Płazy

  • Żaby – 340 gatunków płazów

    Żaby (Ranidae) Do żabowatych należy ok. 340 gatunków Żaby zamieszkują wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. Mnogość ich gatunków jest ogromna.…

Back to top button