Dinozaury

Tribute to Dinosaurs – aktualizacja bazy Marzec 2021


Baza dinozaurów marzec 2021

Po okresie przerwy kiedy to w Styczniu i Lutym prawie nie było żadnych zmian, pojawiły się wreszcie nowe dinozaury.

W marcowej aktualizacji znajduje się kilka zmian. Zaktualizowany został rodzaj Sphaerotholus w odniesieniu do nowej pracy, pojawia się nowy materiał kopalny, oraz przeniesienie gatunków wcześniej zawartych w bazie jako Prenocephale.

Opisano szczątki Ninjatitan zapatai, jest to według analiz kladystycznych najstarszy znany przedstawiciel Titanosauria, formacja Bajada Colorada jest datowana na Późny Berrias-Walanżyn co znaczy, że tytanozaury pojawiły się prawdopodobnie już na samym początku Kredy.

W Uzbekistanie odnaleziono szczątki pierwszego azjatyckiego przedstawiciela Rebbachisauridae którego nazwano Dzharatitanis kingi, niestety materiał kopalny jest bardzo ubogi, bo znany jest tylko jeden przedni kręg ogonowy (może to być 1 kręg ogonowy). Dinozaur prawdopodobnie był blisko spokrewniony z takimi zauropodami jak Demandasaurus czy Nigersaurus.

Tamarro insperatus to nowy troodontyd z Hiszpanii, prawdopodobnie blisko spokrewniony z Jinfengopteryx, jednak znany jest tylko fragment kości śródstopia.Kość odnaleziono już w roku 2003 ale opisano dopiero 18 lat później pod nową nazwą.

Ostatnim opisanym dinozaurem jest Arackar licanantay, znany osobnik jest młodociany i mierzył prawdopodobnie ledwie 6,3 m długości, dorosły był prawdopodobnie sporo większy. Zauropod ten jest jednym z niewielu dinozaurów odkrytych w Chile (wcześniej opisano tylko 2).

Prawa autorskie / Copyright

Udostępniona baza może być wykorzystywana jedynie na użytek prywatny, nie może być w jakiejkolwiek formie udostępniana ani publikowana. Autor zastrzega sobie także wyłączność na edytowanie i ciągłą aktualizację bazy w oparciu o nowe prace naukowe.

The shared database may be used only for private use, may not be shared or published in any form. The author also reserves the exclusive right to edit and constantly update the database based on new scientific papers.

Baza dinozaurów do pobrania

Link do pobrania bazy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button