GadyOpracowaniaOwadyPtakiRybySsakiZwierzęta

Homoseksualizm wśród zwierząt

Przykłady zwierząt przejawiających zachowania homoseksualne

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów będących dowodem na powszechność zachowań homoseksualnych wśród zwierząt. Lista ta mogłaby być o wiele dłuższa, wzbogacona na przykład o hieny, pingwiny czy… muszki owocowe. My skupimy się na innych, ale równie interesujących przedstawicielach królestwa zwierząt. Powszechne homoseksualne zachowania wśród łabędzi czarnych opisaliśmy w komentarzu do artykułu opisującego te piękne ptaki: Łabędzie.

Żyrafy.

Ssaki

Delfiny

Wśród delfinów słodkowodnych inia (Inia geoffrensis) obserwuje się prawdziwe orgie, w których udział bierze 3-5 młodych samców, czasem 1-2 samice. Sam akt seksualny nie ma na celu typowej penetracji, jest on raczej zbliżony do seksu oralnego. W niewoli między samcami dochodzi do penetracji otworu na czubku głowy pełniącego funkcję nozdrzy. Samce tego gatunku kopulują czasem z samcami delfina amazońskiego, zwanego tucuxi (Sotalia fluviatilis).

Kilka innych gatunków delfinów uskutecznia podobne zachowania, jednak najlepiej zbadano je u butlonosów (Tursiops truncatus). Homoseksualizm obejmuje zarówno samce, jak i samice.

Kiedy samica pragnie zbliżenia z inną samicą, kieruje swój dziób do jej narządów rozrodczych. Samce natomiast pocierają się swoimi genitaliami w trakcie pływania, dlatego nierzadko można zaobserwować dwa osobniki połączone brzuchami. Czasem między samcami dochodzi także do seksu analnego.

Podejrzewa się, że wszystkie te zachowania mają na celu zacieśnianie więzi i umiejętność współpracy podczas obrony młodych i poszukiwania partnerek.

Samce butlonosa chętnie wchodzą w kontakty homoseksualne z samcami delfina uzdeczkowego (Stenella frontalis).

Butlonos, delfin butlonosy (Tursiops truncatus).

Słonie

Zarówno słonie afrykańskie, jak i azjatyckie przejawiają zachowania homoseksualne, obejmujące ocieranie się o siebie, splatanie trąb i wsadzanie ich do ust partnera.

Wśród samców jest to rodzaj zacieśniania więzi, okazywania czułości. Samce, które zazwyczaj żyją samotnie, przyłączają się czasem do tzw. grup kawalerskich składających się z 1 starszego samca i 2 młodszych. W grupach tych powszechnie dochodzi do kontaktów homoseksualnych, a relacje te mogą trwać latami. Podobne zachowanie nie są obce także samicom.

Słonie afrykańskie (Loxodonta africana).

Szympansy bonobo

Ich rozwiązłość seksualna jest powszechnie znana i nadal badana. W przeciwieństwie do innych naczelnych gatunek ten tworzy społeczności oparte na matriarchacie i biseksualizmie. W obrębie społeczności spotyka się seksualne relacje między samicami i samcami, ale te pierwsze występują częściej – ok. 60% wszystkich rodzajów aktywności seksualnej ma miejsce między co najmniej dwiema samicami.

Uważa się także, że relacje homoseksualne w obrębie gatunku bonobo występują z najwyższą częstotliwością pośród wszystkich małp człekokształtnych i ssaków naczelnych (nie wyłączając człowieka). Funkcją tych zachowań jest głównie zażegnywanie sporów i rozluźnienie napiętej atmosfery.

Seks wśród bonobo jest lekarstwem na wszelkie problemy oraz formą spędzania czasu.

Szympans karłowaty, bonobo (Pan paniscus).

Lwy

Do stosunków homoseksualnych dochodzi także u króla zwierząt. Nie tylko samce, ale również samice odbywają tego rodzaju stosunki płciowe. Nie chodzi jednak o samą kopulację, ale poprzedzające ją czułości: pieszczenie, przytulanie i lizanie.

Stosunków między samicami nie zaobserwowano na wolności, można je obserwować jedynie w ogrodach zoologicznych.

Homoseksualizm wśród zwierząt – lwy.

Owce

U owiec domowych zachowania homoseksualne zadziwiają o tyle, że mogą one zastępować relacje heteroseksualne.

U około 8% badanych samców owcy domowej wykryto różnice wielkości pewnego rejonu mózgu (w skrócie oSDN) – u baranów homoseksualnych obszar ten był o 50% większy niż u samców heteroseksualnych. Miało to również związek z gospodarką hormonów płciowych przekształcających testosteron w estradiol (forma estrogenu).

Okazuje się zatem, że preferencje seksualne u owiec mogą mieć ścisły związek z budową mózgu oraz jego mechanizmami syntetyzującymi estrogen. Wyniki tych badań nadal nie są jednak potwierdzone przez grono naukowe.

Homoseksualizm wśród zwierząt  – owce.

Inne ssaki

Pośród ssaków przejawiających zachowania homoseksualne można wymienić również makaki czy pawiany. Lista ssaków, u których zachowania homoseksualne są powszechne:

Bizony amerykańskie.

Poprzednia strona 1 2 3Następna strona

Baza Dinozaurów

14 komentarzy

  1. Tak jak i u ludzi, u większości (lecz nie u wszystkich) zwierząt wyższych homoseksualizm jest wynaturzeniem, niczym innym. Tam gdzie liczebność populcji jest nadzorowana przez człowieka i nie dochodzi do selekcji naturalnej następuje patologia zachowań społecznych i związanych z instynktem przetrwania. Wielu zwierzętom badanym w kierunku homoseksualizmu podawano hormony by sprowokować je do nienaturalnych zachowań. Problemem jest też coraz mniejsza różnorodność puli genowej w populacjach wielu gatunków zwierząt na świecie. Obserwowane w akwariach zjawisko potwierdza tezę, iż homoseksualizm jest zwykłym wynaturzeniem. Samice skalara (Pterophyllum scalare), w przypadku braku samca często inicjują tarło. Po jego nieudanym przebiegu (brak potomstwa) zwykle dochodzi u nich do ostrych walk. W przypadku pojawienia się samca, samice definitywnie tracą sobą zainteresowanie lub co najwyżej rywalizują o jego względy. Skalary blisko ze sobą spokrewnione często zatracają u siebie naturalne zachowania lub mają je zaburzone. Widać to wyraźnie, gdy połączy się je z osobnikami pochodzącymi z odłowu, które są silniejsze genetycznie i prezentują właściwy behawioryzm dla swojego gatunku. Większość udomowionych zwierząt nie była poddawana selekcji naturalnej, tylko ingerował w nią człowiek, stąd przypadki homoseksualizmu np. u psów – dla porównania – u dziko żyjących wilków (zdrowych genetycznie) takie sytuacje nie mają miejsca. Przypadki kopulacji u samców bizonów często mają miejsce, gdy u samic kończy się okres rui, a hormony samców nadal wskazują na prokreację… poza tym ten gatunek również wykazuje bardzo bliskie spokrewnienie – został odtworzony liczebnie po niemal całkowitym wyginięciu, a naukowcy mogli polegać tylko na ostałej, niewielkiej ilości osobników, o niezbyt dużym zróżnicowaniu puli genetyczej – tyle. Poza tym u niektórych gatunków ptaków płeć jest tak trudna do odgadnięcia, że bez specjalistycznych badań, trudno to ustalić, bazując tylko na samych obserwacjach. Kolejna sprawa – lizanie w świecie zwierząt często ma inne znaczenie, niż w ludzkim odniesieniu do tego terminu. Zwykle jest to inna forma przyjacielskich relacji niż ta przyjęta w ludzkim świecie – większość zwierząt nie posiada bowiem rąk, a będące ich anatomicznym odpowiednikiem przednie łapy/kopyta/płetwy, itp.- mają ograniczone funkcje. Stąd filmy o wzajemnych „pieszczotach” między samcami lwów, lecz brak jakichkolwiek udokumentowanych przypadków kopulacji między dziko żyjącymi samcami tego gatunków. Zdarzają się jedynie w ogrodach zoologicznych, gdzie nie dochodzi do selekcji naturalnej i nie spełniane są czynniki warunkujące prawidłowy behawioryzm tych zwierząt… co ważniejsze – nie potwierdzono jak dotąd żadnych przypadków właściwej penetracji seksualnej między samcami lwów żyjących w niewoli.

      1. Jeśli zwierzę nie ma wpływu człowieka = (nie zawsze,są wyjątki) brak homoseksualizmu 😉 .
        Jeśli natomiast zwierzę ma kontakt z człowiekiem = dość duża szansa na homoseksualizm 😉 .

  2. Człowiek to najgorsza patalogia na tej pijackiej planecie tez mi wielki pan tego całego świata co najwyżej swoich zwierzęcych instynktów

  3. Przepraszam bardzo ale w artykule znajduję się ewidentny błąd co do zachowań homoseksualnych pingwinów, dawno już udokumentowano iż samce łączą się w pary homoseksualne by radzić sobie z nadmiarem testosteronu a ich związki wcale nie są trwałe gdyż pingwiny łączą się w pary na jeden sezon a nie na całe życie a więź z samicą jest bardziej ucementowana ze względu na posiadanie wspólnego potomstwa. Nawet w słynnym przypadku dwóch pingwinów z ogrodu zoologicznego Roya i Silo, którym podrzucono jajko i którzy wspólnie wychowali samice Tango pomijany jest fakt, że jeden z nich (Silo) po dłuższym czasie związał się z samicą. Także proszę o weryfikację niektórych informacji bo mogą Państwo wprowadzać ludzi w błąd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button