ANZU WYLIEI

Anzu był gatunkiem dużego Oviraptorozauryda zamieszkującego tereny dzisiejszej Ameryki Północnej w okresie późnej kredy.