Ameryka PnGóryJezioraParki NarodowePodróżeZwierzęta

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych

Istnieją miejsca, które nawet mimo najlepszej ochrony mogą w niedługim czasie przestać istnieć w obecnej formie. Do takich miejsc należy Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych. Jeden z najpiękniejszych parków Ameryki Północnej, słynący z pierwotnych lasów iglastych i wielu lodowców, może w niedługim czasie bardzo się zmienić za sprawą zmian klimatu.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych znajduje się w północnej części stanu Waszyngton. Został utworzony w celu ochrony unikalnej przyrody gór, a właściwie całego zestawu różnych środowisk. Na tym terenie znaleźć można zarówno gęste lasy iglaste, jak też górskie łąki, zarośla, a także lodowce, które są dumą i jednym z symboli parku.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Historia Parku

Obecny wygląd Parku Narodowego Północnych Gór Kaskadowych ukształtował się po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, około 10 tys. lat temu. Jednocześnie w rejon ten zaczęli przybywać piersi osadnicy.

W późniejszych stuleciach w rejonie obecnego parku przebywały plemiona żyjące z rybołówstwa i polowań. Ich członkowie podejmowali dalekie wyprawy piesze i konne. Aby je ułatwić, wypalali ścieżki wśród roślinności – zwyczaj ten praktykowany jest w niektórych miejscach do dziś. W XX w. liczba rdzennej ludności gwałtownie zmniejszyła się na skutek kontaktu z przybyszami z Europy. Mimo raczej przyjaznych stosunków osadnicy przynieśli ze sobą śmiertelne dla tubylców choroby.

Pierwszym białym podróżnikiem w Górach Kaskadowych był Szkot Alexsander Ross, który pracował dla przedsiębiorstwa zajmującego się handlem futrami. Wraz z pomocnikami w 1811 r. zbudował on osadę zwaną Fort Okanogan, która stałą się zalążkiem istniejącego dzisiaj miasta uważanego za najstarsze w stanie Waszyngton. W XIX w. była ważnym ośrodkiem handlu skórami.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Sytuacja zmieniła się w połowie XIX w., gdy oprócz traperów w Górach Kaskadowych pojawiło się wojsko i osadnicy. Obszar ten stał się intensywnie badany – poszukiwano złota, srebra i minerałów. W rejonie wzrosła liczba osad, rozpoczęto też budowę dróg i linii kolejowych. Rozwijał się również przemysł drzewny.

W 1892 r., po tym, jak z sukcesem utworzono parki narodowe Yellowstone i Yosemite, uczeni napisali petycję, pod którą podpisało się wielu miłośników przyrody – twierdzili oni, że Góry Kaskadowe są „cenniejsze niż Szwajcaria” i zasługują na ochronę.

W 1897 r. utworzono tu rezerwat leśny. W latach 1916-21 podejmowano próby utworzenia parku narodowego, jednak sytuacja polityczna na świecie sprawiła, że sprawę odsunięto na dalszy plan. Poza tym wielu miejscowych przedsiębiorców twierdziło, że utworzenie parku wywoła zapaść ekonomiczną regionu.

Dopiero w 1966 r. pomysł powrócił. Zdecydowano się utworzyć park w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania przemysłu drzewnego, który do dziś odgrywa tam ogromną rolę. Wreszcie 2 października 1968 r. uchwalono powstanie Parku Narodowego Północnych Gór Kaskadowych w obecnej postaci.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Geografia

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych cechuje się ogromną rozpiętością wysokości. Najniżej położone na zachodzie doliny znajdują się na wysokości zaledwie 120 m n.p.m., podczas gdy najwyższy szczyt ma wysokość 2810 m.

Na terenie parku znajduje się ponad 300 lodowców. Jest to więcej niż w jakimkolwiek parku narodowym poza Alaską. W 2009 r. zajmowały one łączną powierzchnię 110 km2, przy czym największy z nich mierzył 7 km2. Obecnie ich powierzchnia jednak systematycznie się zmniejsza, co wpływa również na przepływ wód w strumieniach górskich i rzekach.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Klimat

Cechą charakterystyczną parku jest znacznie zróżnicowanie klimatu po obu stronach gór. Opady są znacznie większe na zachodnich stokach niż na wschodnich (nawet o 190 mm w skali roku). Również zimą opady śniegu na zachodzie są znacznie większe w zachodniej części parku – przez całą zimę różnica w wysokości opadów śniegu sięga nawet 10 m.

Śnieg utrzymuje się na terenie zachodniej części parku długo, ponad 6 miesięcy, przykrywając również drogę stanową nr 20 będącą jedyną trasą przebiegającą przez park. Z tego powodu droga jest zamknięta od końca listopada do końca kwietnia. Usuwanie śniegu z drogi jest w tym czasie niemożliwe z powodu ciągłego i znacznego zagrożenia lawinami śnieżnymi. Wschodnia część parku cechuje się innymi warunkami. Jest tam znacznie bardziej sucho i dużo cieplej – latem temperatury sięgają nawet 32°C.

Dawniej na wysokości powyżej 1200 m utrzymywała się stale temperatura nie wyższa niż 2,77°C – jest to 5 stopni w skali Fahrenheita, co w rozumieniu amerykańskim oznacza, że panowała tam wieczna zima. Od końca la 50. XX w. zauważono przesuwanie się tej granicy – obecnie granica wiecznej zimy znajduje się o 200 m wyżej niż 50 lat temu.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Pożary

W Parku Narodowym Północnych Gór Kaskadowych pożary odgrywają szczególną rolę. Występują tutaj rośliny iglaste, w przypadku których pożary są często bardzo pomocne w rozwoju. Na obszarze parku naturalnie zdarzały się raz na kilkadziesiąt lat spontaniczne pożary. W znacznym stopniu ukształtowały one obecny skład flory parku.

Pożary były też od setek lat wywoływane przez rdzennych mieszkańców w celu oczyszczania dróg. Niestety dzisiaj, z powodu zmian klimatycznych, często wymykają się one spod kontroli i pochłaniają ogromne obszary lasu. Aby pogodzić konieczność zachowania zasobów parku, a jednocześnie uwzględnić tradycje i specyfikę tutejszej roślinności, służby parku wyznaczyły kilka rejonów, gdzie pożary są bezwzględnie gaszone oraz te, w których mogą się w kontrolowany sposób rozprzestrzeniać.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Przyroda

Park Narodowy Gór Kaskadowych jest jednym z najbardziej zróżnicowanych w USA pod względem różnorodności siedlisk i organizmów. Mają na to wpływ znaczne różnice w mikroklimacie różnych obszarów parku oraz znaczna rozpiętość wysokości. Prawdopodobnie w żadnym innym parku narodowym w USA nie żyje tak wiele gatunków roślin naczyniowych – jest ich tutaj aż 1630.

Niemal połowę powierzchni parku zajmuje pierwotny las iglasty; jego elementy są spotykane do granicy lasu, na wysokości 2100 m. Na wysokości do 610 m najpospolitsze drzewa to żywotnik olbrzymi, choina zachodnia oraz daglezja zielona. Powyżej 610 m las tworzy głównie jodła wonna oraz choina górska. Powyżej 2100 m spotykane są głównie rośliny zielne, niskie zarośla i trawy. Za swoisty symbol parku uchodzi wysokogórska sosna Pinus albicaulis. Rośnie ona w bardzie suchych rejonach na wysokości powyżej 1500 m.

Na terenie parku żyje 75 gatunków ssaków, w tym kojoty, rysie, pumy, wydry rzeczne i czarne niedźwiedzie, a także liczne wapiti i łosie, a także bobry, susły. Na większych wysokościach spotykany jest kozioł śnieżny oraz owca kanadyjska. Stwierdzono również występowanie 10 gatunków nietoperzy. Za zagrożone wyginięciem na terenie parku uważane są wilki.

Pierwotnie teren parku był siedliskiem niedźwiedzi grizzly, jednak ten gatunek został tam wytępiony już w 1860 r. Uczeni są zdania, że obszar ten jest idealnym środowiskiem dla tych niedźwiedzi, jednak niemal się ich tutaj nie spotyka. Dlatego przygotowano plan reintrodukowania gatunku – docelowo ma być tutaj przewiezionych  ok. 200 grizzly z innych części kraju.

Na terenie parku zanotowano występowanie ok. 200 gatunków ptaków, 7 gatunków gadów oraz kilka rzadkich płazów, w tym pacyfotrytona szorstkiego, w którego skórze występuje jedna z najsilniejszych na świecie naturalnych trucizn. W wodach na obszarze parku żyje 28 gatunków ryb, w tym łososie i pstrągi.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Turystyka

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych znajduje się zaledwie 160 km od Seattle. Czyni to z niego jeden z najłatwiej dostępnych parków narodowych w USA. To również znacznie usprawnia pracę służb parku i ułatwia kontrolę ruchu turystycznego – w miejscach, gdzie istnieją drogi, utworzono strefy rekreacji, podczas gdy z dala od nich można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach i jedynie pieszo. W przeciwieństwie do wielu innych obiektów tego typu, w parku tym nie pobiera się opłat za wstęp.

Zwiedzanie parku jest możliwe praktycznie wyłącznie pieszo. Wyznaczono na jego terenie ok. 640 km tras, które w kilku przypadkach przeprowadzone są przez opuszczone osady z dawnych lat. Na terenie parku utworzono też obszary rekreacji, gdzie można wjechać samochodem. Istnieją tam jednak limity wjazdów w celu ochrony przez przepełnieniem. Możliwe jest dokonanie rezerwacji.

Park jest popularnym celem miłośników wspinaczki wysokogórskiej i skałkowej. Istnieją miejsca, w których można się legalnie wspinać. Niektóre z nich są przeznaczone na jednodniowe wypady, inne wymagają kilkudniowych eskapad i są uważane za wymagające nawet dla doświadczonych alpinistów.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Zagrożenia

Park Narodowy Gór Kaskadowych boryka się obecnie z wieloma problemami wynikającymi z globalnych zmian klimatycznych. Pierwotna bioróżnorodność parku jest zaburzona przez gatunki obce, które jednak nie są rozsiewane umyślnie, lecz za sprawą wiatru i przyczepiania się nasion do ubrań lub samochodów.

Naukowcy wiele uwagi poświęcają sośnie Pinus albicaulis. W 2018 r. stwierdzono, że aż 28% drzew tego gatunku to martwe pnie, zaś 30% jest zainfekowanych pasożytniczymi grzybami. Spadek liczebności tej sosny silnie wpływa na faunę – jej bogate w tłuszcz nasiona są podstawą pożywienia wielu zwierząt, zwłaszcza gryzoni i ptaków.

Przyszłość parku jest w dużej mierze uzależniona od zmian klimatycznych. Stwierdzono, że na przestrzeni ostatnich 150 lat powierzchnia lodowców zmniejszyła się tu aż o 40%. Przepływająca przez park rzeka Skagit, w znacznej mierze zasilana przez topniejące wody lodowców, zmniejszyła przepływ o ¼. Zmiany te przybierają w ostatnich latach na sile.

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Szczegółowe dane

Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych

  • Nazwa angielska: North Cascades National Park
  • Data założenia: 2 października 1968 r.
  • Powierzchnia: 2042 km2
  • Liczba odwiedzających: 30 085 (w 2018 r.)
Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Ciekawostki

  • Park Narodowy Gór Kaskadowych jest uważany za jeden z tych przykładów, na których najwyraźniej daje się zauważyć wpływ człowieka na klimat. Z tego powodu jest uważnie obserwowany przez klimatologów.
  • Park jest jedną z najlepiej zachowanych ostoi pierwotnych lasów w USA, mimo że wszędzie dookoła istnieje dobrze rozwinięty przemysł, a zaledwie 190 km dalej znajduje się wieki międzynarodowy port lotniczy.
Park Narodowy Północnych Gór Kaskadowych (North Cascades National Park)

Polecamy


Baza Dinozaurów

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button