Dinozaury

Tribute to Dinosaurs – aktualizacja bazy Styczeń 2021


Baza dinozaurów styczeń 2021

Pojawiają się 4 nowe dinozaury, aczkolwiek 2 z nich znane już były wcześniej pod inną nazwą. Pierwszy to Ubirajara jubatusdinozaur niezwykły bo posiadający prawdopodobnie coś na zasadzie grzywy na grzbiecie. Jeszcze jedena ciekawa kwestia jest związana z tym dinozaurem, otóż chodzą plotki o tym, że materiał kopalny został nielegalnie wywieziony do Niemiec i sama publikacja naukowa może zostać unieważniona.

Opisano także szczątki średniej wielkości zauropoda z Francji z formacji Argiles et Grès à Reptiles a mianowicie- Garrigatitan meridionalis. Był blisko spokrewniony z innym zauropodem z tego terenu– Atsinganosaurus. Szczątki należały głównie do osobników młodocianych, ale pewne pojedyncze fragmenty sugerują, że dorosły osobnik osiągał około 14,5 m długości.

W grudniu nadano także nową nazwę dla dinozaura znanego kiedyś jako Morosaurus agilis, któy był opisany już przez Marsha w roku 1889. Obecnie nazywa się Smitanosaurus agilis. Zaklasyfikowano go do rodziny Dicraeosauridae, co wcześniej sugerowali już Larramendi i Molina Perez w swojej książce o zauropodach.

Wreszcie formalnie opisano w styczniu także teropda nazywanego niegdyś- „Ichabodcraniosaurus” i nadano mu nazwę Shri devi, jest to pierwszy dinozaur opisany w roku 2021, należał do Dromaeosauridae i był blisko spokrewniony z welociraptorem. Opisany osobnik to większa część szkieletu ale bez czaszki. Szczątki pochodzą z Mongolii, prawdopodobnie z formacji Barun Goyot. Opisany osobnik prawdopodobnie mierzył około 2 m długości.

W bazie dokonano również kilku drobnych aktualizacji.

Prawa autorskie / Copyright

Udostępniona baza może być wykorzystywana jedynie na użytek prywatny, nie może być w jakiejkolwiek formie udostępniana ani publikowana. Autor zastrzega sobie także wyłączność na edytowanie i ciągłą aktualizację bazy w oparciu o nowe prace naukowe.

The shared database may be used only for private use, may not be shared or published in any form. The author also reserves the exclusive right to edit and constantly update the database based on new scientific papers.

Baza dinozaurów do pobrania

Link do pobrania bazy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button