EkologiaOpracowaniaRośliny

GMO – genetycznie zmodyfikowane organizmy i ewolucja

GMO – genetycznie zmodyfikowane rośliny i zwierzęta

Chociaż różne organizacje wydają się mieć odmienne opinie na temat tej powszechnie stosowanej techniki w świecie żywienia, faktem jest, że rolnictwo korzysta z roślin GMO od dziesięcioleci. Naukowcy wierzyli, że GMO będzie bezpieczniejszą alternatywą dla stosowania pestycydów w uprawach. Dzięki zastosowaniu inżynierii genetycznej naukowcy byli w stanie stworzyć rośliny, które są z natury odporne na szkodniki bez używania szkodliwych chemikaliów w procesie ich uprawy.

Stosunkowo nowa dziedzina

Ponieważ inżynieria genetyczna roślin i zwierząt jest stosunkowo nowym przedsięwzięciem naukowym, żadne długoterminowe badania nie były w stanie dać ostatecznej odpowiedzi na pytanie o bezpieczeństwo konsumpcji tych zmodyfikowanych organizmów. Badania nad tym zagadnieniem są kontynuowane i miejmy nadzieję, że naukowcy uzyskają odpowiedź, na temat bezpieczeństwa żywności zawierającej GMO, która nie będzie ani tendencyjna, ani sfabrykowana.

Badania środowiskowe

Przeprowadzono również badania środowiskowe genetycznie zmodyfikowanych roślin i zwierząt, aby zobaczyć wpływ zmienionych osobników na ogólny stan zdrowotny gatunku, jak również na ewolucję gatunków.

Niektóre problemy, które są obecnie badane, to skutki, jakie rośliny GMO i zwierzęta mają na dzikie rośliny i zwierzęta danego gatunku. Czy zachowują się jak gatunki inwazyjne i próbują konkurować z organizmami naturalnymi na danym obszarze i przejąć niszę, podczas gdy „normalne”, niezmodyfikowane organizmy zaczynają wymierać? Czy zmiana genomu daje tym z GMO pewien rodzaj korzyści, jeśli chodzi o naturalną selekcję? Co się stanie, gdy roślina zmodyfikowana genetycznie i zwykła roślina skrzyżują się? Czy genetycznie zmodyfikowane łańcuchy DNA będą częściej znajdowane u potomstwa, czy też będą one w dalszym ciągu zgodne z tym, co wiemy o proporcjach genetycznych?

GMO

Dobór naturalny a GMO

Jeśli organizmy GMO mają przewagę w doborze naturalnym i żyją wystarczająco długo, aby się rozmnażać, podczas gdy rośliny i zwierzęta dzikie zaczynają wymierać, co to oznacza dla ewolucji tych gatunków? Jeśli ta tendencja będzie się utrzymywać tam, gdzie zmodyfikowane organizmy wydają się mieć pożądaną adaptację, ma się rozumieć, że te dostosowania zostaną przeniesione na potomstwo następnej generacji i staną się bardziej rozpowszechnione w populacji. Jednakże, jeśli zmienia się środowisko, może się zdarzyć, że genetycznie zmodyfikowane genomy nie będą już korzystną cechą, wtedy dobór naturalny może zmienić populację w przeciwnym kierunku i sprawić, że dziki przedstawiciel danego gatunku odniesie większy sukces niż GMO.

Długofalowe skutki GMO

Nie opublikowano jeszcze ostatecznych badań długoterminowych, które mogłyby połączyć zalety i wady posiadania organizmów zmodyfikowanych genetycznie z dzikimi roślinami i zwierzętami. Dlatego też wpływ GMO na ewolucję ma charakter spekulacyjny i nie został jeszcze w pełni zbadany ani zweryfikowany.

Podczas gdy wiele krótkoterminowych badań wskazuje na obecność GMO w organizmach dziko żyjących, nie określono jeszcze skutków długoterminowych, które wpłyną na ewolucję gatunków. Dopóki te długoterminowe badania nie zostaną zakończone, zweryfikowane i poparte dowodami, hipotezy te będą nadal przedmiotem dyskusji zarówno naukowców, jak i społeczeństwa.

GMO

Wasze zadanie na temat GMO

Dzisiejszy artykuł nie odpowiada jednoznacznie na pytania dotyczące ewolucji i GMO, gdyż ze względu na brak wystarczających danych, nie jesteśmy w stanie takiej jednoznacznej odpowiedzi udzielić. Ciekawi jednak jesteśmy Waszego zdania na temat organizmów modyfikowany genetycznie (GMO) – czy jesteście za lub przeciw i jaki są Wasze przemyślenia i argumenty popierające dane twierdzenie.

Polecamy


Baza Dinozaurów

9 komentarzy

  1. Ja nie ma nic przeciwko GMO. Od lat spożywamy taką żywność, piękne pomidory i inne owoce, nawet zwierzęta i jakoś ludzkość żyje dłużej niż kiedyś. Nie widać więc jakichś złych skutków GMO.

      1. nigdy nie będziemy znali, bo zawsze będzie jakieś „ale”, zawsze będą grupy, którym to się nie będzie podobało, zawsze będą teorie spiskowe, itp.

  2. Ludzie to też już takie GMO po zjedzeniu tych wszystkich produktów modyfikowanych. Niedługo będziemy świecili w ciemnościach 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button