Dinozaury

Tribute to Dinosaurs – aktualizacja bazy Sierpień 2020


Baza dinozaurów sierpień 2020

W sierpniowej rewizji sporo zmian

Ponieważ Riabininohadros weberae został opisany formalnie, to przeniosłem opis Orthomeus weberae do tego taksonu.

Opisano Trierarchuncus prairiensis alwarezzauryda z formacji Hell Creek w Montanie. Szczątki jednak są dosyć fragmentaryczne dlatego trudno stwierdzić jak wyglądało całe zwierzę. Tego samego dnia pojawiły się także opisy 2 innych dinozaurów- Lusovenator santosi Aratasaurus museunacionali. Pierwszy z nich to średnich rozmiarów (około 7,5 m) przedstawiciel Carcharodontosauria, który pochodzi z Portugali z Oeste z warstw późno-jurajskich. Drugi to znacznie mniejszy teropod pochodzący z Brazylii, odnaleziono go w szczątkach formacji Romualdo znanej z wielu odkrytych tam pterozaurów.

Niedawno ukazała się też też praca – Gregory Funston’a- „Caenagnathids of the Dinosaur Park Formation (Campanian) of Alberta, Canada: anatomy, osteohistology, taxonomy, and evolution” w której to została uporządkowana nieco taksonomia cenagnatydów z formacji Dinosaur Park. Między innymi utworzono też nową nazwę Citipes elegans, wcześniej ten dinozaur znany był pod innymi nazwami np.- Leptorhynchos elegans. Autorzy przypisują także nowy materiał do Caenagnathus collinsi,sugerujący, że osiągał on większe rozmiary ciała niż do tej pory sądzono.

Rewizja która dotyczy zauropodów trwa nadal, a będzie ukończona kiedy finalnie książka Dinosaur Fact and Figures: The Sauropods and Other Sauropodomorphs będzie ukończona. Dodałem do bazy także nieformalną nazwę „Baguasaurus” która pojawia się dla peruwiańskiego zauropoda być może przedstawiciela Lithostrotia oraz „Jachalsaurus milanensis”, była to początkowa nazwa zaproponowana dla Adeopapposaurus mognai.

Zarówno w pierwszym wydaniu angielskiej wersji jak i późniejszych rewizjach w bazie zabrakło Pisanosaurus mertii, a to dlatego że kilka prac z ostatniego czasu traktowało go jako przedstawiciela Silesauridae. Nowa praca z tego miesiąca- Desojo J.B., Fiorelli L.E., Ezcurra M.D. et al. (2020). The Late Triassic Ischigualasto Formation at Cerro Las Lajas (La Rioja, Argentina): fossil tetrapods, high-resolution chronostratigraphy, and faunal correlations, poddaje w wątpliwość poprzednie analizy, autorzy uważają że pisanozaur był jednak bazalnym przedstawicielem Ornithischia, dlatego powrócił do bazy.

Podsumowanie

  • 7 nowych nazw w bazie- Trierarchuncus prairiensis,Lusovenator santosi, Aratasaurus museunacionali, Citipes elegans, „Baguasaurus”, „Jachalsaurus milanensis”Pisanosaurus mertii
  • Dalsza rewizja zauropodów (głównie ich rozmiarów)
  • Drobne poprawki.

Prawa autorskie / Copyright

Udostępniona baza może być wykorzystywana jedynie na użytek prywatny, nie może być w jakiejkolwiek formie udostępniana ani publikowana. Autor zastrzega sobie także wyłączność na edytowanie i ciągłą aktualizację bazy w oparciu o nowe prace naukowe.

The shared database may be used only for private use, may not be shared or published in any form. The author also reserves the exclusive right to edit and constantly update the database based on new scientific papers.

Baza dinozaurów do pobrania

Link do pobrania bazy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button