Oszacowania jak duże były kenozoiczne krokodyle i krokodylomorfy

W ciągu ostatnich kilku lat zaproponowano wiele szacunków długości i masy ciała gigantycznych wymarłych krokodyli i podobnych do nich krokodylomorfów półwodnych. Większość obliczeń oparto na ekstrapolacjach obliczonej lub zmierzonej długości czaszki grzbietowej (tj. długości czaszki od kości przedtrzonowej do górnej kości potylicznej) współczesnych krokodyli do ich wymarłych krewnych (np. Sereno i współpracownicy (2001); Schwimmer (2002); … Czytaj dalej Oszacowania jak duże były kenozoiczne krokodyle i krokodylomorfy