22 czerwca 2018

  Formy przejściowe

  14 czerwca 2018

  Eksperyment Lenskiego – ewolucja długoterminowa

  16 maja 2018

  Ewolucja a kreacjonizm

  9 października 2018

  KREACJONIZM WIERZY BARDZIEJ W MAKROEWOLUCJĘ NIŻ NAUKA

  1 czerwca 2018

  Nieredukowalna złożoność

  Najnowsze wpisy

   6 czerwca 2018

   Przypadkowe powstanie życia?

   Czy życie mogło powstać przez przypadek? Kreacjoniści często twierdzą, że przypadkowe powstanie czegoś tak złożonego, jak cząsteczka białka, nie mówiąc…
   27 maja 2018

   Prawdziwość teorii ewolucji

   „Naukowcy coraz częściej wątpią w prawdziwość teorii ewolucji” Polemika z kreacjonistami Kreacjoniści często twierdzą, że naukowcy coraz częściej wątpią w…
   22 czerwca 2018

   Formy przejściowe

   Formy przejściowe w przyrodzie Kreacjoniści często twierdzą, że ewolucjoniści nie potrafią wskazać żadnych skamieniałości form przejściowych – na przykład istoty…

   Kreacjonizm

    10 czerwca 2018

    Koncepcja doboru naturalnego

    Przeżycie najlepiej dostosowanych Kreacjoniści często twierdzą, że  koncepcja doboru naturalnego to tautologia, bowiem przeżywają najlepiej dostosowani, a za najlepiej dostosowanych…
    18 maja 2018

    Polemika: „Ewolucja to tylko hipoteza”

    Ewolucja to tylko teoria, a nie fakt czy prawo naukowe? Chciałem w kilku wpisach, które sukcesywnie postaram się opublikować, odpowiedzieć…