Dinozaury

Tribute to Dinosaurs – aktualizacja bazy Kwiecień 2021


Baza Dinozaurów- Kwiecień 2021

Opisano nowego przedstawiciela Abelisauridae- Llukalkan aliocranianus, teropod ten pochodzi jak wiele innych krewnych z Argentyny a konkretnie z datowanej na Santon formacji Bajo de la Carpa. W tamtym miejscu odnaleziono szczątki kilkunastu innych gatunków dinozaurów, w tym np zauropody. Llukalkan znany jest tylko z niekompletnej czaszki, opisany osobnik za życia prawdopodobnie mierzył niespełna 5 m długości.

Do bazy został też dodany nowy przedstawiciel Brachylophosaurini, kladu skupiającego kilku zaawansowanych przedstawicieli Saurolophinae. Nadano mu nazwę Ornatops incantatus. Szczątki pochodzą z stanu Nowy Meksyk z formacji Menefee datowanej na środkowy Kampan. Odnaleziono częściowy szkielet z czaszką, który należał do osobnika prawdopodobnie nieco mniejszego od spokrewnionego z nim MOR 794 (Brachylophosaurus canadensis).

Kwietniowa aktualizacja zawiera także kilka drobnych poprawek w tym np. w szacunkach wielkości u niektórych teropodów

Prawa autorskie / Copyright

Udostępniona baza może być wykorzystywana jedynie na użytek prywatny, nie może być w jakiejkolwiek formie udostępniana ani publikowana. Autor zastrzega sobie także wyłączność na edytowanie i ciągłą aktualizację bazy w oparciu o nowe prace naukowe.

The shared database may be used only for private use, may not be shared or published in any form. The author also reserves the exclusive right to edit and constantly update the database based on new scientific papers.

Baza dinozaurów do pobrania

Link do pobrania bazy:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button