Ewolucja

 • Photo of Skoro ludzie pochodzą od małp, to dlaczego małpy nie wymarły?

  Skoro ludzie pochodzą od małp, to dlaczego małpy nie wymarły?

  Skoro ludzie pochodzą od małp, to dlaczego małpy wciąż jeszcze żyją? Ten zaskakująco popularny argument odzwierciedla ignoran­cję antyewolucjonistów (kreacjonistów). Po pierwsze, ewolucjoniści nie twier­dzą, że człowiek pochodzi od małpy; mówią jedynie, że mał­py i ludzie mieli wspólnego przodka. Absurd tego zarzutu obnaża jego parafraza „skoro dzieci pochodzą od dorosłych, to dlaczego dorośli wciąż jeszcze ży­ją?”. Nowe gatunki powstają, gdy populacje…

  Więcej »
 • Photo of #008 Cel Życia i Taktyki

  #008 Cel Życia i Taktyki

  Nie wiem czy czytając poprzedni wpis zauważyliście, że ewolucyjne doskonalenie na dwóch kierunkach otworzyło nam możliwość zrozumienia jak samoistnie mogło dojść do powstania życia z cząstek chemicznych. Już nie musimy się koncentrować na tym, że życie wystartowało od jakiegoś pojedynczego, acz skomplikowanego obiektu i dalej poszło już drogą specjacji. Ten pierwszy dość skomplikowany obiekt mógł przecież powstać w wyniku integracji…

  Więcej »
 • Photo of Niewiele naukowych dowodów istnienia ewolucji

  Niewiele naukowych dowodów istnienia ewolucji

  Różnice zdań między biologami ewolucyjnymi wskazują, jak mało jest naukowych dowodów istnienia ewolucji Biolodzy ewolucyjni zawzięcie dyskutują na różne tematy: mechanizmów specjacji, tempa zmian ewolucyjnych, pocho­dzenia ptaków od dinozaurów, odrębności gatunkowej nean­dertalczyków i ludzi nowoczesnych anatomicznie oraz wiele innych. Są to typowe debaty, jakie toczą również przedsta­wiciele innych dziedzin nauki. Zarazem jednak ewolucja jest w biologii powszechnie przyjmowana jako fakt…

  Więcej »
 • Photo of Naukowcy wątpią w prawdziwość teorii ewolucji

  Naukowcy wątpią w prawdziwość teorii ewolucji

  Naukowcy coraz częściej wątpią w prawdziwość teorii ewolucji – prawda, czy fałsz? Nieco obrazoburcza teza, ale spróbujmy się z nią zmierzyć. To bowiem jeden z argumentów kreacjonistów, który pojawia się coraz częściej. Brak jest dowodów na taką tezę Brak jest dowodów, aby teoria ewolucji traciła zwolenników. Wy­starczy sięgnąć po jakikolwiek numer dowolnego recenzo­wanego czasopisma biologicznego, by znaleźć artykuły wspie­rające lub…

  Więcej »
 • Photo of Ewolucja jest nienaukowa?

  Ewolucja jest nienaukowa?

  Czy ewolucja jest nienaukowa? Makroewolucja i mikroewolucja oraz dowody na istnienie ewolucji. Obalenie fałszywej tezy kreacjonistów, że ewolucja jest nienaukowa. Postawmy taką tezę, którą często stawiają kreacjoniści i spróbujmy się jej przyjrzeć: Ewolucja jest nienaukowa, ponieważ nie da się jej sprawdzić ani sfalsyfikować. Twierdzenia ewolucjonistów dotyczą wydarzeń, których nikt nie obserwował i nie da się ich powtórzyć w laboratorium. Makroewolucja…

  Więcej »
Back to top button
Close