• EwolucjaPhoto of Formy przejściowe

  Formy przejściowe

  Formy przejściowe w przyrodzie Kreacjoniści często twierdzą, że ewolucjoniści nie potrafią wskazać żadnych skamieniałości form przejściowych – na przykład istoty będącej pół gadem, pół ptakiem. Archeopteryks W rzeczywistości paleontolodzy dysponują wieloma przykładami skamieniałości o budowie pośredniej między rozmaitymi grupami systematycznymi. Jedną z najsłynniejszych jest praptak (Archaeopteryx), który prezentuje mozaikę cech anatomicznych ptaków i dinozaurów. Odkryto też innych jego upierzonych, bardziej…

  Więcej »
 • KreacjonizmPhoto of Kreacjonizm Młodej Ziemi

  Kreacjonizm Młodej Ziemi

  Kreacjonizm młodej Ziemi – Young-Earth Creationism Kreacjoniści nurtu Młodej Ziemi (ang. YEC – Young-Earth Creationism) uważają, że Ziemia jest sferą i że obraca się wokół Słońca, ale odrzucają nowoczesną biologię na korzyść dosłownego czytania procesu tworzenia przedstawionego w Księdze Rodzaju w Biblii. Stworzenie świata w tydzień Kreacjoniści z Young Earth wierzą, że Bóg bezpośrednio i cudownie stworzył wszechświat, Ziemię i całe…

  Więcej »
 • KreacjonizmPhoto of Kreacjonizm – klasyfikacja

  Kreacjonizm – klasyfikacja

  Uogólniona klasyfikacja kreacjonizmu Każda religia na świecie ma swoją własną wersję początków życia i materii. W religiach Abrahama, w tym chrześcijaństwie, judaizmie i islamie, wyjaśnienia te opierają się na założeniu, że Bóg stworzył wszechświat i wszystko, co w nim jest. Jest to podstawowa zasada kreacjonizmu na Zachodzie. Podstawą wielu wierzeń kreacjonistów jest dosłowna lub quasi-literalna interpretacja Starego Testamentu, zwłaszcza z opowiadań z Księgi Rodzaju.…

  Więcej »
 • EwolucjaPhoto of Eksperyment Lenskiego – ewolucja długoterminowa

  Eksperyment Lenskiego – ewolucja długoterminowa

  Eksperyment Lenskiego trwa już 30 lat Dowód na teorię ewolucji Richard Lenski od 30 lat prowadzi badania, co dzieje się z bakteriami Escherichia coli, które są  przechowywane w dogodnych warunkach. Eksperyment z bakteriami E.coli dowodzi, że nawet w najprostszym i najbardziej stabilnym środowisku będzie dochodzić do modyfikacji (ulepszeń) a tym samy stanowi jeden z dowodów na teorię ewolucji. Doktor Lenski…

  Więcej »
 • EwolucjaPhoto of Koncepcja doboru naturalnego

  Koncepcja doboru naturalnego

  Przeżycie najlepiej dostosowanych Kreacjoniści często twierdzą, że  koncepcja doboru naturalnego to tautologia, bowiem przeżywają najlepiej dostosowani, a za najlepiej dostosowanych uważa się tych, którzy przeżyją. Dobór naturalny to kluczowy mechanizm ewolucji, to zmiana dziedzicznych cech charakterystycznych dla populacji na przestrzeni pokoleń. Darwin spopularyzował termin „dobór naturalny”, kontrastując go ze sztucznym doborem, który jest celowy, podczas gdy dobór naturalny taki nie jest. „Przeżycie najlepiej dostosowanych” to potoczne określenie…

  Więcej »
Back to top button
Close