Kreacjonizm

 • Photo of Formy przejściowe

  Formy przejściowe

  Formy przejściowe w przyrodzie Kreacjoniści często twierdzą, że ewolucjoniści nie potrafią wskazać żadnych skamieniałości form przejściowych – na przykład istoty będącej pół gadem, pół ptakiem. Archeopteryks W rzeczywistości paleontolodzy dysponują wieloma przykładami skamieniałości o budowie pośredniej między rozmaitymi grupami systematycznymi. Jedną z najsłynniejszych jest praptak (Archaeopteryx), który prezentuje mozaikę cech anatomicznych ptaków i dinozaurów. Odkryto też innych jego upierzonych, bardziej…

  Więcej »
 • Photo of Kreacjonizm Młodej Ziemi

  Kreacjonizm Młodej Ziemi

  Kreacjonizm młodej Ziemi – Young-Earth Creationism Kreacjoniści nurtu Młodej Ziemi (ang. YEC – Young-Earth Creationism) uważają, że Ziemia jest sferą i że obraca się wokół Słońca, ale odrzucają nowoczesną biologię na korzyść dosłownego czytania procesu tworzenia przedstawionego w Księdze Rodzaju w Biblii. Stworzenie świata w tydzień Kreacjoniści z Young Earth wierzą, że Bóg bezpośrednio i cudownie stworzył wszechświat, Ziemię i całe…

  Więcej »
 • Photo of Kreacjonizm – klasyfikacja

  Kreacjonizm – klasyfikacja

  Uogólniona klasyfikacja kreacjonizmu Każda religia na świecie ma swoją własną wersję początków życia i materii. W religiach Abrahama, w tym chrześcijaństwie, judaizmie i islamie, wyjaśnienia te opierają się na założeniu, że Bóg stworzył wszechświat i wszystko, co w nim jest. Jest to podstawowa zasada kreacjonizmu na Zachodzie. Podstawą wielu wierzeń kreacjonistów jest dosłowna lub quasi-literalna interpretacja Starego Testamentu, zwłaszcza z opowiadań z Księgi Rodzaju.…

  Więcej »
 • Photo of Koncepcja doboru naturalnego

  Koncepcja doboru naturalnego

  Przeżycie najlepiej dostosowanych Kreacjoniści często twierdzą, że  koncepcja doboru naturalnego to tautologia, bowiem przeżywają najlepiej dostosowani, a za najlepiej dostosowanych uważa się tych, którzy przeżyją. Dobór naturalny to kluczowy mechanizm ewolucji, to zmiana dziedzicznych cech charakterystycznych dla populacji na przestrzeni pokoleń. Darwin spopularyzował termin „dobór naturalny”, kontrastując go ze sztucznym doborem, który jest celowy, podczas gdy dobór naturalny taki nie jest. „Przeżycie najlepiej dostosowanych” to potoczne określenie…

  Więcej »
 • Photo of Przypadkowe powstanie życia?

  Przypadkowe powstanie życia?

  Czy życie mogło powstać przez przypadek? Kreacjoniści często twierdzą, że przypadkowe powstanie czegoś tak złożonego, jak cząsteczka białka, nie mówiąc już o komórce czy człowieku, jest matematycznym niepodobieństwem. Polemika z kreacjonistami Przypadek odgrywa pewną rolę w ewolucji (losowe są np. mutacje, mogące dać początek nowym cechom organizmów), ale nie jest motorem powstawania organizmów, białek czy innych struktur. Przeciwnie, podstawowy mechanizm…

  Więcej »
Back to top button
Close