Dinozaury

Gobiraptor minutus – nowy oviraptoryd


Nowy teropod!

Na pustynii Gobi opisano szczątki młodocianego osobnika nowego gatunku oviraptoryda – Gobiraptor minutus. Odnaleziony dinozaur miał prawdopodobnie około 1,3 m długości, ale nie był dorosły. Formacja Nemegt z której pochodzą kości datowana jest na przełom Kampanu i Mastrychtu (Późna Kreda). Teropod ten posiadał charakterystyczną budowę żuchwy, która była przystosowana do spożywania twardego pokarmu takiego jak małże czy nasiona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.