YUTYRANNUS HUALI

Yutyrannus huali to 9 metrowy drapieżny krewniak mocarnego T. rexa, i zarazem największy opierzony dinozaur występujący we wczesnej kredzie na terenach dzisiejszej Azji