EwolucjaKreacjonizm

Polemika: „Ewolucja to tylko hipoteza”


Ewolucja to tylko teoria, a nie fakt czy prawo naukowe?

Chciałem w kilku wpisach, które sukcesywnie postaram się opublikować, odpowiedzieć na niektóre powszechnie funkcjonujące twierdzenia kreacjonistów, które moim zdanie nie do końca mają uzasadnienie. Postaram się na nie odpowiedzieć przytaczając różnorodne argumenty.

Dziś pierwsze z twierdzeń kreacjonistów:

Ewolucja to tylko teoria, a nie fakt czy prawo naukowe

Wiele osób wyniosło ze szkoły przekonanie, że teoria to coś w połowie drogi między hipotezą a prawem naukowym. Jednak według amerykańskiej National Academy of Sciences (NAS), teoria naukowa to „dobrze uzasadnione wyjaśnienie jakiegoś aspektu świata przyrodniczego, uwzględniające fakty, prawa, wnioskowania i sprawdzone hipotezy”. Żadne dodatkowe dowody nie zmienią teorii w prawo, które stanowi opisowe (często ilościowe) uogólnienie jakiegoś wycinka wiedzy.

Kiedy więc naukowcy mówią o teorii ewolucji albo dajmy na to, o teorii atomowej budowy materii bądź teorii względności, nie wyrażają przez to żadnych zastrzeżeń co do jej prawdziwości.

Fakt ewolucji

Oprócz teorii ewolucji – czyli koncepcji rozwoju zachodzącego dzięki dziedzicznym zmianom – można też rozważać fakt ewolucji. NAS definiuje go jako „powtarzalną obserwację, którą można uznać za prawdziwą dla wszelkich praktycznych zastosowań”. Zapis kopalny i liczne inne dowody świadczą, że organizmy ewoluowały w czasie. Choć nikt nie obserwował tych przemian bezpośrednio, dowody pośrednie są wyraźne, jednoznaczne i przekonujące.

Dowody pośrednie

Wszelkie nauki przyrodnicze opierają się na pośrednich dowodach. Na przykład fizycy nie mogą bezpośrednio zaobserwować cząstek subatomowych, lecz wnioskują o ich istnieniu m.in. na podstawie charakterystycznych śladów przelotu w komorze mgłowej. Niemożność „bezpośredniej” obserwacji nie podważa wniosków fizyków.

Jeden komentarz

  1. Co za bzdury. Jakie „prostsze wici”? Co wykazał Kennet Miller? Autor tego paszkwila wie, że gdzieś gra, a nie wie gdzie 🙂 Tutaj odpisuję, bo tam nawet linków nie można wrzucać: Krytyki: hipotezy kooptacji w ewolucji silnika bakteryjnego oraz hipotezy modularnej w ewolucji syntazy ATP [pdf] bioslawek.wordpress.com/2015/12/28/krytyki-hipotezy-kooptacji-w-ewolucji-silnika-bakteryjnego-oraz-hipotezy-modularnej-w-ewolucji-syntazy-atp-pdf/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close