty przez Darwina — dobór naturalny — polega na nielosowych przemianach, gdyż zachowuje cechy „korzyst­ne”, a eliminuje „niekorzystne”. Dopóki czynniki selekcyjne pozostają niezmienne, dobór naturalny może kierować ewo­lucję w określoną stronę i wytwarzać złożone struktury w zdu­miewająco krótkim czasie.

Być albo nie być czyli BYC­ALBONIEBYC

Posłużmy się przykładem 13-literowej sekwencji BYC­ALBONIEBYC. Hipotetyczny milion małp stukających przypad­kowo w klawisze w tempie jednej takiej frazy na sekundę po­trzebowałby aż 78 800 lat na jej wygenerowanie pośród 2613 możliwych ciągów liter tej długości.

Tymczasem w latach osiem­dziesiątych Richard Hardison z Glendale College napisał pro­gram komputerowy, który generował losowe ciągi liter, zacho­wując litery w położeniach przypadkiem trafnie obsadzonych (a zatem selekcjonując frazy podobne do Hamletowskiej). Pro­gram ten układał prawidłowy ciąg liter średnio po zaledwie 336 iteracjach (w niespełna półtorej minuty).

Jeszcze bardziej zdumiewa fakt, że odtworzenie tą metodą całego dramatu Szek­spira zajmowało jedynie cztery i pół doby.

Jeden komentarz

  1. Jedyne o czym świadczy eksperyment Hardisona to niesamowita miałkość intelektualna zwolenników darwinizmu. On niczego nie dowodzi a jego wartość jest mniej więcej taka jakby skonstruować „ewolucyjny” model znajdowania wyników euro jackpot-a z zeszłego tygodnia albo rezultatów zakończonych meczów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close