EwolucjaKreacjonizm

Prawdziwość teorii ewolucji


„Naukowcy coraz częściej wątpią w prawdziwość teorii ewolucji”

Polemika z kreacjonistami

Kreacjoniści często twierdzą, że naukowcy coraz częściej wątpią w prawdziwość teorii ewolucji. Dziś chciałbym napisać parę słów polemiki do tego twierdzenia.

Brak jest jakichkolwiek dowodów na to, że teoria ewolucji traci zwolenników. Wystarczy sięgnąć po jakikolwiek numer dowolnego recenzowanego czasopisma biologicznego, by znaleźć artykuły wspierające lub rozbudowujące badania ewolucyjne, a przynajmniej uznające teorię ewolucji za fundamentalną koncepcję współczesnej biologii.

Nie ma natomiast poważnych publikacji naukowych kwestionujących istnienie ewolucji. W połowie lat dziewięćdziesiątych XX wieku, George W. Gilchrist z University of Washington w tysiącach czasopism specjalistycznych poszukiwał artykułów o „inteligentnym projekcie” lub „kreacjonizmie naukowym”. Nie znalazł ani jednego. Równie bezowocne były prowadzone niezależne poszukiwania Bar­bary Forrest z Southeastern Louisiana University i Lawren­ce’a M. Kraussa z Case Western Reserve University.

Kreacjoniści uważają, że dogmatycznie myślący naukowcy odrzucają z góry ich dowody. Tymczasem według redaktorów Nature, Science i innych wiodących czasopism naukowych, wśród napływających do artykułów bardzo rzadko zdarzają się antyrewolucyjne. Niektórzy przeciwnicy teorii ewolucji mają na swym koncie artykuły opublikowane w poważnych pismach. Nie atakują w nich jednak teorii ewolucji wprost ani nie wysuwają argumentów kreacjonistycznych, lecz co najwyżej wskazują na nierozwiązywalność pewnych problemów ewolucyjnych (czego nikt nie kwestionuje).

Krótko mówiąc, kreacjonistom brakuje argumentów, które pozwalałyby naukowcom traktować ich serio.

Jeden komentarz

  1. Z jednego bełkotu się nie wytłumaczył, o nieredukowalnej złożoności, a już kolejny wyprodukował 🙂 Czy nie miałem racji, że to ściek?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.