EwolucjaKreacjonizm

Dobór naturalny nie wyjaśnia powstawania nowych gatunków


Dobór naturalny może wyjaśnić fakt istnienia mikroewolucji, ale nie powstawanie nowych gatunków i wyższych jednostek systematycznych?

Dysponujemy obszerną wiedzą na temat mechanizmów po­wstawania gatunków w drodze doboru naturalnego. Przykła­dem może być model specjacji allopatrycznej, opracowany przez Ernsta Mayra z Harvard University. Oddzielenie barie­rą geograficzną jednej z populacji gatunku sprawia, że może ona podlegać odmiennym naciskom selekcyjnym, prowadzą­cym do jej odrębności. Jeśli różnice staną się tak duże, że osobniki izolowanej populacji nie będą krzyżowały się z osob­nikami populacji wyjściowej, będzie to oznaczało powstanie nowego gatunku.

Dobór naturalny jest najlepiej poznanym mechanizmem ewolucji

Dobór naturalny jest najlepiej poznanym mechanizmem ewolucji, ale biolodzy rozważają i stale badają możliwości powstawania nowych gatunków lub złożonych przystosowań wskutek mniej typowych zjawisk, m.in. genetycznych.

Lynn Margulis z University of Massachusetts i inni dowodzą na przykład, że niektóre organelle komórkowe, takie jak mito­chondria, wyewoluowały dzięki symbiozie pradawnych or­ganizmów. Zatem nauka nie kwestionuje ewolucji wskutek działania innych sił niż dobór. Jednak muszą one mieć cha­rakter naturalny; nie można odwoływać się do działań tajem­niczych rozumnych twórców, których istnienia naukowo nie udowodniono.

2 komentarzy

    1. @fatrno – Nie przeczytałem, ale się wypowiem 😉
      Robert wyraźnie napisał, że „nauka nie kwestionuje ewolucji wskutek działania innych sił niż dobór. Jednak muszą one mieć charakter naturalny”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close