Zwierzęta

Tkanki miękkie u Ichtiozaura!


Tkanki miękkie ichtiozaura

Opisano szczątki należące do ichtiozaura wraz z zachowanymi fragmentami tkanek miękkich które pozwoliły sugerować, że ichtiozaur ten był zdolny do homeotermii czyli do regulacji i utrzymywania temperatury ciała niezależnie od czynników zewnętrznych. Inną rzeczą jest prawdopodobna zdolność do kamuflażu (kriotoza).

Ichtiozaur – tkanki miękkie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Back to top button