DinozauryDinozaury roślinożerneJura

Amficelias (Amphicoelias) – największy dinozaur?

Amficelias (Amphicoelias) fragillimus – najdłuższy znany dinozaur?

Amficelias (Amphicoelias) / Maraapunisaurus fragillimus to zauropod należący do rodziny diplodoków (Diplodocoidea). 120 ton wagi, 60 metrów długości – król dinozaurów wagi ciężkiej.

Diplodoki (Diplodocidae) to rodzina zauropodów, której nazwa oznacza „dwubelkowe”. Do diplodoków należą największe i najdłuższe dinozaury, jakie kiedykolwiek stąpały po Ziemi. Rodzina ta obejmuje takie dinozaury jak Diplodocus czy Supersaurus (ok. 34 m długości).

Amficelias (Amphicoelias) – „dwuwklęsły”

Amficelias (Amphicoelias) został zakwalifikowany przez Edwarda Drinkera Cope’a (amerykański paleontolog 1840-1897) do rodziny Diplodocoidea. Podstawą do tego był pojedynczy uszkodzony kręg, który niestety zaginął.

Na przestrzeni lat wyróżnione zostały trzy gatunki amficeliasa:

 • Amficelias (Amphicoelias) fragillimus
 • Amficelias (Amphicoelias) altus
 • Amficelias (Amphicoelias) latus – synonim: Camarasaurus supremus

Amficelias (Amphicoelias) altus opisany został na podstawie dwóch kręgów, kości łonowej oraz kości udowej.

Amficelias (Amphicoelias)
Amficelias (Amphicoelias)

Gdzie i kiedy został odkryty

Szczątki Amficeliasa fragillimusa znalezione zostały w Kolorado (USA) w roku 1878. Odnaleziona skamielina pojedynczego kręgu była bardzo słabo zachowana. Zdumiewające były jednak jej rozmiary – 1,5 m wysokości.

Co oznacza nazwa Amficeliasa fragillimus?

Edward D. Cope nazwał go Amphicoelias fragillimus. Fragillimus (z języka łacińskiego) oznacza „bardzo kruchy”. Określenie to odnosiło się do kruchości odnalezionej skamieliny. Stąd nazwę potencjalnie największego dinozaura w historii Ziemi można przetłumaczyć jako „Dwuwklęsły i bardzo kruchy”… Nazwa raczej mało medialna.

Amphicoelias fragillimus - porównanie wymiarów.
Amphicoelias fragillimus – porównanie wymiarów.

Czy Amficelias (Amphicoelias) fragillimus był największym dinozaurem?

Jeśli przyjmiemy założenie, że Amficelias fragillimus w ogóle istniał (nie ma bowiem pewności, że Edward Cope rzeczywiście posiadał opisany przez siebie kręg – znane są jedynie pozostawione przez niego szkice i zapiski), to opierając się na przynależności do rodziny diplodoków (podobnie niepewnej), można przyjąć zakładając podobne proporcje, że dinozaur ten mógł rzeczywiście być najdłuższym znanym dinozaurem i jednym z dinozaurów o największej wadze (122 tony).

Czy Amficelias (Amphicoelias) fragillimus był najwyższym dinozaurem?

Przyjmując założenia wskazane powyżej, można dość jednoznacznie stwierdzić, że Amficelias fragillimus nie należał do grupy najwyższych dinozaurów. Związane to było z jego budową typową dla diplodoków, które miały jak na zauropody stosunkowo „delikatną” budowę o długich szyjach, dla których przeciwwagą były bardzo długie ogony. Kończyny tylne zaś były dłuższe od kończyn przednich – patrz wymiary. Wyższe zatem były dinozaury, których budowa przypominała dzisiejsze żyrafy (dłuższe kończyny przednie): Brachiozaury, Zauroposejdon, PuertazaurAlamozaur, czy odkryty w 1987 roku Argentynozaur.

Amficelias (Amphicoelias)
Amficelias (Amphicoelias)

Kruche podstawy szacowanych wymiarów

Przyjmując, że Amficelias (Amphicoelias) fragillimus rzeczywiście istniał (a przede wszystkim, że istniał kręg opisany przez Cope’a), trzeba mieć na względzie, jak kruche są podstawy do szacowanie jego długości i wagi – oparte na przesłankach klasyfikacji i porównań proporcji z rodziną diplodoków. Jednocześnie analizując wielkość dinozaurów, warto zwrócić uwagę, że wszystkie największe, najdłuższe i najcięższe dinozaury za wyjątkiem diplodoka oraz brachiozaura (największy kompletny szkielet – 13.27 m wysokości – znajduje się muzeum w Berlinie – Museum für Naturkunde) odtworzone lub opisane zostały jedynie na podstawie fragmentów odnalezionych kości – patrz rysunek poniżej.

Diplodoki: A: Amficelias (Amphicoelias) fragillimus, B: Diplodok (Diplodocus), C: Seismozaur, (Seismosaurus), D: Superzaur (Supersaurus). Brachiozaury: E: Zauroposejdon (Sauroposeidon). Tytanozaury: F: Argentynozaur (Argentinosaurus) –  wersja Kennetha Carpentera z 2006 roku, G: Paralitytan (Paralititan stromeri), H: Antarktozaur (Antarctosaurus) – niekompletne szkielety posłużyły do opisania poszczególnych gatunków dinozaurów.

Wątpliwości

Najnowsze badania coraz częściej skłaniają się ku tezie, że dinozaury były jednak sporo lżejsze, niż pierwotnie zakładano – artykuł na ten temat już wkrótce. Trzeba mieć bowiem świadomość, jak gigant taki jak Amficelias (Amphicoelias) fragillimus mógłby się w ogóle poruszać po lądzie? 60 metrów długości i waga 120 ton kontrolowana przez niezwykle mały mózg. Amficelias mógłby mieć trudności z opanowanie swego cielska i z samym procesem poruszania. Zwłaszcza, że miał występować na sawannach, w przeciwieństwie do założeń przyjmowanych przez część paleontologów dotyczących brachiozaurów, które lepiej mogły odnajdować się brodząc w wodzie (wyporność) dla zmniejszenia ciężaru swego ciała.

Kenneth Carpenter (amerykański paleontolog) zajmujący się badaniem dinozaurów wysunął teorię wg której Amficelias fragillimus miał żerować nocą na sawannach, a dzień spędzać w lasach w poszukiwaniu cienia i spokoju. Wg nas, ta teoria ma wiele słabych punktów – po pierwsze nie widzimy technicznej możliwości poruszania się 60-metrowego dinozaura w lesie. Po wtóre wbrew tezie wysuniętej przez Carpentera, nie zyskałyby te giganty tam spokoju, lecz jako bezbronne (niemożność poruszania się na boki pomiędzy drzewami) byłyby łatwym celem drapieżnych dinozaurów.

Amficelias fragillimus oraz Bruhathkayosaurus uważane są za nomen dubium – czyli niepewne.

Amficelias, Amphicoelias fragillimus – porównanie z człowiekiem. Rysunek poglądowy – proporcje nóg tylnych i przednich nie do końca prawidłowo zachowane.

Amficelias (Amphicoelias) / maraapunizaur (Maraapunisaurus fragillimus) – wymiary:

 • Długość: 40-60 m / 58 m
 • Długość szyi: 16.75 m
 • Długość tułowia: 9.5 m
 • Długość ogona: 32 m
 • Kończyny przednie: 5.75 m
 • Kończyny tylne: 7.5 m
 • Wysokość w biodrach: 9 m
 • Waga: 100-150 ton / 122.4 tony

Na podstawie szacunków dokonanych przez paleontologów:
Gregory S. Paul – 1994 rok / Kenneth Carpenter – 2006

Amficelias (Amphicoelias)
Amficelias (Amphicoelias)

Występowanie

 • Późna jura – 150 mln lat temu
 • Tereny dzisiejszej Ameryki Północnej – formacja Morrison

Odżywianie

 • Amficelias był roślinożerny

Amficelias (Amphicoelias) – klasyfikacja:

 • Nadrząd: dinozaury
 • Rząd: dinozaury gadziomiedniczne
 • Podrząd: zauropodomorfy
 • Infrarząd: zauropody
 • Nadrodzina: diplodokokształtne
 • Rodzina: (? – nie ma pewności klasyfikacji) diplodoki
 • Rodzaj: amficelias (Amphicoelias)
 • Gatunek: Amphicoelias fragillimus

Amficelias (Amphicoelias) czy maraapunizaur (Maraapunisaurus)?

W 2018 roku Carpenter zaproponował, aby A. fragillimus przenieść do odrębnego rodzaju Maraapunisaurus, należącego do rodziny diplodokowatych rebbachizaurów (Rebbachisauridae). A. latus  uznaje się obecnie za synonim Camarasaurus supremus

Według propozycji Carpentera obecnie klasyfikacja wyglądałaby następująco:

 • Nadrząd: dinozaury
 • Rząd: dinozaury gadziomiedniczne
 • Podrząd: zauropodomorfy
 • Infrarząd: zauropody
 • Nadrodzina: diplodokokształtne
 • Rodzina: rebbachizaury
 • Rodzaj: Maraapunisaurus
 • Gatunek: Maraapunisaurus fragillimus
Amficelias (Amphicoelias) fragillimus i Amphicoelias altus - porównanie wielkości.
Amficelias (Amphicoelias fragillimus) i Amphicoelias altus – porównanie wielkości.

Polecamy:


Baza Dinozaurów

66 komentarzy

  1. Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością nie za naszego żyia, ale nie jest to wykluczone.

   Natura w toku swej ewolucji pokazała, ze takie zwierzęta mogą żyć i doskonale sobie radzić na przestrzenie milionów lat. Nie możemy tego wykluczyć, że w przyszłości znów się na Ziemi pojawią gigantyczne zwierzęta.

   Paul Sereno twierdzi, że krokodyle, które występują na Ziemi w niemal niezmienionej postaci od 200 mln lat są obecnie w swej „skurczonej” formie. Jeśli pojawiłyby się większe ofiary, to wg. niego krokodyle uległyby znów powiększeniu w toku ewolucji i dostosowania do warunków – patrz sarkozuch i deinozuch.

   1. To oznacza że mógł zobaczyć allo-i torwozaura i epanteriasa. Czy mogły na amficeliasa polować?

 1. Wydaje mi się że Dawidowi chodziło JAK się odżywiał amficelias.
  No proszę was słoń afrykański musi jeść 18 godz. dziennie!
  Ile w takim razie godzin na jedzenie poświęcał taki gigant jak puertazaur, co dopiero argentynozaur! Moim zdaniem amficelias nie mógł by dostarczyć organizmowi dość energii
  żeby przeżyć.

  1. O ile szacunki są prawidłowe, to peurtazaur był większy od argentynozaura. W kontekście amficeliasa, to jego wielkość wydaje się mało prawdopodobna. Istotne jest to czy dinozaury były stało czy zmiennocieplne. Jeśli były zmiennocieplne, to ilość potrzebnego im pokarmu była dużo mniejsza, niż porównywalnych ssaków. Gady jedzą bowiem dużo mniej i rzadziej. Zatem choć pewnie roślinożerne dinozaury jadły cały dzień, to jednak zdecydowanie mniej, niż wynikałoby to proporcji.

   1. Mika, dinozaury były z dużą pewnością były stałocieplne (miały tylko niższy od ssaków i ptaków metabolizm)

 2. Z tego co widzę na porównaniach kości badacz założył, że znaleziony przez niego krąg był największy w całym ciele. Jednak nie można mieć takiej pewności. Może amficelias był jeszcze większy?

  1. Żadne ze współczesnych nadań nie potwierdzają, aby dinozaury przekraczały 40 metrów długości. Obecne weryfikacje i nowe analizy raczej wskazują, że to wielkość graniczna. Mało prawdopodobne, aby Amficelias w takiej postaci w ogóle istniał.

   1. Redakcjo to jest Maraapunizaur a nie amficelias! I nie był największym dinozaurem (Największy był Breviparopus)! Nie 40 – 60 albo 58 tylko 30 – 32! I nie 100 – 150 lub 122.4 tylko 75!

    1. Spokojnie redakcja ma zapewne wiele spraw do ” ogarnięcia ” i skoryguje informacje na temat przemianowania nazwy w najbliższym czasie.

 3. O rany!!! I wy jeszcze nazywacie płetwala ,,największym zwierzęciem lądowym w historii”. Raczej amficelias miałby trudności z poruszaniem

  1. Barozaur miał 26 – 45 metrów, i był 2 największym dinozaurem (po Breviparopus). A skąd wziąłeś 300 metrowego barozaura?

  1. Jeśli chodzi o dinozaury, to gdzieś czytałem że największym dinozaurem był gigantotytan który miał 100 metrów długości, 50 m wysokości i 900 ton wagi, ale chyba taki dinozaur nie istniał

   1. Z FANDOMa, został jednak wymyślony, jeszcze na tej wiki piszą że amficelias miał 60 – 220 m długości.

  1. Notocolossus nie był największym dinozaurem – miał 25-28 m długości. Z pewnością nie rozwaliłby blogu – raczej by się poranił.

 4. Proszę ,oto żeby DinoAnimals.pl odpowiedzieli jaki był największy dinozaur,chciałbym też wiedzieć jaki był pierwszy dinozaur,bo ja ,chyba wiem.proszę DinoAnimals.pl o odpowiedź.

  1. Ranking najdłuższych dinozaurów znajduje się tutaj: Najdłuższe dinozaury.
   Nikt nie zna pierwszego dinozaura. Najstarsze odkryte dinozaury to Eoraptor – występował 231 mln lat temu, Asilisaurus kongwe i Nyasasaurus parringtoni – występowały 243 mln lat temu.
   W Polsce w Górach Świętokrzyskich odkryto ślady dinozaurów datowane na 249-252 lat temu (Prorotodactylus – przodek dinozaurów).

   1. No to znacie przodka dinozaurów czy nie? Nie zmyślacie dinozaurów. Notokolos w ogóle nie istniał! Nie ma o nim nic w Internecie

 5. Redakcjo DinoAnimals.pl, a jakie były archozaury?,oraz,-z czego-archozaury-wyewoluowały?proszę DinoAnimals.pl odpowiedź.z góry dzięki.

  1. Wbrew pozorom, odpowiedź na Twoje pytanie wymagałaby dość szerokiego omówienia, czym tak naprawdę są w sensie taksonomii archozaury. Wiesz więc zapewne, że archozaury obejmują wspólnego przodka krokodyli i ptaków oraz wszystkich jego potomków (miedzy innymi dinozaury). Zatem sam możesz sobie odpowiedzieć na pytanie jakie były i są (współcześnie ptaki i krokodyle) archozaury 🙂
   Na dodatek przedmiotem sporu naukowców jest kwestia dokładnej definicji archozaurów.

  1. King zachowuje się jak polityk – wymyśla już sobie „fakty”.
   Jasne, że nic takiego nie ma na twoim blogu 🙂

  2. A ok ? i tak twoje blogi są przeterminowane. Amficelias i Bruthagozaur nie istnieją! Argentynotytan jest największym dinozaurów

  3. Widziałem ten wpis o 50 metrowym amficeliasie, ale amfi…był mniejszy od tych największych z największych. P.S. największym dino jest Argentynotytan lub Futanglozaur.

 6. Po pierwsze na trzecim zdjęciu spinozaur jest za malutki! Po drugie znalazłem na początku bloku Shahen że amficelias że Amficelias ma 70-80 metrów długości i 240-250 ton wagi! ? pizza!

  1. Jakie 80 m i 250 t. Tak naprawde amficelias jest Maraapunizaurem i ważył 75 t!! I 30 – 32 metry długości!

 7. Kto jest największy ze wszystkich co wymienie argentynozaur amficeliaf sauroposejdon diplodok sejsmozaur futalngkozaur notokolos ultrazaur paralitytan gigantozaur barozaur puertazaur i brachiozaur i jeżeli są jeszcze wielkie długoszyjce których nie wyminiłem czy ktoś by mógł mi napisać np: 1 argentynozaur 2 ampicelias 3 diplodok i tak dalej wtedy mi to bardzo pomoże

 8. mi chdzi o najwięksZe nie najdłuższe a w top 10 najwększych dinozaórów dinoanimals nie ma wszytskich co wymówiłem albo co są w najdłuższych

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button