EwolucjaKreacjonizm

Nikt nie był świadkiem powstania nowego gatunku


Specjacja czy powstawanie gatunków

Specjacja jest zjawiskiem dość rzadkim i trwającym nieraz setki i więcej lat. Rozpoznanie gatunku in statu nascendi (trakcie tworzenia) mo­że być trudne, ponieważ biolodzy stosują jego rozmaite definicje.

Według najpowszechniejszej koncepcji gatunku biolo­gicznego, stworzonej przez Mayra, jest to zespół populacji wyodrębnionych wskutek izolacji rozrodczej, czyli zbiór or­ganizmów, które nie mogą się rozmnażać z osobnikami spo­za tego zbioru. Jednak praktyczne zastosowanie tej definicji nastręcza kłopotów w przypadku organizmów odizolowa­nych geograficznie, środowiskowo albo rozmnażających się bezpłciowo, jak wiele roślin i mikroorganizmów (oczywiście, nie da się też skrzyżować skamieniałości).

W związku z tym biolodzy określając przynależność gatunkową organizmu, kierują się cechami jego wyglądu lub zachowania.

Nowe gatunki u roślin, owadów i nicieni

Mimo to piśmiennictwo naukowe obfituje w przykłady spe­cjacji u roślin, owadów i nicieni. Badacze poddawali orga­nizmy rozmaitym rodzajom doboru – na określone cechy ana­tomiczne, zachowania godowe, preferencje siedliskowe i inne – uzyskując w efekcie populacje osobników nie krzyżujących się z pobratymcami z zewnątrz. Na przykład William R. Rice z University of New Mexico i George W. Salt z University of California w Davis selekcjonując grupę muszek owocowych pod kątem preferencji do określonych siedlisk i hodując je oddzielnie przez 35 pokoleń, uzyskali osobniki, które nie chciały się już krzyżować z muszkami przystosowanymi do bardzo odmiennych siedlisk.

Jeden komentarz

  1. To jest bardzo trudny argument do przezwyciężenia. Trudno bowiem wykazać, ze ewolucja zachodzi na naszych oczach. niemniej z drugiej strony, czy warto sobie zaprzątać głowę przekonywaniem, że Ziemia nie jest płaska. Strata czasu.

Odpowiedz na „ArturAnuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Back to top button
Close