EwolucjaKreacjonizm

„Kreacjonizm naukowy” to pojęcie wewnętrznie sprzeczne


„Kreacjonizm naukowy” to contradictio in adiecto

Contradictio in adiecto (łac. „sprzeczność w przymiotniku”) – błąd logiczny polegający na zestawieniu dwóch wyrazów: określanego i określającego, które wzajemnie się wykluczają, np. kwadratowe koło, żonaty kawaler, czarna biel, głośna cisza itd. Postaram się wyjaśnić dlaczego tytułowe pojęcie jest sprzeczne i się wzajemnie wyklucza.

Nauki przyrodnicze

Zasadniczym fundamentem współczesnej nauki jest naturalizm metodologiczny – nauki przyrodnicze starają się wyjaśnić Wszechświat wyłącznie w kategoriach obserwowanych lub sprawdzalnych mechanizmów naturalnych. Tak więc fizyka opisuje jądra atomowe w konkretnych kategoriach materii i energii oraz sprawdza doświadczalnie szczegóły tych koncepcji. Fizycy wprowadzają nowe cząstki, takie jak kwarki, aby rozbudować swe teorie, gdy wcześniejsze modele nie opisują zadowalająco obserwowanych zjawisk.

Nowe cząstki nie mają arbitralnie dobranych właściwości, co więcej, ich definicje obwarowane są rygorystycznymi ograniczeniami, ponieważ muszą przystawać do wcześniejszych ustaleń fizyki.

Inteligentny projekt

Tymczasem wyznawcy hipotezy inteligentnego projektu powołują mgliste byty, które obdarzają nieograniczonymi właściwościami, potrzebnymi, by uporać się z daną zagadką. Zamiast poszerzać poznanie naukowe, takie odpowiedzi tylko je zaciemniają (jak można przecież sfalsyfikować istnienie wszechmocnego rozumu?).

Niewiele odpowiedzi

Inteligentny projekt oferuje niewiele odpowiedzi na zadawane pytania, na przykład kiedy i jak inteligentny projektant ingerował w dzieje życia? Stwarzając DNA? Pierwszą komórkę? Pierwszego człowieka? Czy każdy gatunek został zaprojektowany oddzielnie, czy powstało tylko kilka form wyjściowych? Zwolennicy inteligentnego projektu zwykle wykręcają się od udzielenia konkretnych odpowiedzi. Nie próbują nawet uzgodnić między sobą rozbieżnych wizji inteligentnego konstruktora. Zamiast tego poprzestają na argumentowaniu drogą eliminacji: krytykują wyjaśnienia ewolucyjne
jako naciągane lub niepełne, po czym wnioskują, że w takim razie pozostaje tylko jedno wyjaśnienie – właśnie ich wersja.

Błąd logiczny

Jest to błąd logiczny. Nawet gdyby jedno wyjaśnienie naturalistyczne okazało się mylne, nie oznacza to fałszywości pozostałych. Tym bardziej nie wskazuje na wyższość żadnej z konkurencyjnych teorii inteligentnego projektu. W zasadzie zwolennicy tych koncepcji pozostawiają odbiorcom uzu­pełnianie luk we własnym zakresie – i bez wątpienia wielu podstawi w miejsce koncepcji naukowych własne wierzenia religijne.

Podsumowanie

Nauka wielokrotnie dowodziła, że metodologiczny naturalizm może zmniejszać obszary niewiedzy, znajdując coraz bardziej wyczerpujące odpowiedzi na zagadki, które kiedyś wydawały się nie do rozwiązania: na przykład dotyczące istoty światła, przyczyn chorób, mechanizmów funkcjonowania mózgu. Takich samych wyjaśnień na temat rodowodu obecnego żywego świata dostarcza teoria ewolucji. Kreacjonizm nie wnosi żadnych wartości poznawczych do tego wysiłku intelektualnego.

4 komentarzy

    1. Raczej chodziło mi o przedstawienie argumentów, które moim zdaniem przemawiają za fałszywością wielu używanych przez kreacjonistów stwierdzeń.

  1. Krótko, konkretnie i celnie. Powtarzam to cały czas. Kreacjonizm nie ma wartości poznawczej i jest naukowo bezużyteczny.

  2. A czy ktoś, kto zajmuje się Inteligentnym Projektem mógłby nam przedstawić o co w nim chodzi i jakie argumenty za nim przemawiają?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close