TARCHIA GIGANTEA

Jako ankylozauroid Tarchia miała szerokie, nisko osadzone ciało umieszczone na silnych nogach. Było ono chronione przez osady skóry zwane osteodermami, całość ”arsenału” dopełniał ogon zakończony kostną buławą zdolny ostudzić zapał najzacieklejszych oponentów.