Kreacjonizm

Kreacjonizm Młodej Ziemi


Kreacjonizm młodej Ziemi – Young-Earth Creationism

Kreacjoniści nurtu Młodej Ziemi (ang. YEC – Young-Earth Creationism) uważają, że Ziemia jest sferą i że obraca się wokół Słońca, ale odrzucają nowoczesną biologię na korzyść dosłownego czytania procesu tworzenia przedstawionego w Księdze Rodzaju w Biblii.

Stworzenie świata w tydzień

Kreacjoniści z Young Earth wierzą, że Bóg bezpośrednio i cudownie stworzył wszechświat, Ziemię i całe życie na Ziemi w ciągu sześciu 24-godzinnych dni. Obliczyli oni wiek Ziemi w przedziale od 6 000 do 10 000 lat, w przeciwieństwie do 4,5 miliarda lat obliczonych na podstawie datowania radiometrycznego i innych naukowych metod datowania – stąd określenie „młoda ziemia”.

Obliczenia te pochodzą z informacji z Księgi Rodzaju, która zawiera dane dotyczące długości życia biblijnych patriarchów od Adama do Abrahama, w tym ile lat mieli, kiedy każdy z nich urodził się syn. Jeśli dodamy te liczby, a następnie dodamy sześć dni na okres stworzenia (Bóg stworzył Adama w szóstym dniu), wyjdzie nam 6000 do 10 000 lat.

Odrzucenie teorii ewolucji i potop

Kreacjonizm młodej Ziemi odrzuca teorię ewolucji w całości. Odrzucają również wiele wiedzy naukowej z dziedziny geologii, genomiki (dziedzina biologii molekularnej) i astronomii. Na przykład kreacjoniści z Young Earth nie wierzą, że warstwy geologiczne powstały w ciągu miliardów lat;  zamiast tego uważają, że prawie wszystkie formacje geologiczne są wynikiem jednej, ogólnoświatowej powodzi, w której całe życie na Ziemi zostało zniszczone z wyjątkiem Noego i jego rodziny oraz zwierząt, które ocalił na swojej arce.

A co z dinozaurami?

Wiele osób podnosi temat dinozaurów, jeśli chodzi o YEC: „A co z dowodami dinozaurów w zapisie kopalnym? Dowody wskazują, że dinozaury wymarły miliony lat wcześniej nim na naszej planecie pojawili się pierwsi ludzie? Czy to nie znaczy, że Ziemia musi mieć więcej niż 6000 lat?”

Kreacjonizm młodej Ziemi reaguje na pozorną sprzeczność twierdzeniem, że ludzie i dinozaury istnieli w tym samym czasie. Zwolennicy wskazują dowody, które obejmują pisma „kilku znanych starożytnych ludzi”, starożytne dzieła przedstawiające dinozaury i ludzi razem ze skamieniałymi odciskami stóp ludzi i dinozaurów w tym samym miejscu.

Powołując się na relacje naocznych świadków, Young Earth Creation Club twierdzi, że ludzie i dinozaury mogą nadal współistnieć w afrykańskim Kongo.

Radykalna forma kreacjonizmu

Kreacjonizm Young-Earth ma wielu zwolenników w Stanach Zjednoczonych. Jest to prawdopodobnie najbardziej radykalna forma kreacjonizmu, którą dzisiaj popiera duża grupa ludzi.

Kreacjonizm starej Ziemi z kolei jest mniej radykalny i bardziej rozpowszechniony w Stanach Zjednoczonych. Akceptuje część współczesnej analizy naukowej, utrzymując jednocześnie, że Genesis jest dosłownym opisem początku świata.

Większość młodych kreacjonistów Ziemi wierzy, że wszechświat ma podobny wiek jak Ziemia. Niektórzy przypisują znacznie starszy wiek wszechświatowi niż Ziemi.

Główne twierdzenia kreacjonizmu młodej Ziemi:

 • Wszechświat został stworzony przez Boga z niczego
 • Podstawowe „rodzaje” roślin i zwierząt mają osobne pochodzenie, to znaczy, że nie wywodzą się od wspólnego przodka.
 • Ziemia i podstawowe rodzaje żywych organizmów wraz z człowiekiem stworzeni zostali w ciągu sześciu 24-godzinnych dni.
 • Stworzone niezależnie „rodzaje” roślin i zwierząt mogą się pod wpływem nacisków środowiska i mutacji zmieniać, niemniej jedynie w ograniczonym zakresie.
 • Ludzie i małpy nie mają wspólnego przodka.
 • Pewne fakty geologiczne oraz wyginięcie wielu gatunków zwierząt (np. dinozaurów) wyjaśniane jest poprzez katastrofizm. Najczęściej taką przyczyną jest ogólnoświatowy potop i jego następstwa.

4 komentarzy

 1. Zastanawiam się, czy ludzie, którzy szerzą takie poglądy naprawdę w nie wierzą, czy to tylko środek do celu, aby manipulować masami wiernych i ściągać od nich kasę (datki)?

  1. Mam wrażenie, że to zwykły cynizm przemawia przez większość twórców tego typu teorii. Wykorzystują je do manipulacji i uzyskania wpływu na ludzi, którzy są na to podatni i nie mają rozwiniętego zmysłu krytycznego myślenia i odpowiedniego poziomu wiedzy. To jak w przypadku mlm czy piramid finansowych. Opowieści o złotych górach i innych bajkach a zarabiają tylko twórcy tych piramid. Tu przypuszczam, że jest podobnie – kreacjoniści młodej Ziemi tworzą sobie mit, legendę i wokół nie integrują ludzi. Później zakładają klub albo stowarzyszenie i oczywiście składki członkowskie. Nie podejrzewam aby sami w te historie wierzyli.

 2. Na bezdrożach kreacjonizmu młodej ziemi.

  bioslawek.wordpress.com/2015/09/10/na-bezdrozach-kreacjonizmu-mlodej-ziemi/

  Czy w przeszłości geologicznej miały miejsce tzw. wielkie wymierania? O metodzie datowania na podstawie skamieniałości przewodnich.

  bioslawek.wordpress.com/2018/06/13/czy-w-przeszlosci-geologicznej-mialy-miejsce-tzw-wielkie-wymierania-o-metodzie-datowania-na-podstawie-skamienialosci-przewodnich/

  Jak długo człowiek istnieje na ziemi? Argument demograficzny. Oraz o epokach lodowcowych – potop

  bioslawek.files.wordpress.com/2013/05/jak-dc582ugo-czc582owiek-istnieje-nac2a0ziemi-argument-demograficzny-oraz-o-epokach-lodowcowych1.pdf

  Odpowiedzi na zarzuty odnośnie biblijnego potopu i Arki Noego.

  bioslawek.wordpress.com/2012/08/29/odpowiedzi-na-zarzuty-odnosnie-biblijnego-potopu-i-arki-noego/

  Jak rozumieć sprawozdanie o biblijnym potopie? Czy przed potopem padał deszcz? Czy miała miejsce fermentacja?

  bioslawek.files.wordpress.com/2018/02/jak-rozumiec487-sprawozdanie-o-biblijnym-potopie-czy-przed-potopem-padac582-deszcz-czy-miac582a-miejsce-fermentacja.pdf

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close