Zwierzęta

Ichtiozaur z Polski!


Szczątki ichtiozaura z Polski

Opisano fragment „dzioba/pyska” przedstawiciela Ophthalmosauridae. Szczątki pochodzą z kamieniołomu Morawica w Górach Świętokrzyskich datowanego na Oksford (Późna Jura). Cała czaszka tego ichtiozaura mierzyła prawdopodobnie około 130 cm długości. Okaz ma stosunkowo dosyć dużą jamę nosową.

Jeden komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.