Dinozaury

Tribute to Dinosaurs – aktualizacja bazy Grudzień 2020


Baza dinozaurów grudzień 2020

Ostatnia w tym roku aktualizacja bazy nie jest zbyt obszerna.

Dodano 2 nowe dinozaury. Pierwszy z nich to jeden z najbardziej prymitywnych przedstawicieli kladu Eusauropoda- mianowicie Bagualia alba. Dinozaur ten pochodzi z argentyńskiej formacji skalnej Cañadon Asfalto datowanej na Toark (według tej najnowszej pracy) czyli ostatniego piętra Wczesnej Jury. Zauropod ten znany jest z szczątków co najmniej 3 osobników, osiągał niewielkie rozmiary.

Drugim dodanym dinozaurem jest jeden z najbardziej bazalnych i zarazem najstarszych znanych teropodów, mianowicie- Erythrovenator jacuiensis. Szczątki pochodzą z formacji Candelária. Niestety odnaleziono tylko fragment lewej kości udowej.

Prawa autorskie / Copyright

Udostępniona baza może być wykorzystywana jedynie na użytek prywatny, nie może być w jakiejkolwiek formie udostępniana ani publikowana. Autor zastrzega sobie także wyłączność na edytowanie i ciągłą aktualizację bazy w oparciu o nowe prace naukowe.

The shared database may be used only for private use, may not be shared or published in any form. The author also reserves the exclusive right to edit and constantly update the database based on new scientific papers.

Baza dinozaurów do pobrania

Link do pobrania bazy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button