Ewolucja

 • Photo of Dobór naturalny nie wyjaśnia powstawania nowych gatunków

  Dobór naturalny nie wyjaśnia powstawania nowych gatunków

  Dobór naturalny może wyjaśnić fakt istnienia mikroewolucji, ale nie powstawanie nowych gatunków i wyższych jednostek systematycznych? Dysponujemy obszerną wiedzą na temat mechanizmów po­wstawania gatunków w drodze doboru naturalnego. Przykła­dem może być model specjacji allopatrycznej, opracowany przez Ernsta Mayra z Harvard University. Oddzielenie barie­rą geograficzną jednej z populacji gatunku sprawia, że może ona podlegać odmiennym naciskom selekcyjnym, prowadzą­cym do jej odrębności.…

  Więcej »
 • Photo of Brak form pośrednich (przejściowych) organizmów

  Brak form pośrednich (przejściowych) organizmów

  Ewolucjoniści nie potrafią wskazać żadnych skamieniałości form przejściowych – na przykład istoty będącej pół gadem, pół ptakiem W rzeczywistości paleontolodzy dysponują wieloma przykła­dami skamieniałości o budowie pośredniej między rozmaity­mi grupami systematycznymi. Jedną z najsłynniejszych jest praptak (Archaeopteryx), który prezentuje mozaikę cech ana­tomicznych ptaków i dinozaurów. Odkryto też innych jego upierzonych, bardziej lub mniej ptasich, wymarłych krew­niaków. Ewolucję współczesnych koni można…

  Więcej »
 • Photo of Nikt nie był świadkiem powstania nowego gatunku

  Nikt nie był świadkiem powstania nowego gatunku

  Specjacja czy powstawanie gatunków Specjacja jest zjawiskiem dość rzadkim i trwającym nieraz setki i więcej lat. Rozpoznanie gatunku in statu nascendi (trakcie tworzenia) mo­że być trudne, ponieważ biolodzy stosują jego rozmaite definicje. Według najpowszechniejszej koncepcji gatunku biolo­gicznego, stworzonej przez Mayra, jest to zespół populacji wyodrębnionych wskutek izolacji rozrodczej, czyli zbiór or­ganizmów, które nie mogą się rozmnażać z osobnikami spo­za tego…

  Więcej »
 • Photo of Przypadkowe powstanie człowieka jest nieprawdopodobne

  Przypadkowe powstanie człowieka jest nieprawdopodobne

  Rola przypadku w ewolucji Przypadek odgrywa pewną rolę w ewolucji (losowe są np. mutacje, mogące dać początek nowym cechom organizmów), ale nie jest motorem powstawania organizmów, białek czy innych struktur. Przeciwnie, podstawowy mechanizm ewo­lucji odkryty przez Darwina — dobór naturalny — polega na nielosowych przemianach, gdyż zachowuje cechy „korzyst­ne”, a eliminuje „niekorzystne”. Dopóki czynniki selekcyjne pozostają niezmienne, dobór naturalny może…

  Więcej »
 • Photo of Teoria ewolucji nie wyjaśnia powstania życia na Ziemi

  Teoria ewolucji nie wyjaśnia powstania życia na Ziemi

  Pochodzenie życia na Ziemi Pochodzenie życia pozostaje nadal w dużej mierze tajemnicą, ale biochemicy wiedzą już, jak mogły samorzutnie powstać proste kwasy nukleinowe, aminokwasy i inne cegiełki żywej ma­terii, a następne połączyć się w samopodtrzymujące i samore­plikujące się układy, które dały początek prakomórkom. Z ana­liz astrochemicznych wynika, że w przestrzeni kosmicznej mogła zachodzić synteza związków organicznych, które na­stępnie opadały na…

  Więcej »
Back to top button
Close