Kreacjonizm

 • Photo of Skoro ludzie pochodzą od małp, to dlaczego małpy nie wymarły?

  Skoro ludzie pochodzą od małp, to dlaczego małpy nie wymarły?

  Skoro ludzie pochodzą od małp, to dlaczego małpy wciąż jeszcze żyją? Ten zaskakująco popularny argument odzwierciedla ignoran­cję antyewolucjonistów (kreacjonistów). Po pierwsze, ewolucjoniści nie twier­dzą, że człowiek pochodzi od małpy; mówią jedynie, że mał­py i ludzie mieli wspólnego przodka. Absurd tego zarzutu obnaża jego parafraza „skoro dzieci pochodzą od dorosłych, to dlaczego dorośli wciąż jeszcze ży­ją?”. Nowe gatunki powstają, gdy populacje…

  Więcej »
 • Photo of Niewiele naukowych dowodów istnienia ewolucji

  Niewiele naukowych dowodów istnienia ewolucji

  Różnice zdań między biologami ewolucyjnymi wskazują, jak mało jest naukowych dowodów istnienia ewolucji Biolodzy ewolucyjni zawzięcie dyskutują na różne tematy: mechanizmów specjacji, tempa zmian ewolucyjnych, pocho­dzenia ptaków od dinozaurów, odrębności gatunkowej nean­dertalczyków i ludzi nowoczesnych anatomicznie oraz wiele innych. Są to typowe debaty, jakie toczą również przedsta­wiciele innych dziedzin nauki. Zarazem jednak ewolucja jest w biologii powszechnie przyjmowana jako fakt…

  Więcej »
 • Photo of Naukowcy wątpią w prawdziwość teorii ewolucji

  Naukowcy wątpią w prawdziwość teorii ewolucji

  Naukowcy coraz częściej wątpią w prawdziwość teorii ewolucji – prawda, czy fałsz? Nieco obrazoburcza teza, ale spróbujmy się z nią zmierzyć. To bowiem jeden z argumentów kreacjonistów, który pojawia się coraz częściej. Brak jest dowodów na taką tezę Brak jest dowodów, aby teoria ewolucji traciła zwolenników. Wy­starczy sięgnąć po jakikolwiek numer dowolnego recenzo­wanego czasopisma biologicznego, by znaleźć artykuły wspie­rające lub…

  Więcej »
 • Photo of #001 Stan wiedzy o życiu na dziś

  #001 Stan wiedzy o życiu na dziś

  Temat życia intrygował mnie od dzieciństwa. Czy człowiek jest z gruntu dobry, czy zły? Jak życie powstało? Dlaczego doszło do wybuchu Rewolucji Radzieckiej? Dlaczego rozleciał się Związek Radziecki, który był rządzony przez ludzi, rzekomo bardzo dbających o innych? O co chodziło Chrystusowi z tym drugim policzkiem? Dość często zadawałem sobie tego typu pytania. Zresztą problem ten intryguje nie tylko mnie,…

  Więcej »
 • Photo of Proces powstawania nowych gatunków

  Proces powstawania nowych gatunków

  Nikt nie był świadkiem powstania nowego gatunku Kreacjoniści często twierdzą, że nie zaobserwowano nigdy powstania nowego gatunku. Powstawanie nowych gatunków Specjacja (proces powstawania nowych gatunków) jest zjawiskiem dość rzadkim i trwającym nieraz setki i więcej lat. Rozpoznanie gatunku w trakcie powstawania może być trudne, ponieważ biolodzy stosują jego rozmaite definicje. Według najpowszechniejszej koncepcji gatunku biologicznego, stworzonej przez Mayra, jest to…

  Więcej »
Back to top button
Close