GadyOpracowaniaOwadyPtakiRybySsakiZwierzęta

Homoseksualizm wśród zwierząt

Owady

Ważki

U samców tych drapieżnych owadów obserwuje się zachowania homoseksualne. Przebiegają one podobnie jak w parze heteroseksualnej.

U samców pełniących rolę samic obserwuje się charakterystyczne urazy głowy, które pozostają także po tradycyjnej kopulacji.

Badania 11 gatunków ważek pokazały, że uszkodzenia te występują u 20-80% samców, co świadczy o wysokiej częstotliwości występowania seksu homoseksualnego między samcami.

Homoseksualizm wśród zwierząt – ważki.

Inne owady

Pośród owadów, tego typu zachowania zaobserwowano również u muszek owocowych, pluskwy domowej również zaliczają się do tego grona.

Gady

Rychliki – jaszczurki z rodzaju tejowatych – rozmnażają się przez partenogenezę (dzieworództwo), dlatego liczba samców w całej populacji jest bardzo mała. Sam sposób rozmnażania jest natomiast nietypowy.

Samice angażują się w zachowania seksualne mające na celu stymulację procesu owulacji swych partnerek.

Samice młode, posiadające niski poziom hormonów płciowych pełnią rolę „samców”, samice dojrzałe, mogące się rozmnażać, są natomiast stroną uległą.

Żeńskie osobniki pełniące funkcję samców przeprowadzają zaloty, a następnie łączą się w homoseksualne pary wykonując ruchy przypominające kopulację. Choć zachowanie to nie prowadzi do zapłodnienia, zwiększa sukces reprodukcyjny dzięki regulowaniu gospodarki hormonalnej.

Jaszczurki również przejawiają zachowania homoseksualne.

Ptaki

Pośród ptaków jet wiele gatunków przejawiających skłonności homoseksualne. Wymienić warto: Alki, mewy (od 10-15% samic przejawia takie zachowania) czy czarne łabędzie, u których aż 25% par to związki homoseksualne. Ptaki przejawiające zachowania homoseksualne:

Czarne łabędzie.

Ryby

Pośród ryb zachowania homoseksualne również są dość powszechne.

Homoseksualizm wśród zwierząt – ciekawostki

 • Badania z marca 2011 r. wykazały, że na orientację seksualną myszy wpływa serotonina. U muszek owocowych natomiast hamowanie przepływu dopaminy skutkowało wygaszeniem zachowań homoseksualnych.
 • Stosunki homoseksualne są powszechne i częste u samic i samców słoni azjatyckich w niewoli. Składa się na nie ok. 45% wszystkich kontaktów seksualnych.
 • Homoseksualizm występuje także u samców makaków japońskich (Macaca fuscata). Preferują zazwyczaj partnerów w podobnym wieku.
 • Badania homoseksualizmu zwierząt trwają od 1999 r. Do dzisiaj sklasyfikowano ok. 500 gatunków wykazujących podobne preferencje.
 • Zauważono, że relacje homoseksualne zwierząt cechuje większa delikatność, wylewność i kreatywność niż relacje heteroseksualne.
Pingwiny cesarskie.

Polecamy:

Poprzednia strona 1 2 3

Baza Dinozaurów

14 komentarzy

 1. Tak jak i u ludzi, u większości (lecz nie u wszystkich) zwierząt wyższych homoseksualizm jest wynaturzeniem, niczym innym. Tam gdzie liczebność populcji jest nadzorowana przez człowieka i nie dochodzi do selekcji naturalnej następuje patologia zachowań społecznych i związanych z instynktem przetrwania. Wielu zwierzętom badanym w kierunku homoseksualizmu podawano hormony by sprowokować je do nienaturalnych zachowań. Problemem jest też coraz mniejsza różnorodność puli genowej w populacjach wielu gatunków zwierząt na świecie. Obserwowane w akwariach zjawisko potwierdza tezę, iż homoseksualizm jest zwykłym wynaturzeniem. Samice skalara (Pterophyllum scalare), w przypadku braku samca często inicjują tarło. Po jego nieudanym przebiegu (brak potomstwa) zwykle dochodzi u nich do ostrych walk. W przypadku pojawienia się samca, samice definitywnie tracą sobą zainteresowanie lub co najwyżej rywalizują o jego względy. Skalary blisko ze sobą spokrewnione często zatracają u siebie naturalne zachowania lub mają je zaburzone. Widać to wyraźnie, gdy połączy się je z osobnikami pochodzącymi z odłowu, które są silniejsze genetycznie i prezentują właściwy behawioryzm dla swojego gatunku. Większość udomowionych zwierząt nie była poddawana selekcji naturalnej, tylko ingerował w nią człowiek, stąd przypadki homoseksualizmu np. u psów – dla porównania – u dziko żyjących wilków (zdrowych genetycznie) takie sytuacje nie mają miejsca. Przypadki kopulacji u samców bizonów często mają miejsce, gdy u samic kończy się okres rui, a hormony samców nadal wskazują na prokreację… poza tym ten gatunek również wykazuje bardzo bliskie spokrewnienie – został odtworzony liczebnie po niemal całkowitym wyginięciu, a naukowcy mogli polegać tylko na ostałej, niewielkiej ilości osobników, o niezbyt dużym zróżnicowaniu puli genetyczej – tyle. Poza tym u niektórych gatunków ptaków płeć jest tak trudna do odgadnięcia, że bez specjalistycznych badań, trudno to ustalić, bazując tylko na samych obserwacjach. Kolejna sprawa – lizanie w świecie zwierząt często ma inne znaczenie, niż w ludzkim odniesieniu do tego terminu. Zwykle jest to inna forma przyjacielskich relacji niż ta przyjęta w ludzkim świecie – większość zwierząt nie posiada bowiem rąk, a będące ich anatomicznym odpowiednikiem przednie łapy/kopyta/płetwy, itp.- mają ograniczone funkcje. Stąd filmy o wzajemnych „pieszczotach” między samcami lwów, lecz brak jakichkolwiek udokumentowanych przypadków kopulacji między dziko żyjącymi samcami tego gatunków. Zdarzają się jedynie w ogrodach zoologicznych, gdzie nie dochodzi do selekcji naturalnej i nie spełniane są czynniki warunkujące prawidłowy behawioryzm tych zwierząt… co ważniejsze – nie potwierdzono jak dotąd żadnych przypadków właściwej penetracji seksualnej między samcami lwów żyjących w niewoli.

   1. Jeśli zwierzę nie ma wpływu człowieka = (nie zawsze,są wyjątki) brak homoseksualizmu 😉 .
    Jeśli natomiast zwierzę ma kontakt z człowiekiem = dość duża szansa na homoseksualizm 😉 .

 2. Człowiek to najgorsza patalogia na tej pijackiej planecie tez mi wielki pan tego całego świata co najwyżej swoich zwierzęcych instynktów

 3. Przepraszam bardzo ale w artykule znajduję się ewidentny błąd co do zachowań homoseksualnych pingwinów, dawno już udokumentowano iż samce łączą się w pary homoseksualne by radzić sobie z nadmiarem testosteronu a ich związki wcale nie są trwałe gdyż pingwiny łączą się w pary na jeden sezon a nie na całe życie a więź z samicą jest bardziej ucementowana ze względu na posiadanie wspólnego potomstwa. Nawet w słynnym przypadku dwóch pingwinów z ogrodu zoologicznego Roya i Silo, którym podrzucono jajko i którzy wspólnie wychowali samice Tango pomijany jest fakt, że jeden z nich (Silo) po dłuższym czasie związał się z samicą. Także proszę o weryfikację niektórych informacji bo mogą Państwo wprowadzać ludzi w błąd

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button