Ewolucja

  • Gigantyzm wyspowy i karłowacenie wyspowe.

    Gigantyzm wyspowy (ang. island gigantism) i karłowacenie wyspowe (ang. insular dwarfism). W plejstocenie, na wyspach Morza Śródziemnego żyły słonie ważące…

Back to top button